Boeken over stad en platteland

 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Limburg - de taalgrens voorbij

  De schrijver Ruud Offermans (Spaubeek 1966-*) schreef ‘De taalgrens voorbij’ als opvolger van het ‘Verdriet van Limburg.’ Hij noemt Limburg een taallandschap bestaande uit een uitgestrekt tapijt in variërende kleuren. Waarbij Aubel werd beschouwd als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Saskia Van Aubel boeken
  Saskia Van Aubel - Bloedmaan

  Zo af en toe kwam de cirkel hier bij elkaar. Meestal bij volle maan. Buiten stond inderdaad een bloedmaan. Dan werd er het werk geleverd, ‘the Craft’, de kunde. Trijn, de Hogepriesteres, had dit geërfd van haar moeder en grootmoeder en zo verder terug.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Maarten Ridderbos boeken
  Maarten Ridderbos - Een nog niet verloren landschapsparadijs in het westen van China

  'Een nog niet verloren landschapsparadijs in het westen van China' is een landschaps- en reisbeschrijving over de ecologische en geschiedkundige kwaliteiten van de oostelijke uitlopers der Himalaya's in de provincie Yunnan in het westen van China. Dit unieke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Alias Pyrrho boeken
  Alias Pyrrho - Een vrije wil... of niet soms?

  De vrije wil lijkt zo evident dat de bewering van het tegendeel zelfs geen essay waard kan zijn. Want al onze morele wetten en intuïties zijn gebaseerd op een vrije wil. De gedachte aan een onvrije wil is zelfs onverdraaglijk. Een gedachte waarmee een mens… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,07
 • Harry Cock, Nina van den Broek, Marieke Kijk in de Vegte boeken
  Harry Cock, Nina van den Broek, Marieke Kijk in de Vegte - Verandering

  Verandering - zes boerderijen in Groningen Als bakens liggen ze in het landschap: de Groninger boerderijen. Ze getuigen van de geschiedenis en geven het gebied karakter. En ze veranderen. Schaalvergroting en intensivering leiden tot moderne, grotere schuren en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Hans Buiter, Roger Raat boeken
  Hans Buiter, Roger Raat - Nederland Kanalenland

  Nederland is een echt kanalenland. Nergens ter wereld ligt een zo dicht netwerk aan kunstmatige waterwegen. De 1.150 kanalen in ons land hebben samen een lengte van 6.500 kilometer, ruim twee keer zo lang als het spoorwegennet in Nederland. Kanalen zijn dan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - Verdwenen dorpen in Nederland

  "In deel 3 schets ik Oost-Nederland." De Waddeneilanden volgen in deel 4 en Zeeland in deel 5. "Als je eenmaal besmet bent met het virus van de 'verdwenen dorpen', zoals mij is overkomen, dan is er helaas geen weg meer terug. Je blijft speuren naar nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - Verdwenen dorpen in Nederland 1 Een overzicht

  Als je eenmaal besmet bent met het virus van de "verdwenen dorpen", zoals mij is overkomen, dan is er helaas geen weg meer terug. Je blijft speuren naar nieuwe gevallen van ooit aanwezige nederzettingen die soms heel lang, soms ook maar kort hebben bestaan.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,55
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - Verdwenen dorpen in Nederland 2 West- en Zuid-Nederland

  "In deel 2 schets ik West- en Zuid-Nederland." Deel 2 is vooral een regionaal boek geworden. Het behandelt de verdwenen dorpen in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, globaal gezien dus het westen en zuiden van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,65
 • Park lingezegen

  Na tien jaar plannen maken en vijf jaar uitvoering, is Park Lingezegen een feit. Een grote groene oase in het verstedelijkend gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Geen standaardpark, maar een samenhangend geheel van bestaand en nieuw, in een zeer afwisselend… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Marcel Rijdams boeken
  Marcel Rijdams - Stadschap Brussel

  Het stadschap is een belangrijk archiefstuk. De kronkels en vormen van straten en pleinen zijn getuigen en dikwijls even zo vele littekens van de geschiedenis van de stad. Gebouwen zijn getuigen van hun tijd, ook al is hun functie in de loop der tijden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,80
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - Verdwenen dorpen in Nederland Deel 4 Noord-Nederland Waddeneilanden, Groningen, Friesland

  "In deel 4 schets ik Noord-Nederland" Zeeland volgt in deel 5. "Als je eenmaal besmet bent met het virus van de 'verdwenen dorpen', zoals mij is overkomen, dan is er helaas geen weg meer terug. Je blijft speuren naar nieuwe gevallen van ooit aanwezige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,60
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - Verdwenen dorpen in Nederland 5 Zeeland

