Boeken over nederlandse taal

 • R. Bisschop boeken
  R. Bisschop - Puriteinen over geloof, gebod en gebed

  Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht. Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Jos Buurlage boeken
  Jos Buurlage - Mulisch met tulband

  In zijn romans, verhalen, poëzie en toneel verwerkte Harry Mulisch veel materiaal uit de orfische traditie, gegrondvest door de mythische zanger Orpheus. De middeleeuwse alchimisten, ook actief binnen deze traditie, beschouwde hij als geestverwanten. Hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Jan Popkema boeken
  Jan Popkema - Basisgrammatica Fries

  Met dit boek kun je op een prettige en effectieve manier de grammaticaregels van het Fries leren of ophalen. In de Basisgrammatica Fries worden deze regels overzichtelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd. Op de linkerpagina staat steeds de uitleg van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Joke Corporaal boeken
  Joke Corporaal - Zolang de boom bloeit

  De Friese literatuur is uitdrukking van de eigenheid van Fryslân. Door de eeuwen heen hebben Friese schrijvers en dichters in hun eigen taal geschreven: over zichzelf, over hun taal en over hun land. De Friese literatuur kent vele onverwachte schatten die de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Bram Lambrecht boeken
  Bram Lambrecht - Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum

  In het interbellum kwam de emancipatie van de massa (en van specifieke groepen, zoals arbeiders, landbouwers en vrouwen) in een stroomversnelling terecht. Diverse culturele spelers (van individuele auteurs tot uitgeverijen) in Vlaanderen grepen die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Jan Popkema boeken
  Jan Popkema - Grammatica Fries

  In de provincie Fryslân spreken ze Fries: de tweede taal van Nederland. Maar wat is Fries eigenlijk en hoe steekt die taal in elkaar? Welke klanken heeft het Fries en hoe spreek je ze uit? Hoe zijn de regels voor bijvoorbeeld meervoudsvorming? Hoe vervoeg je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • EUR/FSW boeken
  EUR/FSW - Zelf leren schrijven

  Literatuurverslag schrijven? Veel studenten vinden het knap lastig om een goede, leesbare tekst te schrijven. Met de onlineschrijftraining Zelf leren schrijven leer je hoe je dit moet aanpakken. Over de inhoud Dit boek vormt een naslagwerk bij de onlinecursus.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Wasima Khan boeken
  Wasima Khan - Groot Juridisch Woordenboek 2018

  Het Groot Juridisch Woordenboek omvat een verzameling van ruim 10.000 beschrijvende definities van klassieke en moderne termen die worden gebezigd in de Nederlandse rechtspraktijk, inclusief een verwijzing naar relevante wetsartikelen. Deze termen zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  99,00
 • Wasima Khan boeken
  Wasima Khan - Groot Juridisch Woordenboek 2018

  Deze studenteneditie van het Groot Juridisch Woordenboek omvat een verzameling van ruim 7000 beschrijvende definities – van aansprakelijkheid tot zekerheidsrechten – die worden gebruikt in de Nederlandse rechtspraktijk, inclusief een verwijzing naar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Henk D. Meijering, Han Nijdam boeken
  Henk D. Meijering, Han Nijdam - Wat is recht?

  In de middeleeuwen maakten ook de Groninger Ommelanden deel uit van het Friese rechtsgebied, dat zich uitstrekte van het Vlie (nu het IJsselmeer) tot aan de Wezer in Duitsland. Vanaf de 12e eeuw is het recht daarvan op schrift gesteld, oorspronkelijk in het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Griet op de Beeck boeken
  Griet op de Beeck - Play it fuckin' loud

  Het was Bob Dylans bekende antwoord op een schreeuwer uit het publiek die hem tijdens een concert ‘judas’ noemde. Als het erop aankomt harder gaan in plaats van terugplooien. Wat Griet Op de Beeck fascineert in Frans Kellendonk is zijn contrairigheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Leen Pollefliet boeken
  Leen Pollefliet - Schrijven: van verslag tot eindwerk

  Een eindwerk schrijven is voor veel studenten een nachtmerrie. Onsamenhangende inhoud, gedrochten van zinnen, draken van taalfouten, chaotische opmaak: allemaal monsters onder hun bed (en onder dat van hun lesgevers).Schrijven: van verslag tot eindwerk - do's… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Will van Sebille boeken
  Will van Sebille - De muze zit aan

  Hoewel schrijven een individueel proces is, heeft vrijwel iedere schrijverbehoefte aan reacties. Als een tekst af is maar soms al tijdens het schrijven. Een schrijfgroep biedt daarvoor ideale mogelijkheden. Alle onderdelen van het schrijven kunnen worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Henk Wolf boeken
  Henk Wolf - Basisboek syntaxis

