L Timmerman - Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen

De notaris kan op diverse manieren met het ondernemingsrecht te maken krijgen. Voor sommige ondernemingsrechtelijke handelingen, zoals oprichting, statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing, is tussenkomst van de notaris vereist. De notaris kan ook op indirecte wijze met het ondernemingsrecht te maken krijgen. Zo moet hij, om zijn klanten goed te kunnen adviseren, enig inzicht hebben in het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid of in de wijze waarop waardering

van aandelen of een onderneming plaatsvindt.

Diverse gebeurtenissen in de privésfeer, zoals een echtscheiding of een overlijden, kunnen gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. Bij het waarborgen van de continuïteit kan de notaris betrokken raken. De verbindingen tussen het notariaat en het ondernemingsrecht zijn

veelomvattend en divers. In jaargang 2016 van het WPNR is een aantal opstellen opgenomen waarin

aandacht is besteed aan raakvlakken tussen het notariaat en het ondernemingsrecht, met bijzonder

oog voor het midden- en kleinbedrijf. Die opstellen zijn geschreven ter voorbereiding van het KNB congres op 14 oktober 2016.

In deze bundel zijn de in het WPNR gepubliceerde opstellen in geactualiseerde vorm samengebracht. De bundel geeft op een veelkleurige wijze inzicht in de samenhang tussen het notariaat en het ondernemingsrecht.L Timmerman boeken - Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen
ISBN 9789012400916
PAGINA’S 304
VERSCHENEN 15-02-2018
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Sdu Uitgevers
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
40,49
Bestel

Andere boeken van L Timmerman