Boeken over aardwetenschappen

 • Henk Berendsen boeken
  Henk Berendsen - Landschap in Delen

  In deze vijfde editie van Landschap in delen, met nieuwe ondertitel: De fysisch-geografische regio's, zijn de voorgaande edities van Landschap in delen en Landschappelijk Nederland samengebracht. In het nieuwe boek is de beschrijving opgenomen van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Andre J. Veldmeijer, Mark Witton boeken
  Andre J. Veldmeijer, Mark Witton - Pterosauriërs

  Ze waren de eerste gewervelde dieren in de evolutie die konden vliegen... 'pterosauriërs' ofwel 'vliegende reptielen'. Deze verre verwanten van de moderne reptielen en de alom bekende dinosauriërs leefden van ruim 200 miljoen jaar tot ongeveer 65 miljoen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Theo Wong, Salomon Kroonenberg, Pieter Augustinus boeken
  Theo Wong, Salomon Kroonenberg, Pieter Augustinus - Geologie en landschap van Suriname

  Hoe is Suriname ontstaan? Wat is de oorsprong van haar gesteenten, haar landschappen, haar delfstoffen, haar landbouwgronden, haar kust? Waarom vinden we wel goud in Oost-Suriname maar niet in het westen? Waarom is de Voltzberg rond en de Brownsberg plat? Hoe… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • David Pratt boeken
  David Pratt - Verzonken continenten & continentverschuiving

  Volgens de platentektoniek hebben 'legendarische' verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. Ze beweert dat continenten duizenden kilometers kunnen verschuiven, maar dat het verrijzen en verzinken van grote continenten onmogelijk zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Rupert Hochleitner boeken
  Rupert Hochleitner - Praktische gids voor edelstenen

  Edelstenen en sierstenen leren kennen en determineren op een eenvoudige manierDeze praktische gids is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die gefascineerd is door de wereld van edelstenen. Het eenvoudige determinatiesysteem stelt u in staat om edelstenen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    4,99
 • Bill McGuire boeken
  Bill McGuire - Wereldbedreigende rampen

  Het leven op aarde zal een keer eindigen. Het is enkel een kwestie van tijd. In dit Elementaire Deeltje onderzoekt Bill McGuire de diverse catastrofes die onze planeet in de toekomst zouden kunnen overkomen, en bekijkt zowel de waarschijnlijkheid ervan als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Arjan Goemans, An Steegen boeken
  Arjan Goemans, An Steegen - differentatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!

  Differentiatie is niets nieuws. Elke leraar differentieert, soms bewust, meestal onbewust. De theoretische kaders worden regelmatig vernieuwd en geactualiseerd, maar geven meestal geen ondersteuning voor hoe je differentiatie praktisch aanpakt. Dit boek biedt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,65
 • Olaf Schuiling boeken
  Olaf Schuiling - Olivijn, de steen der wijzen

  Dat de uitstoot van CO2 wereldwijd een snelgroeiend probleem is behoeft geen betoog. Dat de natuur de afvang van dit klimaatbedreigende gas al enige miljarden jaren zelf afdoende reguleert is voor velen wellicht nieuw. En dat olivijn, het meest op de aarde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Jeanine Evers boeken
  Jeanine Evers - Kwalitatieve analyse

  Kwalitatieve analyse vertoont grote overeenkomsten met een puzzel; je zit met een berg data en vraagt je af: wat nu? Idealiter ben je al begonnen met de analyse nog voordat de data de afmetingen van een berg hebben bereikt, maar hoe dan ook: kwalitatief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • Rupert Hochleitner boeken
  Rupert Hochleitner - Praktische gids voor mineralen

  Mineralen, kristallen en edelstenen leren kennen en determineren op een eenvoudige manier Deze praktische gids is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die gefascineerd is door de wereld van mineralen. Het eenvoudige determinatiesysteem stelt u in staat om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    4,99
 • Lennert Schepers, Jan Nyssen boeken
  Lennert Schepers, Jan Nyssen - Bijdrage van zoogdieren tot hellingsprocessen

  Dieren verplaatsen sediment door holen te graven, door het opgraven van voedsel en door het vertrappelen van de bodem. Enkele zoogdieren en hun geomorfologische activiteiten worden toegelicht: grizzlyberen, grondeekhoorns, dassen en everzwijnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,87
 • Hanne Hendrickx, Jasper van Nieuland, Jan Nyssen boeken
  Hanne Hendrickx, Jasper van Nieuland, Jan Nyssen - Gletsjers in West Europa ... tijdens de ijstijden

  Tijdens de laatste ijstijd waren er in middelgebergtes tussen de Scandinavische en de Alpiene ijskap ook gletsjers aanwezig, vergelijkbaar met deze die we nu aantreffen in de Alpen. Dit was ondermeer het geval in de Vogezen en het Zwarte Woud.Tijdens de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,87
 • Cees van Zoest boeken
  Cees van Zoest - Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties

  Kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijker plek gekregen binnen de instellingen voor educatie, zorg en welzijn. Steeds meer organisaties zijn overtuigd van het nut en de betekenis van kwaliteitszorg. Het maakt steeds meer onderdeel uit van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,95
 • H.J.A. Berendsen boeken
  H.J.A. Berendsen - Fysisch-geografisch onderzoek

  De wordingsgeschiedenis van Nederland is een boeiend onderwerp, waarbij inzicht in de methoden en resultaten van onderzoek zeer verhelderend kan zijn. Dit boek bevat een schat aan basisinformatie, die onmisbaar is om de ontstaanswijze van Nederland goed te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • H.J.A. Berendsen boeken
  H.J.A. Berendsen - Landschap in delen

  4e herziene druk 2008 met cd-rom, bevat alle illustraties in kleur en vele digitale extra's. De verschillende landschapscomponenten (geofactoren) komen in dit boek elk afzonderlijk aan de orde. De factoren substraat en klimaat zijn op de korte tijdschaal vrij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • J.E. Alberda, J.B. Ebbinge boeken
  J.E. Alberda, J.B. Ebbinge - Inleiding landmeetkunde

  Inleiding Landmeetkunde is bedoeld voor studenten van universiteit en hogeschool. Van de vlakke landmeetkunde worden grondbegrippen, berekenings- en meet methoden, maar ook instrumentele onderwerpen behandeld. Belangrijke hoofdstukken zijn gewijd aan de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,60
 • H.J.A. Berendsen boeken
  H.J.A. Berendsen - Landschappelijk Nederland

  4e, herziene druk met cd-rom, waarop alle illustraties in kleur staan + vele digitale extra's.Het Nederlandse landschap is zeer gevariëerd.Tussen het Zuid-Limburgse lössgebied en het Waddengebied bevinden zich uiteenlopende landschappelijke regio?s. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Salomon Kroonenberg boeken
  Salomon Kroonenberg - Kantelpunt

  Biodiversiteit gaat niet alleen over neushoorns, koraalriffen en de kikkers van het tropisch regenwoud. De oorspronkelijke schelpdieren van de Kaspische Zee, een gesloten ecosysteem, zijn in de twintig ste eeuw vrijwel geheel verdrongen door soorten die daar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • John Farndon boeken
  John Farndon - Gesteenten en mineralen

  Een prachtige visuele gids over de oorsprong en de identificatie van gesteenten en mineralen, met beknopte, volledig geïllustreerde kleurenprofielen van meer dan 300 belangrijke exemplaren. Bevat tips voor de amateur-geoloog om exemplaren te vinden, schoon te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • E. Stouthamer, K.M. Cohen, W.Z. Hoek boeken
  E. Stouthamer, K.M. Cohen, W.Z. Hoek - De vorming van het land

  De geheel herziene zevende druk van dit standaardwerk geeft een up-to-date overzicht van de geologische en geomorfologische wordingsgeschiedenis van Nederland en omgeving. Daarnaast beschrijft het de verschillende afzettingsmilieus die voorkomen en die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,90
 • Manuel Sintubin boeken
  Manuel Sintubin - De wetenschap van de aarde

  HERWERKTE VERSIE Is Planeet Aarde een uniek kosmisch experiment? Samen gaan we in dit boek op zoek naar het antwoord op deze vraag. Al is elk atoom, elke molecule, elk stofdeeltje op aarde onderhevig aan de universele natuurwetten van het heelal, toch heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,25
 • V. Sir Fuchs boeken
  V. Sir Fuchs - Op expeditie in het Zuidpoolgebied

  Ontoegankelijk en onherbergzame streken zijn door de eeuwen heen een uitdaging geweest voor de mens. Onder de streken die lang weerstand hebben weten te bieden aan de onderzoekende geest van de mens, neemt het Zuidpoolgebied een belangrijke plaats in. De namen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • A.F. Marfeld boeken
  A.F. Marfeld - Mens aarde en kosmos

  Het hoofdthema van het tweede deel is eigenlijk de ontplooiing van het leven op aarde, culminerend in de mens. Alvorens de auteur zijn lezers in dit fascinerende gebied kan binnenvoeren, moet hij met hen eerst aandachtig het milieu bestuderen waarvan alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • K. von Bulow boeken
  K. von Bulow - Geologie voor iedereen II

  In de loop der miljoenen jaren hebben op de aardkorst velerlei krachten ingewerkt. Zij zijn het die het aardoppervlak gemodelleerd hebben tot wat het nu is en die het aanschijn der aarde talloze malen veranderd hebben; zij zijn het die de vorm hebben bepaald… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • K. von Bulow boeken
  K. von Bulow - Geologie voor iedereen I

  Het aardoppervlak is niet alleen door uitwendige krachten gevormd. Ook van binnenuit ware ? en zijn ? gigantische krachten werkzaam, die de aardkorst hebben geplooid, ja soms plaatselijk hebben omhooggeduwd tot duizelingwekkende hoogten, of elders de aardlagen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00