Boeken over vaderlands

 • Herman Van der Haegen boeken
  Herman Van der Haegen - De eerste Vlaamse ruimte

  Het huidig Vlaamse Gewest is ouder dan gedacht. Zijn wortels liggen in een kerkelijke organisatie in 1559.De Vlaamse Gemeenschap werd in 1559 voor het eerst in de geschiedenis als één geheel erkend en ruimtelijk omschreven binnen de net ontstane Nederlanden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J.H.G. Smits boeken
  J.H.G. Smits - Naverteld verleden

  De auteur Johan Smits (1961) van 'Naverteld verleden' doet al jaren onderzoek naar de vroege geschiedenis van jiujitsu in Nederland. Daarbij heeft de periode van de Tweede Wereldoorlog altijd zijn bijzondere belangstelling gehad. Bij de auteur is de vraag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • J.N. Lodders boeken
  J.N. Lodders - Den vaderland getrouwe?

  Er wordt in de media veel bericht over Defensie en het nut en de noodzaak daarvan. Oud-landmachtofficier Joop Lodders volgt het allemaal met interesse. In 2015 verscheen een artikel in de NRC met daarin de uitspraak: ‘De landmacht heeft in Nederland nooit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Gerard Mak boeken
  Gerard Mak - Toffe peren, rotte appels

  WARME WAARGEBEURDE POLITIEVERHALEN De vorming van de Nationale Politie gaat gepaard met grote problemen. De kritiek neemt met de dag toe en zelfs de top moet nu erkennen dat het allemaal te hoog gegrepen was. Zo hangt het personeelsplan van de reorganisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Frits Palmboom boeken
  Frits Palmboom - IJsselmeergebied

  Het IJsselmeer is de binnenzee van Nederland: een weidse ruimte met vele gezichten en een bewogen geschiedenis, die grotendeels schuilgaat achter hoge dijken. Tot de aanleg van de Afsluitdijk was het een open zeearm, met eb en vloed, met zout en zoet water en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Gerard Mak boeken
  Gerard Mak - Toffe peren, rotte appels

  WARME WAARGEBEURDE POLITIEVERHALEN De vorming van de Nationale Politie gaat gepaard met grote problemen. De kritiek neemt met de dag toe en zelfs de top moet nu erkennen dat het allemaal te hoog gegrepen was. Zo hangt het personeelsplan van de reorganisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Simon Groenveld boeken
  Simon Groenveld - Facetten van de tachtigjarige oorlog

  Dit boek bevat artikelen van S. Groenveld over politieke en bestuurlijke, sociale en militaire aspecten van de Tachtigjarige Oorlog, met aandacht voor de rol die religie hierin speelde. Een groot deel van de artikelen is eerder gepubliceerd, in moeilijk… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Jan de Vries boeken
  Jan de Vries - Verzwegen Zeeheld

  Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn positie op de oorlogsvloot was een mysterie: Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden als leider van belangrijke missies. Verzwegen zeeheld werpt nieuw licht op de herovering van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Karim Van Overmeire, Tomas Roggeman, Maarten Vanderbeke boeken
  Karim Van Overmeire, Tomas Roggeman, Maarten Vanderbeke - Honderd keer Vlaanderen

  Waar liggen de Vlaamse Eilanden? Wie zijn de Vlamingen op het Tapijt van Bayeux? Waar staat het hoogste vredesmonument van Europa? Ligt de oorsprong van de Flamenco in Vlaanderen? Hoeveel betalen Chinezen voor Vlaamse duiven? Wat zijn Walenmannen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • J.W. Stolk boeken
  J.W. Stolk - Nederland, anders bekeken

  Nederland op een andere manier bekeken. In korte, leesbare verhalen wordt de lezer door het Nederland uit zowel heden als verleden gevoerd. Beslist geen zware kost maar makkelijk leesbaar en leuk om te weten. Geschikt voor een ieder van 10 tot 100 jaar. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Cor Scholten boeken
  Cor Scholten - Zeilrederij van Starckeborg van Straten

  Zeilrederij Van Starckenborg van Straten is het product van langjarig bronnenonderzoek en levert andere inzichten op dan in gebruikelijke maritieme literatuur. Zo werpt het een geheel ander licht op een aantal 'bekende rederijthema's'. Het grootste hoofdstuk… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Francisco de Brito Freire boeken
  Francisco de Brito Freire - Bahia, Recief en ander ongerief

  Van 1630 tot 1654 probeerde de West-Indische Compagnie een deel van Brazilië te koloniseren en daarmee de Portugezen uit dit gebied te verdrijven. De Braziliaanse suikerproductie, die voor rekening kwam van de door de Compagnie uit Afrika gehaalde slaven, zou… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Jean-Marc van Tol boeken
  Jean-Marc van Tol - Musch

