L. Mock, S. Schoon, Eric Ottenheijm - Geloven in de dialoog

Hoe staat het met de joods-christelijke dialoog in Nederland? Welke vormen hebben zich ontwikkeld, welke inhoudelijke vragen zijn momenteel aan de orde, welke wegen en mogelijkheden dienen zich aan voor de toekomst? Dit boek wil vanuit verschillende invalshoeken antwoord geven op deze vragen. Dit boek komt uit op een beslissend moment voor de interreligieuze dialoog in Nederland. Na het aanvankelijke enthousiasme voor de dialoog in de tachtiger en negentiger jaren zijn kerk en synagoge nu vooral met zichzelf bezig. Confessionele vormen van institutionele religiositeit zijn daarbij meer bepalend geworden. Niettemin is tegelijk vast te stellen dat de dialoog niet is verdwenen. De joods-christelijke dialoog is geen modeverschijnsel gebleken maar ze heeft zich bewezen als een vast onderdeel van het kerkelijke en synagogale bedrijf. Wel zal ze zich moeten heroriënteren op haar bekentenis en op haar taak, binnen een multireligieuze en veranderende Nederlandse maatschappij. Van belang daarbij is de bezinning op zowel de religieuze identiteit als op de maatschappelijke vraagstukken. De studies laten zien dat een dialogische praxis noodzakelijk is willen jodendom en christendom, vanuit hun tradities, bijdragen aan de maatschappij en het publieke debat. De 3 thematische blokken van dit boek weerspiegelen deze agenda: dialoog en religieuze identiteit, Land en staat Israël, en perspectieven in de dialoog. Het initiatief tot dit boek komt voort uit een gezelschap van joodse en christelijke denkers die actief zijn binnen Sha'ar (Hebreeuws voor 'poort'), de denktank binnen het OJEC (Overlegorgaan van Joden christenen in Nederland). Aan het OJEC zijn o.a. verbonden: de Protestantse Kerk (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk en de joodse kerkgenootschappen.


Het boek geloven in de dialoog van L. Mock, S. Schoon, Eric Ottenheijm is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 15,00 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


L. Mock, S. Schoon, Eric Ottenheijm boeken - Geloven in de dialoog
ISBN 9789064460692
PAGINA’S 160
VERSCHENEN 13-06-2013
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Stichting Amphora Books
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
15,00
Bestel