Boeken over nederlandse taal

 • Marc Buelens, Niels Janssens boeken
  Marc Buelens, Niels Janssens - Slimme non-fictie schrijven

  In een ongebreideld pleidooi voor passievol schrijven, helpt Marc Buelens aspirant-schrijvers op weg naar een inspirerend non-fictieboek. Slimme non-fictie schrijven toont hoe je het best start, doorprikt mythes over het schrijfwerk, klaart misverstanden over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Hans Smessaert boeken
  Hans Smessaert - Semantiek en pragmatiek

  De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen, terwijl de pragmatiek bestudeert hoe de concrete context waarbinnen we uitingen gebruiken een invloed heeft op hun betekenis. Semantiek en pragmatiek biedt een beknopt maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,00
 • Mercée Doran boeken
  Mercée Doran - Wijsheid uit Liefde

  Wijsheid Uit Liefde is een boek waar het woord 'liefde' centraal staat. In dit boek vind je 100 wijsheden die je leren over liefde en die liefde omschrijven. Dit boek is het antwoord op de vraag: Wat is liefde? Middels dit boek wil ik jou als lezer laten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Leonardo Pisano boeken
  Leonardo Pisano - Mosterd voor de maaltijd 2.0

  Rondom gesproken woorden is de dynamiek van lichaamstaal, intonatie en dergelijke essentieel om de betekenis van wat er wordt gezegd op waarde te kunnen schatten. Ook voor verhalen zijn dergelijke elementen van belang om de sfeer realistisch te raken en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Wim Tigges boeken
  Wim Tigges - Hartstocht achter de horren

  Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. Deze bundel bespreekt romans van bekende Haagse auteurs als Louis Couperus en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Peter van der Horst boeken
  Peter van der Horst - Nieuwe Leestekenwijzer

  Leestekens zijn heel belangrijk. Als ze goed worden toegepast, kunnen ze een tekst begrijpelijker maken. In dit handboek vindt u alle informatie over de 'echte' leestekens, zoals punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken, haakjes, uitroepteken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,90
 • Dirk-Jan De Kooter boeken
  Dirk-Jan De Kooter - Hoe Houwaert zijn naam verborg in het Wilhelmus

  Rondom het Wilhelmus hangt een dikke mist. De wording van dit overbekende lied is geheel in nevelen gehuld. Wie was de auteur? En wat voor leven had hij? Het vormt al eeuwenlang een raadsel. Middels een vernieuwende auteursherkenningsmethode komt nu een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Harry A. Poeze boeken
  Harry A. Poeze - Dominee Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië

  De door Job Sytzen geschreven trilogie Soldaat – Ravijn – Landgenoten over de ervaringen van de Nederlandse soldaat in de dekolonisatieoorlog in Indonesië was in de jaren vijftig van de vorige eeuw een ongekend verkoopsucces. Er werden zo’n 200.000… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Will van Sebille boeken
  Will van Sebille - De muze zit aan

  Hoewel schrijven een individueel proces is, heeft vrijwel iedere schrijverbehoefte aan reacties. Als een tekst af is maar soms al tijdens het schrijven. Een schrijfgroep biedt daarvoor ideale mogelijkheden. Alle onderdelen van het schrijven kunnen worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Dat klopt!

  Hands-on tips om duidelijk, efficiënt en klantgericht te schrijven. 24 pagina's vol goede voorbeelden van mails, socialmediaberichten, brieven, rapportages, onderwerpregels en beginzinnen. Speelse lay-out waardoor heel toegankelijk. Inspirerend, actueel en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Judith Brouwer, Michael Limberger boeken
  Judith Brouwer, Michael Limberger - Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden

  Vernieuwende kijk op de historische biografie als historiografisch genreAan de populariteit van de historische biografie lijkt maar geen einde te komen. Ieder jaar weer verschijnen er tal van nieuwe levensbeschrijvingen van vroegmoderne vorsten, staatslieden,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Aike Broens, Roel van Steensel boeken
  Aike Broens, Roel van Steensel - Werkt de voorleesexpress?

  Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend. Wanneer zij bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, kan voorlezen een enorme opgave zijn. Een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Cyril van den Hoogen, Klaartje Groot, Annelies Dirkse boeken
  Cyril van den Hoogen, Klaartje Groot, Annelies Dirkse - Jaarboek Multatuli 2017

  In 2017 was het 130 jaar geleden dat Multatuli overleed. De trap naar de hemel was steil, aldus de literaire grootmeester zelf in een van de twee pas gevonden brieven waarmee het Jaarboek Multatuli 2017 opent. Hij zal daarbij behalve aan zichzelf ook gedacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Anne Dutton boeken
  Anne Dutton - Geestelijke brieven

  Al zo’n 250 jaar worden de geestelijke brieven van de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765) met veel stichting gelezen en herlezen door duizenden christenen in de Angelsaksische wereld. De eenvoudige, inhoudsvolle brieven van Dutton zijn gericht aan vrienden… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marilene Gathier, Dorine de Kruyf boeken
  Marilene Gathier, Dorine de Kruyf - IJsbreker+ deel 1B Werkboek

  Met IJsbreker+ leer je Nederlands. Je leert de taal om in Nederland te kunnen werken en wonen. Met deel 1B ga je verder op weg naar taalniveau A1. Met IJsbreker+ kun je ook alles leren voor het inburgeringsexamen. Je kunt met IJsbreker+ veel zelf werken. In de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,60
 • Peter Debrabandere boeken
  Peter Debrabandere - Nederlands, helder en correct

  Hoe is het Nederlands en niet het Vlaams de cultuurtaal van Vlaanderen geworden? Met welke woordenboeken en taaladviesbronnen kun je achterhalen of woorden en uitdrukkingen tot de Nederlandse standaardtaal behoren? Hoe kun je leren schrijven zonder dt-fouten?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,70
 • Tom Willaert boeken
  Tom Willaert - De fonograaf en de grammofoon in de Nederlandstalige literatuur

  Dit boek onderzoekt de receptie van de eerste geluidsopnamemedia, de fonograaf en de grammofoon, in de Nederlandstalige (Nederlandse en Vlaamse) literatuur tussen 1877 en ca. 1935. Meer specifiek wordt de dubbele hypothese getoetst dat schrijvers een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,80
 • Wim Huijser boeken
  Wim Huijser - in Luiletterland

  In de buitengebieden van Luiletterland gaan vaak de mooiste parels schuil. Zo ligt in het Letterenhuis in Antwerpen het Muzeum voor Kleine Kurioziteiten verborgen, zitten in lucifersdoosjes soms literaire juweeltjes verstopt en werd het tijdschrift De Schone… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Portugees

  Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/PortugeesLeer een taal door middel van beelden!Beelden helpen enorm bij het uitbreiden van de woordenschat. Ze bieden direct houvast en maken het leren leuker en makkelijker.Dit Van Dale Beeldwoordenboek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Désirée Schyns, Philippe Noble boeken
  Désirée Schyns, Philippe Noble - Lage Landen Studies 9: Denken over poëzie en vertaling (POD)

  Hoe verlenen vertalers zichzelf toegang tot een wereld waarvoor een sleutel, een ontcijfering nodig is?De poëzie van Cees Nooteboom, de kern van zijn oeuvre, werd vertaald in de grootste Europese talen. Maar ook zelf droeg de dichter bij als vertaler: hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Alain M. Bergeron, Michel Quintin boeken
  Alain M. Bergeron, Michel Quintin - Mollen

  Wist je dat er wel twintig verschillende soorten mollen zijn? Sommige mollen wel zes meter in een uur graven en ze daar dus enorm goed en snel in zijn? Een mol na drie weken het nest verlaat, omdat zijn moeder hem dan wegjaagt? Een mol hele kleine oogjes… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,50
 • G.A. Bredero boeken
  G.A. Bredero - De klucht van de Koe

  De Klucht van de Koe behoort onmiskenbaar tot de hoogtepunten van onze 17e eeuwse humoristische toneelliteratuur. Het eenvoudige gegeven over de geslepen oplichter en de domme boer wordt door Bredero op magistrale wijze uitgewerkt. 'De levensechtheid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Hessel Adema boeken
  Hessel Adema - Elckerlijc

  De Elckerlijc is een moraliteit of sinnespel: een toneelstuk met een opvoedende strekking waarin abstracte begrippen als mensen worden voorgesteld. Zo kunnen menselijke eigenschappen, karaktertrekken e.d. op het toneel zichtbaar worden gemaakt. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Bram Lambrecht boeken
  Bram Lambrecht - Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum

  In het interbellum kwam de emancipatie van de massa (en van specifieke groepen, zoals arbeiders, landbouwers en vrouwen) in een stroomversnelling terecht. Diverse culturele spelers (van individuele auteurs tot uitgeverijen) in Vlaanderen grepen die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Inge Schouten boeken
  Inge Schouten - Van kort verhaal naar roman

  In ‘Van kort verhaal naar roman’ onderzoekt Inge Schouten de verschillen en overeenkomsten tussen een kort verhaal en een roman. De meeste prozaschrijvers beginnen hun carrière namelijk met een kort verhaal. Maar hoe moet dat als je een groter geheel wilt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00