  "In deel 5 schets ik Zeeland." "Als je eenmaal besmet bent met het virus van de 'verdwenen dorpen', zoals mij is overkomen, dan is er helaas geen weg meer terug. Je blijft speuren naar nieuwe gevallen van ooit aanwezige nederzettingen die soms heel lang, soms… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,70
 • Bert Stulp boeken
  Bert Stulp - De serie compleet 6

  Auteur Bert Stulp studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de historische geografie. Hij was docent aardrijkskunde aan een middelbare school te Hengelo-O. Na zijn pensionering heeft hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,30
 • Margriet Brandsma, Heleen Ekker, Reinalda Start boeken
  Margriet Brandsma, Heleen Ekker, Reinalda Start - De gaskolonie

  Nu 3e, geactualiseerde druk, inclusief interview met Freek de Jonge.In 1959 werd in de buurt van Slochteren aardgas gevonden. De winning ervan levert ons land en een aantal oliemaatschappijen sindsdien zeer veel geld op. Nederland draait op aardgas. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Spaubeek - biografie van een landschap

  Een cultuurhistorische studie van de voormalige gemeente Spaubeek. De schrijver (1966-*) heeft fysische geografie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hier heeft hij gewerkt als toegevoegd onderzoeker. Hij heeft zich gespecialiseerd in historische-geografie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Els Huigens, Jean-François Van den Abeele boeken
  Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Els Huigens, Jean-François Van den Abeele - Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

  Dit vademecum biedt handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten vanuit een duurzame ambitie. Eerst komen een aantal sleutelbegrippen aan bod. Vervolgens toont het aan hoe een geïntegreerde synthese van meerschalig, meerlagig en meervoudig ontwerpen kan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  61,70
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Wisselende taalgrenzen

  Buiten Nederlands en Belgisch Limburg bestaan er ook Duits en Frans Limburg. Het gaat over de status van het Limburgse dialect in de grensregio’s. Zoals bijvoorbeeld het Geullands, het Platdiets of de diftongering in de buurt van Sittard en de Selfkant.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Het onbekende Nederland

  Na afloop ging Marnix naar de professor toe. ‘Ik ben in opleiding als dialectgeograaf en ik zou graag veldwerk willen doen in dit gebied.’ ‘Aha’, zei de professor, ‘het onbekende Nederland.’ Hij dacht even na. ‘De Benrather Linie is nog niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,42
 • Jan Rymenams boeken
  Jan Rymenams - Verviers

  Aan de rand van de Belgische Hoge Venen en Ardennen, op enkele kilometers van de Duitse en Nederlandse grens, ligt Verviers. Gekneld tussen autosnelwegen razen we er voorbij op zoek naar andere vakantiebestemmingen. Bijna 100 jaar geleden was Verviers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • Alias Pyrrho boeken
  Alias Pyrrho - EPISTEMOLOGIE, NEUROANATOMIE EN EVOLUTIE

  Welke invloed hebben evolutie en neuroanatomie op de epistemologie? En welke invloed heeft de epistemologie op de neurologie en evolutie? Het geeft het kennis of ware overtuigingen een bredere horizon. Filosofie en wetenschappen komen samen in dit boek dat… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,84
 • W. Steigenga boeken
  W. Steigenga - Moderne planologie

  De snelle uitbreiding van de bevolking, de zorg van de overheid voor voldoende werkgelegenheid en voldoende ruimte om los van het werk de mens gelegenheid te geven te wonen en zich te ontspannen, heeft ertoe geleid dat sociologen, geografen, demografen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Barbara van Schijndel boeken
  Barbara van Schijndel - Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft je op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en planologie. Het boek staat vol interessante casussen, opdrachten en oefeningen en stimuleert je om zelf kritisch na te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • Minne Huysmans, Dominique Verté, Jan Vanhee boeken
  18,00
 • André Loeckx, Stijn Oosterlynck, Chris Kesteloot boeken
  E-book
  André Loeckx, Stijn Oosterlynck, Chris Kesteloot - Wat met Brussel?

  In de Wat met-reeks draait alles om hete hangijzers. Geen enkele stad maakt zo het voorwerp uit van het maatschappelijke debat als Brussel. Brussel wordt vaak beschreven in termen van een tweespalt: Nederlandstaligen versus Franstaligen, allochtonen versus… (E-book)

  Lees meer...
  15,99