Boeken over landbouw

 • Frits Lourens boeken
  Frits Lourens - Weten te geloven

  Ik geloof in roze biggen, want ik weet dat ze bestaan. Als God bestaat zou ik dat willen weten. Dan geloof ik in God, zoals ik in roze biggen geloof. Dit boek is een filosofische zoektocht naar het werkelijkheidsbeeld van onze vroegste kindertijd. Dat beeld… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • M. van Ool boeken
  M. van Ool - 120 Jaar Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht om stuivend zand, zowel aan de kust als in het binnenland, vast te leggen. Tegelijkertijd moest Nederland meer eigen hout gaan produceren. Het hoorde in het begin dus niet tot de taken, maar al vrij snel spaarde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Nick van Eekeren, Bert Philipsen, Jan Bokhorst, Coen ter Berg boeken
  Nick van Eekeren, Bert Philipsen, Jan Bokhorst, Coen ter Berg - Bodemsignalen Grasland

  “Steek je kop niet in het zand, maar kijk wel vaker onder de graszode” De grasproductie van eigen land is sterk bepalend voor het bedrijfsrendement in de melkveehouderij. Grond is het duurste productiemiddel op het bedrijf. Maar wat weet je ervan? Vaak ken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,31
 • Hans Cuppen boeken
  Hans Cuppen - Willem

  De eerste vijf jaar van zijn leven brengt Willem door in een Spaans asiel. Nu komt hij tot volle wasdom, als maatje en blije huisgenoot van de auteur en diens echtgenote. Waarom valt de keuze op Willem als nieuwe hond? De auteur beschrijft uitvoerig het proces… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • Ap J.H.G. Cloosterman boeken
  Ap J.H.G. Cloosterman - De invloed van mens en kosmos op ons klimaat

  De verandering van het klimaat is van alle tijden. De mainstream wijst de CO2 als belangrijkste oorzaak aan. Maar dat is veel te kort door de bocht. Er zijn 17 natuurlijk oorzaken. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Werken aan vitaliteit

  “Het weeïge van de koeiendarm, de zware lucht van het vet rondom het darmscheil, de prikkelende lucht van het duizendblad maar ook het zachte van de kamillebloem. Het waren deze geuren, die me flink raakten, toen ik voor het eerst de compostpreparaten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Herman Hümmels boeken
  Herman Hümmels - Zelfhandhaving

  ‘Het bestaan’ begrijpen is een onmogelijke opgave. Maar je kunt er wel een model van maken: je kunt er een mening over hebben. ‘De evolutie’ is zo’n model. In het boek ‘Bestaan begrijpen’ begon de schrijver met het formuleren van wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,38
 • Kees Kooman boeken
  Kees Kooman - Nieuw Boeren

  In Nieuw Boeren [cursief] beschrijft Kooman tien boerenfamilies van Schiermonnikoog tot Zeeland en Limburg, die de transitie naar een nieuwe landbouw hebben ingezet. Dat is nodig ook, want de sector staat onder grote druk: regelgeving vanuit de overheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Jos Schouwenaars boeken
  Jos Schouwenaars - Rumoer om moerassen

  Verwondering en bewondering, goed beschouwd is dat de kern. Met deze verhalen wil ik mijn verwondering delen over de magie van veengebieden. Over hun ontstaan en de bijzondere planten die ze gevormd hebben. Tegelijk onthullen de verhalen mijn bewondering voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Karolien Hupkes, Brenda Beumer boeken
  Karolien Hupkes, Brenda Beumer - Ode aan het vee

  Ode aan het vee Kinderen, maar ook volwassenen, weten tegenwoordig veel te vertellen over de meest exotische dieren. Maar hoe zit het eigenlijk met de kennis over onze 'eigen' boerderijdieren? Heeft een koe boventanden? Kunnen varkens goed zien? Wanneer legt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Perrine Hervé-Gruyer, Charles Hervé-Gruyer boeken
  Perrine Hervé-Gruyer, Charles Hervé-Gruyer - Zaaien met toekomst

  Charles en Perrine Hervé waren beiden geen boer, maar zeeman respectivelijk jurist. Hun passie voor een leven in contact met de natuur en het platteland zette hen op het spoor van permacultuur, microtuinderij wat leidde tot La Ferme du Bec Hellouin in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Alias Pyrrho boeken
  Alias Pyrrho - FEITEN & FICTIE

  Als er al een alomvattende opdeling van de werkelijkheid te maken is, dan is het wel in zijn en schijn, ofwel in feit en fictie. Het menselijk denken lijkt ingericht om het ware van het onware te scheiden. Want herkenbaar in de vraag: Is het echt of onecht? Is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,45
 • T. Higa boeken
  T. Higa - Effectieve micro-organismen

  Een grotere oogst, lekkerder groenten, gezonder vee, een schonere stal, een mooiere tuin, zuiverder water, een betere gezondheid... Dit alles is te bereiken met eenzelfde middel: Effectieve Micro-organismen, kortweg EM genoemd. Het lijkt te mooi om waar te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Sylvo Thijsen, Marc van den Tweel boeken
  Sylvo Thijsen, Marc van den Tweel - Twee routes, één bestemming

  20de Westhofflezing. In deze publicatie zijn de voordrachten van de twintigste Victor Westhoff lezingenmiddag gebundeld: een inleiding van prof. dr. Joop Schaminée, de Victor Westhoff lezingen van Sylvo Thijsen, algemeen directeur Staatsbosbeheer en Marc van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,95
 • Jelleke de Nooy-van Tol boeken
  Jelleke de Nooy-van Tol - Niet Normaal!

  Een helder overzicht van de actuele Nederlandse landbouw in haar transitie naar een meer duurzame voedselvoorziening. Met aandacht voor natuur-inclusieve, regeneratieve en kringlooplandbouw, herenboeren, toekomstboeren en bijzondere projecten in provincies en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Alias Pyrrho boeken
  Alias Pyrrho - DE POSITIE VAN WAARDEN IN HET COGNITIEVE SYSTEEM

  Had Nietzsche gelijk toen hij schreef dat alles door het oog van waarden gaat? Wat bedoelde hij met alles? Betekent het dat alle mentale kwaliteiten onderworpen zijn aan waarden? Dat zou inhouden dat de wil, de rede, de rationaliteit, de logica, het geloof,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,03
 • Martin Crawford boeken
  Martin Crawford - Praktisch Handboek Voedselbossen

  ‘De vertaling van dit complete en praktische standaardwerk komt als geroepen. Het aantal voedselbosbouwers in Nederland groeit in rap tempo! Dagelijks krijgen wij vragen als ‘We hebben een stuk land van 1 hectare en willen een voedselbos aanleggen, waar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Michiel Purmer boeken
  Michiel Purmer - Het landschap bewaard

  Natuurmonumenten is vooral bekend als natuurbeheerder. Minder bekend is dat de vereniging een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In de gebieden van Natuurmonumenten bevindt zich een staalkaart aan typisch Nederlandse landschappen. Ook beheert… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • René Nauta, Beke Olbers boeken
  René Nauta, Beke Olbers - Bushcraft

  Het eerste Nederlandstalige ‘Bushcraft Handboek' is zowel geschikt voor beginners als ervaren buitenmensen. Dit handzame werk bespreekt alle basisvaardigheden: vuur maken, een onderkomen bouwen, water zuiveren, maar ook bruikbare informatie over welke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Norbert Peeters, Tessa van Dijk boeken
  Norbert Peeters, Tessa van Dijk - Darwins engelen

  In ‘Darwins engelen’ besteden samenstellers Tessa van Dijk en Norbert Peeters aandacht aan de vrouwelijke wetenschappers die van belang zijn geweest voor het werk van Charles Darwin. Darwin correspondeerde via talloze brieven met de voornaamste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Eric Brinckmann, G.J. Baaijens, Peter Dauvellier, Peter van der Molen boeken
  Eric Brinckmann, G.J. Baaijens, Peter Dauvellier, Peter van der Molen - Stromend landschap

  Het Nederlandse landschap is altijd in beweging. Het huidige landschap is de uitkomst van geologische processen die al eeuwen geleden plaatsvonden. De auteurs ontvouwen in Stromend landschap de geschiedenis van beken en beekdalen aan de hand van relicten. Zij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  37,95
 • Cor Smit, R. Luinnge boeken
  Cor Smit, R. Luinnge - Praktijkboek Bodemhandhaving

  Dit praktijkboek geschikt voor zowel de ervaren als de minder ervaren handhaver, maar ook voor de manager die zich wil verdiepen in de hoofdlijnen van de bodemhandhaving zodat duidelijk is waarop wordt gelet.Handhaven van de bodemwet- en -regelgeving is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  78,85
 • J.J. Huber boeken
  J.J. Huber - Jachtalmanak 2012-2013

  De Jachtalmanak is een jaarlijks verschijnende uitgave waarinin kort en overzichtelijk bestek alles is terug te vinden watu moet weten over de jacht en het jachtbedrijf.Voor de jager is de Jachtalmanak een rijke bron van informatie.Naast de regels rond wild,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,87
 • E. Evertsen boeken
  E. Evertsen - Teksten Wetgeving Dierenwelzijn 2015-2016

  In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingenmet betrekking tot het welzijn en de bescherming vanindividuele dieren samengebracht. De belangrijkstewetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op dedierproeven en de Flora- en faunawet.Naast deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  76,42
 • Luuk Boerema boeken
  Luuk Boerema - Teksten Wet Natuurbescherming c.a. 2017

  Teksten Wet Natuurbescherming bevat de nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, dieren plantensoorten en houtopstanden zoals die geldt per 1 maart 2017. Tevens opgenomen de relevante Europese en internationale regelgeving. Om de uitgave… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,64