Boeken over technische wetenschap

 • G.J. Kremers boeken
  G.J. Kremers - Omgevingswet in kort bestek

  Omgevingswet in kort bestek De voorbereiding op de Omgevingswet is in volle gang. Verwacht wordt dat de stelselherziening in 2021 van kracht wordt. Vanaf dat moment is de Omgevingswet over het benutten en beschermen van onze fysieke leefomgeving het wettelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,55
 • Chris Woltjes, Herman Prast boeken
  Chris Woltjes, Herman Prast - Architectuur — Werk in uitvoering 2

  Deze reader is het vervolg op Architectuur - werk in uitvoering, de reader voor Grondslagen 1 (GR1) waarin het belang van begrippen waarmee wij communiceren en denken over architectuur werd toegelicht, en vervolgens de begrippen situatie ruimte en gebruik… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. boeken
  Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. - Vastgoed Taxatiewijzer - Zorggebouwen 2017

  In dit handboek treft u verschillende voorbeelden aan van onderhoudskosten voor zorggebouwen. Aan de hand van gebouwcomplexen voor cure en care, maar ook gebouwen uit de extramurale zorg worden de exploitatiekosten en herbouwkosten overzichtelijk weergegeven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  83,74
 • Frank van de Waeter boeken
  Frank van de Waeter - (Her)bouwkosten woningen 2018

  Het taxatieboekje (Her)bouwkosten woningen verschijnt jaarlijks en bevat kostengegevens waarmee u snel en betrouwbaar de (her)bouwkosten van woningen kunt bepalen. Een uitstekend hulpmiddel voor de juiste taxatie. De serie 'Taxatieboekjes' biedt gemakkelijk… (Harde kaft)

  Lees meer...
  338,14
 • Frank van de Waeter boeken
  Frank van de Waeter - (Her)bouwkosten bedrijfspanden 2018

  Het taxatieboekje (Her)bouwkosten bedrijfspanden verschijnt jaarlijks en bevat kostengegevens waarmee u snel en betrouwbaar de (her)bouwkosten van bedrijfsgebouwen kunt bepalen. Een uitstekend hulpmiddel voor de juiste taxatie. De serie 'Taxatieboekjes' biedt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  338,14
 • Frank van de Waeter, Alexander Reytenbagh boeken
  Frank van de Waeter, Alexander Reytenbagh - (Her)bouwkosten agrarische gebouwen 2018

  Het taxatieboekje (Her)bouwkosten agrarische gebouwen verschijnt jaarlijks en bevat kostengegevens waarmee u snel en betrouwbaar de (her)bouwkosten van agrarische gebouwen kunt bepalen. Een uitstekend hulpmiddel voor de juiste taxatie. De serie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  338,14
 • Gebouwschadeboekje 2018

  Het boekje Gebouwschade bevat veel voorkomende schades en gebreken aan gebouwen en omliggend terrein en betreffen bouwkundige elementen, installaties en terreinonderdelen. Een schadebeeld bevat een foto, een korte omschrijving en reparatievoorstellen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  338,14
 • J.F.G. Cobben boeken
  J.F.G. Cobben - De elektrische woonhuisinstallatie nu en in de toekomst

  Dit boek geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in de toekomst. Voor de minimale eisen wordt uiteraard gekeken naar de NEN 1010. Diverse ontwikkelingen in de energie- en installatiewereld laten zien dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,35
 • Pieter Huijbregts boeken
  Pieter Huijbregts - Conceptueel bouwen in vogelvlucht

  Met alle ontwikkelingen die op de bouwsector afkomen is het een steeds grotere uitdaging om vernieuwing en verduurzaming te realiseren. Immers, de eindgebruiker wil niet meer betalen, de vastgoedsturing zorgt voor scherpere rendementseisen en ook voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Henk Brinksma boeken
  Henk Brinksma - Toekomstbestendig renoveren

  Homes are renovated a number of times during their lifespan. Although we can regard each of these renovations as new, it is more prudent to implement a future-proof solution to renovation. The purpose of this issue of A+BE is to gain an insight into how… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Koeter Vastgoed Adviseurs boeken
  Koeter Vastgoed Adviseurs - Vastgoed Taxatiewijzer - Onderhoudskostenkompas 2017

  De Vastgoed Taxatiewijzer Onderhoudskostenkompas 2017 bevat alle gegevens die u nodig heeft om de onderhoudskosten van woningen en utiliteitsgebouwen te kunnen berekenen. Het is een praktisch hulpmiddel om bij uw dagelijkse werkzaamheden inzicht te krijgen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  83,74
 • Kengetallen onderhoud wegverhardingen 2018

