Boeken over nederlandse taal

 • Olf Praamstra boeken
  Olf Praamstra - De Indische wereld van Louis Couperus

  In 2013 was het honderdvijftig jaar geleden dat Louis Couperus in Den Haag werd geboren. Een jaar lang werd dit uitbundig gevierd. Ook de Werkgroep Indische Letteren nam hieraan deel en organiseerde een lezingenmiddag over de Indische wereld van Couperus. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands-Zweeds

  Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands-Zweeds Met maar liefst 287.000 actuele betekenissen, voorbeelden en vertalingen en 310 informatieve kaders is dit Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands-Zweeds de beste keuze voor gevorderde taalgebruikers,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • Hans Kienhorst, Kees Schepers boeken
  Hans Kienhorst, Kees Schepers - Het Wiesbadense handschrift

  Met deze uitgave van het Wiesbadense handschrift - de eerste kritische editie in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden - wordt een even unieke als onbekende collectie Middelnederlandse geestelijke literatuur in proza en op rijm… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • H. Kienhorst, Gerard Sonnemans boeken
  H. Kienhorst, Gerard Sonnemans - Het Tubingse Sint-Geertruihandschrift

  Het Tübingse handschrift is afkomstig uit een Amsterdams vrouwenklooster. Het bestaat voornamelijk uit berijmde Middelnederlandse teksten met een geestelijke inhoud. Hoewel de teksten inhoudelijk zeer gevarieerd zijn - van een passieverhaal en een lofdicht op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Thom Mertens, Dieuwke van der Poel boeken
  Thom Mertens, Dieuwke van der Poel - Het liederenhandschrift Berlijn 190

  Het liederenhandschrift Berlijn 190 (Berlijn, sbbpk, Ms. germ. oct. 190) is zonder twijfel een van de belangrijkste bronnen voor de studie van het laatmiddeleeuwse geestelijk lied in de Lage Landen, vanwege de grote omvang van de verzameling en de vroege… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Janneke Weijermars boeken
  Janneke Weijermars - Stiefbroeders

  In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) waren de Nederlandse taal en literatuur het middel bij uitstek om de landsdelen - het huidige België en Nederland - tot een geheel te smeden. Koning Willem I probeerde met een keur aan maatregelen het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Rick Honings, Lotte Jensen, Olga van Marion boeken
  Rick Honings, Lotte Jensen, Olga van Marion - Schokkende boeken!

  Schokkende boeken zijn van alle tijden. Of ze nu pornografisch, bizar, racistisch, staatsgevaarlijk of godslasterlijk werden genoemd - in de loop der eeuwen hebben heel wat boeken voor beroering gezorgd in het literaire, politieke en maatschappelijke leven.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • F.W. Korsten boeken
  F.W. Korsten - Vondel belicht

  voorstellingen van soevereiniteitVondel belichtKlemmende vraag in het door burgeroorlogen en andere oorlogen gelaagde zeventiende-eeuwse Europa was hoe het geweld kon worden beteugeld. Zoekend naar een antwoord verkent Joost van den Vondel of een beteugeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Henriëtte Sulmann boeken
  Henriëtte Sulmann - 111 Schrijftips voor zakelijke teksten

  Schrijven moeten we allemaal. De ene keer lukt het beter dan de andere. Met deze 111 praktische schrijftips loop je nooit meer vast. De tips helpen je vooruit. Met het bouwen van een goede structuur in je tekst. Met handige trucs, maar ook met tips hoe je kunt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • T. Roemers boeken
  T. Roemers - De gedichten van Tesselschade Roemers

  Tesselschade Roemers (1594-1649) is één van de weinige beroemde vrouwen uit de zeventiende eeuw. Door haar levendigheid, charme en talent werd zij het middelpunt van de 'Muiderkring', de zogenoemde literaire voorhoede uit de Gouden Eeuw. Zij sloot langdurige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Het handschrift-Jan Phillipsz.

  Het handschrift-Jan Phillipsz. Is een verzamelcodex die omstreeks de periode 1472-1481 moet zijn samengesteld door Jan Philipsz., de toenmalige stadssecretaris van Leiden. Ook enkele andere ons onbekende kopiisten, hebben er een bijdragen aan geleverd. Het is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • F. Kramer boeken
  F. Kramer - Mooi vies, knap lelijk

  Wie het kluchtenrepertoire van de zestiende-eeuwse rederijkers leest, wordt uitgenodigd om zich schilderachtige figuren in actierijke situaties voor te stellen. De kluchtenlezer is getuige van duiveluitdrijvingen, schrans- en vechtpartijen, mishandelingen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Feike Dietz boeken
  Feike Dietz - Literaire levensaders