  In ontleedhandboeken staan doorgaans allerlei vaktermen en ezelsbruggetjes centraal. Het Basisboek syntaxis pakt het anders aan. Uiteraard komen alle relevante woordsoorten en zinsdelen aan bod, maar het boek is in de eerste plaats een handleiding om inzicht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Jan Heyvaert boeken
  Jan Heyvaert - De kop van jut viel door de mand

  Nee, men placht vroeger echt niet dwars door een kerk te schieten om een beslissing te kunnen nemen ... Maar waarvan komt dan de uitdrukking de kogel is door de kerk? En een bus, die rijdt wel en die stopt - maar kloppen doet hij niet. Waarom klopt iets dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Martha Hofman boeken
  Martha Hofman - Prisma groot woordenboek Nederlands

  Het vlaggenschip van Prisma, de vermaarde reeks Handwoordenboeken, is vernieuwd. Nu in losse delen, met een chique integraalband en met een nieuwe, frisse naam die de inhoud eer aandoet: Prisma Groot Woordenboek. De Grote Woordenboeken zijn geredigeerd door… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Bettine Siertsema boeken
  Bettine Siertsema - Verhalen van kwaad

  Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). In 1990 werd ze studiesecretaris bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Vanaf 2000 deed zij onderzoek naar de levensbeschouwelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Lucien Custers boeken
  Lucien Custers - Alleen in wervelende wereld

  Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919) is een opmerkelijke verschijning in de Nederlandse literatuur. In vergelijking met de meeste andere dichters begon hij pas laat, rond zijn vijftigste, serieus met schrijven. Toch is zijn oeuvre aanzienlijk én zeer eigen.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Rick Honings, Olga van Marion, Tim Vergeer boeken
  Rick Honings, Olga van Marion, Tim Vergeer - Van Constantijntje tot Tonio

  Al in de vroegmoderne tijd wist Joost van den Vondel zijn publiek diep te raken met het gedicht over zijn overleden zoontje Constantijntje. Ook in de negentiende eeuw uitten vele dichters het verdriet om hun gestorven kinderen in hun werk, zoals Willem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Ton den Boon boeken
  Ton den Boon - Van Dale Spreekwoordenboek

  Deze ‘aloude volkswijsheden’ spelen dagelijks een rol in onze communicatie en zijn van grote betekenis voor onze woordenschat. Geliefde spreekwoorden als stille wateren hebben diepe gronden of je kunt nooit weten hoe een koe een haas vangt hebben na vijf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • C.J. Aarts, M.C. van Etten boeken
  C.J. Aarts, M.C. van Etten - Van onzen correspondent

  Van onzen correspondent bevat de artikelen die Willem Elsschot in de jaren 1918-1922 schreef voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ze zijn bijeengezocht en van een geschiedenis voorzien door C.J. Aarts en M.C. van Etten. Bijna niemand weet dat Willem Elsschot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Prue Gargano, Fokko Veldman boeken
  Prue Gargano, Fokko Veldman - Prisma groot woordenboek Engels-Nederlands

  Het vlaggenschip van Prisma, de vermaarde reeks Handwoordenboeken, is vernieuwd. Nu in losse delen, met een chique integraalband en met een nieuwe, frisse naam die de inhoud eer aandoet: Prisma Groot Woordenboek. De Grote Woordenboeken zijn geredigeerd door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Prue Gargano, Fokko Veldman boeken
  Prue Gargano, Fokko Veldman - Prisma groot woordenboek Nederlands-Engels

  Het vlaggenschip van Prisma, de vermaarde reeks Handwoordenboeken, is vernieuwd. Nu in losse delen, met een chique integraalband en met een nieuwe, frisse naam die de inhoud eer aandoet: Prisma Groot Woordenboek. De Grote Woordenboeken zijn geredigeerd door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Martien E. Brinkman boeken
  Martien E. Brinkman - Dichtbij het onuitsprekelijke

  Martien E. Brinkman leest in dit boek gedichten van veertien bekende Nederlandse dichters en laat zien hoe breed het palet aan associaties is dat door het onuitsprekelijke wordt opgeroepen. Ze dichten over ervaringen en gevoelens die voortkomen uit verlangen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Bettine Siertsema boeken
  Bettine Siertsema - Uit de diepten

  Dit boek bevat een selectie teksten uit dagboeken en memoires van overlevenden van de nazi concentratiekampen. Het zijn aangrijpende teksten die de condition humaine in kaart brengen. Wat zich aan het begrip lijkt te onttrekken, wordt toch onder woorden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50