  Een keur aan kleine maatregelen voor het onderhoud aan verkeerswegen worden hier beschreven. Per maatregel wordt volgens een vast patroon de volgende informatie gegeven: schadebeeld, onderhoudsmaatregel, omstandigheden, productie, materiaal,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  359,34
 • Kengetallen kleine (re)constructies 1 2018

  In dit zakboekje staan een dwarsdoorsnede van kengetallen die van toepassing zijn in de openbare ruimte. Enkele onderwerpen hieruit zijn: riolering, asfalt, straatwerk, wegbebakening, terreininrichting, verlichting en kleine kunstwerken.Kengetallen voor de GWW… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  359,34
 • Kengetallen kleine reconstructies 2 - 2018

  Dit zakboekje is onderverdeeld in 3 hoofdstukken met de volgende onderwerpen: Oeverwerk, Kleinschalig baggerwerk en de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) met de vele onderwerpen.Kengetallen voor de GWW bestaat uit een serie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  359,34
 • Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen 2018

  Op een bedrijventerrein kom je van alles tegen om het terrein maximaal te laten functioneren. Er worden dan ook een breed aantal onderwerpen onder de aandacht gebracht.Onderwerpen als bouwrijp maken, riolering, gas/water, kabels, wegverhardingen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  359,34
 • D.M. Hellendoorn, H. Harbers, M.J. Berghuis boeken
  D.M. Hellendoorn, H. Harbers, M.J. Berghuis - Verbeelding Bouwbesluit 2012

  De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Bouwfysica van Sdu Uitgevers. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte 'een plaatje zegt meer dan duizend woorden' is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  115,54
 • Ireen Boon boeken
  Ireen Boon - De overheid als klant

  'De overheid als klant' biedt een kijk in de keuken van de overheid. Waar komt al die bureaucratie vandaan? Waarom duurt alles zo lang? Zijn ambtenaren echt 'andere wezens' die het fijn vinden om alles zo lang mogelijk te rekken? Het antwoord is nee. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Hans Teerds boeken
  Hans Teerds - Architectuur - Werk in uitvoering

  Architectuur - werk in uitvoering is geschreven met het oog op eerstejaars studenten Bouwkunde van de TUDelft in het kader van de Grondslagen-lezingenserie. In het eerste semester maken de studenten, aan de hand van de thematiek van 'het huis', kennis met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Kim Anne-Marie Zweerink boeken
  Kim Anne-Marie Zweerink - Ruimtelijke transformaties van de steden in het Randstadgebied (12de-20ste eeuw)

  In this issue of A+BE (written in Dutch), the transformation of the form of nine cities in the Randstad between 1250 and 1940 in relation to changes in infrastructure is central, namely Utrecht, Dordrecht, Leiden, Haarlem, Delft, Gouda, Amsterdam, Rotterdam… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • Leeke Reinders boeken
  Leeke Reinders - Harde stad, zachte stad

  Dit boek biedt een fijnmazig inzicht in de stedelijke ruimte van een naoorlogse wijk als object van politiek beleid en als alledaagse leefwereld. In hoofdstuk 2 wordt naar aanleiding van populaire representaties van de naoorlogse buitenwijken een aanzet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Philomena M. Bluyssen boeken
  Philomena M. Bluyssen - Het SenseLab

  Al eeuwen is het bewerkstelligen van een gezond binnenmilieu, een belangrijk aandachtspunt voor architecten, ingenieurs en wetenschappers. In eerder onderzoek is aangetoond dat voor het bepalen van de basiseisen en -wensen, een andere kijk op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Bomenwerk, Kosten en techniek 2018

  Dit boekwerk behandelt alle fasen van boomaanleg en onderhoud in bebouwdgebied en is een unieke uitgave in de branche, mede tot stand gekomen doorinformatiebronnen uit de praktijk. Het unieke aan deze uitgave is de aandachtdie besteed wordt aan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  327,54
 • M.I. Berguis, P.J. van der Graaf, M. van Overveld boeken
  M.I. Berguis, P.J. van der Graaf, M. van Overveld - Bouwbesluit 2012 editie 2017-2018

  Met deze integrale tekst en toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2017 luiden. Daarnaast is op de wijzigingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  115,54
 • D.M. Hellendoorn boeken
  D.M. Hellendoorn - Verbeelding Bouwbesluit 2012

  De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Algemeen Bouwkundige Voorschriften van Sdu Uitgevers. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte 'een plaatje… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  115,54
 • Marshall Brain boeken
  Marshall Brain - Technische uitvindingen en constructies

  Dit boek biedt een chronologische reis langs 250 intrigerende mijlpalen uit de geschiedenis van de technologie, van pakweg 30.000 v.Chr. tot heden, aangevuld met een blik in de toekomst. Technische uitvindingen en constructies begint met de eerste door mensen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95