  Volgens het gangbare beeld lazen gelovigen van verschillende confessies in de vroegmoderne Republiek elkaars boeken en zongen zij elkaars liedjes. Dat blijkt slechts één kant van het verhaal. Literaire levensaders biedt zicht op een andere kant: de culturele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Ovidius in de middeleeuwen Madoc 2004-3

  Het oeuvre van Ovidius, geschreven rond het begin van de jaartelling, is van alle tijden. Dat zijn teksten de postmoderne mens nog steeds aanspreken, liet bijvoorbeeld het succes van Christoph Ransmayrs Metamorfosen-bewerking Die letzte Welt (1992) overtuigend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Marjolein Hogenbirk, W.P. Gerritsen boeken
  Marjolein Hogenbirk, W.P. Gerritsen - Walewein ende Keye

  Walewein ende Keye is een Vlaamse Arturroman uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De enig bekende versie van dit verhaal is overgeleverd in de beroemde Lancelotcompilatie (ca. 1325), die wordt bewaard in de KB te Den Haag (signatuur 129 A 10). Walewein… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Jacob Geel boeken
  Jacob Geel - Onderzoek en phantasie

  Serieus onderzoek kan het niet stellen zonder een flinke dosis verbeeldingskracht. Anderzijds kan de grote literatuur niet gedijen als de schrijver de klassieke traditie niet door en door kent. Aldus de Leidse universiteitsbibliothecaris en classicus Jacob… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Nina Geerdink boeken
  Nina Geerdink - Dichters en verdiensten

  Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Q.M.R. Ver Huell boeken
  Q.M.R. Ver Huell - Christina Martha

  Op 28 februari 1837 droeg Q.M.R. Ver Huell voor de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen in Rotterdam met veel succes zijn verhaal Christina Martha voor. Het speelt zich af tegen de achtergrond van de grote opstand in de Molukken die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Rick Honings, Olf Praamstra boeken
  Rick Honings, Olf Praamstra - Ellendige levens

  Lang is de negentiende eeuw afgeschilderd als een gezapig tijdperk met brave dominees die in de literatuur de toon aangaven. Maar achter de façade van huiselijk geluk ging een wereld van leed schuil. Hoe treurig zijn de levens van zelfmoordenaars als Boniface… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Roemer Visscher boeken
  Roemer Visscher - Brabbeling

  In 1614 publiceerde de Amsterdamse koopman Roemer Visscher (1547-1620) onder de pretentieloze titel Brabbeling (Beuzelpraat) zijn gedichten. Die bescheidenheid deed zijn werk geen recht. Visscher bood teksten aan, zoals puntdichten en sonnetten, die nieuw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Theo Meder boeken
  Theo Meder - Van kikvors tot droomprins

  Tweehonderd jaar geleden werd het eerste deel van de Kinder- und Hausmärchen van Jacob en Wilhelm Grimm gepubliceerd. Sprookjes zouden volgens de gebroeders teruggaan tot mythologische verhalen uit een heidens-Germaanse, pre-christelijke voortijd en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Martine Veldhuizen boeken
  Martine Veldhuizen - De ongetemde tong

  Liegen, lasteren en schelden: gesproken woorden kunnen pijn doen. Middelnederlandse teksten tussen 1300 en 1550 besteden veel aandacht aan deze schadelijke potentie van het spreken. De 'zonden van de tong' worden door sommige auteurs zelfs als de achtste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Anna de Haas boeken
  Anna de Haas - Theatrale zelfmoord

  Op het achttiende-eeuwse toneel verschenen regelmatig personages die zich het leven benamen, zoals de vaderlandslievende Cato en de liederlijke vorst Sardanapalus. Behalve vaderlands- en vrijheidsliefde of gefrustreerde machtswellust kon ook een gefnuikte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Klaartje Groot, Rudy Schreijnders, Vincent Stolk boeken
  Klaartje Groot, Rudy Schreijnders, Vincent Stolk - Jaarboek Multatuli 2014

  'Excellentie, ik heb een moeilijken brief aan U te schrijven. Ik zit in hoogen nood. Wil U mij helpen?'Het Jaarboek Multatuli 2014 opent met deze nog ongepubliceerde brief van Multatuli zelf, met een nawoord van Dik van der Meulen. Verder bijdragen van Philip… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • M.G.J. de Jong boeken
  M.G.J. de Jong - Duivels plezier en satanisch medelijden

  In 1986 publiceerde Martien J.G. de Jong zijn verrassende essay De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion of De onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans. De Jong identificeerde een aantal verspreid verschenen en deels ongebundeld gebleven teksten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95