  De neergang van de corrupte griffier der Staten-Generaal Cornelis Musch luidt in het jaar 1650 de opkomst van de jonge, briljante raadpensionaris Johan de Witt in.Het is 1650. Achter de pracht en praal van de Gouden Eeuw zijn ontluisterende intriges rond… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Maaike Koffeman, Alicia Montoya, Marc Smeets boeken
  Maaike Koffeman, Alicia Montoya, Marc Smeets - Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk

  Over literatuur wordt meestal nagedacht binnen nationale kaders, mede onder invloed van de negentiende-eeuwse nationalistische context waarin de literatuurgeschiedschrijving is ontstaan. De werkelijkheid is echter weerbarstiger, zeker wanneer het gaat om een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Hendrik Vuye, Veerle Wouters boeken
  Hendrik Vuye, Veerle Wouters - Vlaanderen voltooid

  De grenzen van Vlaanderen liggen vast. De instellingen ook: er is een Vlaams Parlement en er is een Vlaamse regering. Vlaanderen mist wel nog een aantal belangrijke bevoegdheden. Hoe men deze bevoegdheidsoverdracht kan bewerkstelligen is besproken in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • François Van Kerckhoven boeken
  François Van Kerckhoven - Expo 58

  Prachtig boek over Expo 58, een toonaangevend toonbeeld van exponentiële vooruitgang. - Mark Eyskens, minister van Staat De Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel was een uniek en belangwekkend spektakel. In de zes maanden dat Expo 58 open was, veranderde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Anne Doedens, Liek Mulder boeken
  Anne Doedens, Liek Mulder - Tiendaagse veldtocht

  Dit boek gaat over de burgeroorlog van bijna tweehonderd jaar geleden in het Koninkrijk der Nederlanden. Centraal staat de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831): de belangrijkste militaire actie die werd afgebroken door ingrijpen van Frankrijk.De kern van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Frans Lebret boeken
  Frans Lebret - Op reis met pen en penseel

  Op reis met pen en penseel Op 15 januari 1863 begon de Dordtse kunstenaar Frans Lebret, samen met zijn broer Jan Hendrik, aan een reis naar Java. Het doel hiervan was een bezoek aan hun broer Gerrit, suikerfabrikant te Pasuruan op Oost-Java. De broers Lebret… (Harde kaft)

  Lees meer...
  65,68
 • Wil Schackmann boeken
  Wil Schackmann - De kinderkolonie

  In ’De kinderkolonie’ beschrijft Wil Schackmann de lotgevallen van de wezen, hun opzieners en de bestuurders met mededogen en humor. In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in de kinderkolonie Veen-huizen. Hier moeten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka, Martijn Manders boeken
  Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka, Martijn Manders - Begraven aan de andere kant van de baai

  In 1600 bereikte het Nederlandse schip Liefde per ongeluk Japan. Het doel was eigenlijk om via Straat Magelhaes een doorgang te vinden naar de Molukken. Het zou echter het begin betekenen van een lange en bijzondere handelsrelatie tussen twee landen. Vanaf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • W.J. Muller boeken
  W.J. Muller - Vort Vort Bonneparte

  Rode draad van Vort Vort Bonneparte is Berend Muller (1793-1815), geboren in Hattem en oom van schrijvers betovergrootvader. Het boek behandelt de periode van de inlijving van Nederland door het Keizerrijk Frankrijk tot de Slag bij Waterloo. Tussentijds komen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Wil Schackmann boeken
  Wil Schackmann - De kinderkolonie

  In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8600; steeds… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Jan Houter boeken
  Jan Houter - 400 Jaar Strandingen en Reddingen op en rond Vlieland

  400 Jaar Strandingen en reddingen op en rond Vlieland Zware stormen, een woeste Noordzee, een alles vernielende branding! Schepen die op zee vergaan, schepen en wrakken op het strand van Vlieland! * Moedige kerels, met touw aan elkaar geknoopt, gingen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Siegfried Evens boeken
  Siegfried Evens - De brand in de Innovation

  Op 22 mei 1967 voltrekt zich, op het drukste moment van de dag, in het commerciële hart van onze hoofdstad, een van de grootste rampen die België ooit heeft gekend: de brand in de Innovation. 251 mensen, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Grens/Frontiere 1713/2013

  In 1713 werd met de Vrede van Utrecht de grens vastgelegd tussen het Franse Koninkrijk en de Oostenrijkse Nederlanden. Die grens is sindsdien nauwelijks nog gewijzigd en bakent nu België af van Frankrijk. Driehonderd jaar later wil dit boek, dat in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00