J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge - Handboek Arbobeleidsregels 2019 - 2020

Het creëren van een veilige en gezonde werkplek, is het uitgangspunt van de huidige arbowet- en regel geving. Maar wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te inter-preteren. In de plaats van de Beleidsregels arbeids-omstandighedenwetgeving, die een uitleg gaven aan de wettelijke voorschriften, zijn de arbocatologi gekomen. Daarvoor is de Beleidsregel arbocatalogi 2010 vast-gesteld.

Daarnaast is een viertal beleidsregels vastgesteld in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbowetgeving, namelijk de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving, de Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 1999, de Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten en de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen. Ook zijn als uit-vloeisel van de wijziging van het stelsel van certi? cering de Beleidsregels maatregelenbeleid certi? catie-instel-lingen vastgesteld.

Samen met de handboeken Arbowet, Arbobesluit, Arbo-regeling en Arbeidstijdenwet biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland. Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Mr. dr. J. van Drongelen is (em.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevings-jurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangele-genheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid.

De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aange-legenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandighedenJ. van Dongelen, J.A. Hofsteenge boeken - Handboek Arbobeleidsregels 2019 - 2020
ISBN 9789012404013
PAGINA’S 190
VERSCHENEN 27-02-2019
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Sdu Uitgevers
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
79,88
Bestel

Andere boeken van J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge