Boeken over vaderlands

 • Francisco de Brito Freire boeken
  Francisco de Brito Freire - Bahia, Recief en ander ongerief

  Van 1630 tot 1654 probeerde de West-Indische Compagnie een deel van Brazilië te koloniseren en daarmee de Portugezen uit dit gebied te verdrijven. De Braziliaanse suikerproductie, die voor rekening kwam van de door de Compagnie uit Afrika gehaalde slaven, zou… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Herman Van der Haegen boeken
  Herman Van der Haegen - De eerste Vlaamse ruimte

  Het huidig Vlaamse Gewest is ouder dan gedacht. Zijn wortels liggen in een kerkelijke organisatie in 1559.De Vlaamse Gemeenschap werd in 1559 voor het eerst in de geschiedenis als één geheel erkend en ruimtelijk omschreven binnen de net ontstane Nederlanden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J.H.G. Smits boeken
  J.H.G. Smits - Naverteld verleden

  De auteur Johan Smits (1961) van 'Naverteld verleden' doet al jaren onderzoek naar de vroege geschiedenis van jiujitsu in Nederland. Daarbij heeft de periode van de Tweede Wereldoorlog altijd zijn bijzondere belangstelling gehad. Bij de auteur is de vraag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Anne Doedens, Liek Mulder boeken
  Anne Doedens, Liek Mulder - Tiendaagse veldtocht

  Dit boek gaat over de burgeroorlog van bijna tweehonderd jaar geleden in het Koninkrijk der Nederlanden. Centraal staat de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831): de belangrijkste militaire actie die werd afgebroken door ingrijpen van Frankrijk.De kern van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Gerard Mak boeken
  Gerard Mak - Toffe peren, rotte appels

  WARME WAARGEBEURDE POLITIEVERHALEN De vorming van de Nationale Politie gaat gepaard met grote problemen. De kritiek neemt met de dag toe en zelfs de top moet nu erkennen dat het allemaal te hoog gegrepen was. Zo hangt het personeelsplan van de reorganisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan de Vries boeken
  Jan de Vries - Verzwegen Zeeheld

  Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn positie op de oorlogsvloot was een mysterie: Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden als leider van belangrijke missies. Verzwegen zeeheld werpt nieuw licht op de herovering van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka, Martijn Manders boeken
  Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka, Martijn Manders - Begraven aan de andere kant van de baai

  In 1600 bereikte het Nederlandse schip Liefde per ongeluk Japan. Het doel was eigenlijk om via Straat Magelhaes een doorgang te vinden naar de Molukken. Het zou echter het begin betekenen van een lange en bijzondere handelsrelatie tussen twee landen. Vanaf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Maaike Koffeman, Alicia Montoya, Marc Smeets boeken
  Maaike Koffeman, Alicia Montoya, Marc Smeets - Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk

  Over literatuur wordt meestal nagedacht binnen nationale kaders, mede onder invloed van de negentiende-eeuwse nationalistische context waarin de literatuurgeschiedschrijving is ontstaan. De werkelijkheid is echter weerbarstiger, zeker wanneer het gaat om een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Jan Ligthart boeken
  Jan Ligthart - Oudste geschiedenis West-Friesland

  OUDSTE GESCHIEDENIS WEST-FRIESLAND- EINDE VRO CULTUUR. De geschiedenis van West-Friesland is voor een belangrijk deel in de nevelen van de tijd verborgen. Want wie was erbij en deed verslag van de ontwikkelingen in pakweg de Bronstijd, of in de eerste eeuwen… (Losbladig)

  Lees meer...
    8,95
 • Henk Tijssen boeken
  Henk Tijssen - Jean de Labadie en zijn volgelingen

  Jean de Labadie heeft de gemoederen in de zeventiende eeuw behoorlijk bezig gehouden. Sommigen waren uiterst positief over zijn leer, anderen vonden het ketterij. Wie was Jean de Labadie eigenlijk? En wie waren zijn volgelingen? (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,95
 • Jan J.B. Kuipers boeken
  Jan J.B. Kuipers - Willem III

  Koning Gorilla of Willem de Goede? De eerstgenoemde bijnaam van Willem III (1817-1890) is bekender. Willems leven werd geteisterd door schandalen. Hij regeerde lang, van 1849-1890. Zijn koningschap is vooral van belang door de periode waarin het viel: een tijd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Frans Lebret boeken
  Frans Lebret - Op reis met pen en penseel

  Op reis met pen en penseel Op 15 januari 1863 begon de Dordtse kunstenaar Frans Lebret, samen met zijn broer Jan Hendrik, aan een reis naar Java. Het doel hiervan was een bezoek aan hun broer Gerrit, suikerfabrikant te Pasuruan op Oost-Java. De broers Lebret… (Harde kaft)

  Lees meer...
  65,68
 • Robert Fruin boeken
  Robert Fruin - Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog

  Robert Fruin schreef 'Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog' in 1859, en het is nog steeds een van de beste publicaties die ooit over het conflict werden geschreven. Dit betoog over wat er voorafging aan de Oorlog - de Reformatie en de Beeldenstorm - is ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • W.J. Muller boeken
  W.J. Muller - Vort Vort Bonneparte

  Rode draad van Vort Vort Bonneparte is Berend Muller (1793-1815), geboren in Hattem en oom van schrijvers betovergrootvader. Het boek behandelt de periode van de inlijving van Nederland door het Keizerrijk Frankrijk tot de Slag bij Waterloo. Tussentijds komen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Andrea Kieskamp, Huub Slings boeken
  Andrea Kieskamp, Huub Slings - Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum

  Drie Nederlandse militairen trokken begin 1947 vier weken lang met hun manschappen al moordend over het Indonesische eiland Sulawesi. Ze doodden ongeveer 1.550 onbewapende burgers, vernietigden voedselvoorraden en brandden complete dorpen plat. Zeventig jaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bruno Cheyns boeken
  Bruno Cheyns - Léon Degrelle

  Léon Degrelle was SS-Hauptsturmführer en door de Duitse propagandamachine uitgeroepen tot een van de grootste oorlogshelden van de campagne aan het Oostfront. Toch was h? geen Germaan, al meende h? dat de Walen dat wel degel?k waren. Iedere officier aan het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Jan Houter boeken
  Jan Houter - 400 Jaar Strandingen en Reddingen op en rond Vlieland

  400 Jaar Strandingen en reddingen op en rond Vlieland Zware stormen, een woeste Noordzee, een alles vernielende branding! Schepen die op zee vergaan, schepen en wrakken op het strand van Vlieland! * Moedige kerels, met touw aan elkaar geknoopt, gingen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Alain Mouton boeken
  Alain Mouton - 'Het geld is op!'

  'Het geld is op!' De uitspraak is van Guy Verhofstadt, die in tijden van hoogconjunctuur de staatsfinanciën niet onder controle hield en veel cadeaus uitdeelde. Politici zijn er zich van bewust dat we moeten saneren of besparen om onze economie en begroting… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Henk Slechte, Huib Leeuwenberg, Theo van Staalduine boeken
  Henk Slechte, Huib Leeuwenberg, Theo van Staalduine - De Reformatie

  De kerkelijke twist die in 1517 rond de persoon van Maarten Luther uitbrak, heeft Europa kerkelijk, cultureel en politiek ingrijpend veranderd. Wat door Luther bedoeld was als vernieuwing van de theologie en vervolgens als hervorming van de bestaande kerk,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Nizaar Makdoembaks boeken
  Nizaar Makdoembaks - De GOSLAR-affaire

  Op 5 september 1939 voer de Goslar, een groot Duits koopvaardijschip, de Surinamerivier op. Na de bekendmaking op 10 mei 1940 dat Nederland in oorlog was met Duitsland, nam de overheid in de diverse koloniën Duitse schepen in beslag. Maar niet de Goslar. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Marko Otten boeken
  Marko Otten - Provo

  Tussen mei 1965 en mei 1967 ontketenden de provo's in Amsterdam hun ludieke opstand. Er kwam een lawine los van maatschappelijke, politieke en culturele effecten die doorwerken tot op de dag van vandaag. PROVO, De Ludieke Opstand Tegen Bom En Regentendom… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Siegfried Evens boeken
  Siegfried Evens - De brand in de Innovation

  Op 22 mei 1967 voltrekt zich, op het drukste moment van de dag, in het commerciële hart van onze hoofdstad, een van de grootste rampen die België ooit heeft gekend: de brand in de Innovation. 251 mensen, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Grens/Frontiere 1713/2013

  In 1713 werd met de Vrede van Utrecht de grens vastgelegd tussen het Franse Koninkrijk en de Oostenrijkse Nederlanden. Die grens is sindsdien nauwelijks nog gewijzigd en bakent nu België af van Frankrijk. Driehonderd jaar later wil dit boek, dat in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Pieter Serrien boeken
  Pieter Serrien - Tranen over Mortsel

  Op 5 april 1943 droppen Amerikaanse bommenwerpers hun ijzeren tranen boven Mortsel. Hun doelwit - de Duitse Erla-vliegtuigfabriek - wordt amper getroffen, terwijl de dichtbevolkte woonkern in de wijk Oude-God en een aantal scholen wel de volle laag krijgen. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Arendo Joustra boeken
  Arendo Joustra - Een titel maakt de mens niet

  EEN TITEL MAAKT DE MENS NIET Leden van het Koninklijk Huis geven niet zo vaak interviews. En dat is jammer, want uit deze bundel blijkt dat je de Oranjes en hun geliefden juist het best leert kennen aan de hand van vraaggesprekken. Het eerste dateert van 1963… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95