Boeken over sociaal economisch

 • Casimir Elsen boeken
  Casimir Elsen - Een vleugje NOSTALGIE

  Onder de vaste rubriek met als titel Een vleugje nostalgie ontstond in 2008 een reeks over brouwerijen die soms al tientallen jaren geleden gestopt waren met brouwen, maar waarvan de gebouwen, of delen ervan, nog steeds aanwezig zijn in het straatbeeld.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Jean Wanningen boeken
  Jean Wanningen - Eurodynamica

  In april 2014 publiceerde Jean Wanningen Het Eurobedrog, over de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie, de invoering van de euro, de structuur van de muntunie en de gevolgen daarvan voor de economieën van de eurozonelanden. Inmiddels zijn we vijf jaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Huub Sanders boeken
  Huub Sanders - Het virus der betrokkenheid

  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in het verzamelen en beheren van een unieke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  64,95
 • Andrew Pettegree, Arthur Der Weduwen boeken
  Andrew Pettegree, Arthur Der Weduwen - De boekhandel van de wereld

  In ‘De boekhandel van de wereld’ vertellen Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen het verhaal van de opkomst en het grote succes van het bloeiende zeventiende-eeuwse Nederlandse boekenbedrijf. In de zeventiende eeuw was Nederland het centrum van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Josephine Hoegaerts, Yves Segers boeken
  Josephine Hoegaerts, Yves Segers - Bestiarium

  Hebben dieren een geschiedenis? Dit boek toont alvast aan dat samenleven met huis-, boerderij- en andere dieren allesbehalve nieuw is. In twintig verhalen over ‘beroemde’ dieren (zoals de hond van Bismarck of de schildpad van Batibouw), bescheiden beestjes… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Yves Segers, Femke Paulussen, Bert Woestenborghs boeken
  Yves Segers, Femke Paulussen, Bert Woestenborghs - Tractor

  De landbouwer en zijn tractor. Ze vormen een onafscheidelijke twee-eenheid. Van 1904 tot aan de Tweede Wereldoorlog laat de agrarische sector zich langzaamaan verleiden door de kracht van gemotoriseerde pk’s. Na 1945 is de doorbraak totaal. Het trekpaard… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Willem Hendrik Gispen boeken
  Willem Hendrik Gispen - Het Afrika van de IJsvogel

  Het Afrika van de ijsvogel, een zoektocht als inspiratieIn Het Afrika van de ijsvogel leren we de wereldwijde ijsvogelfamilie kennen met in de hoofdrollen de ijsvogelsoorten die Gispen op zijn zoektocht in Afrika in verhalen tegenkomt. Het leest als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Christianne Smit boeken
  Christianne Smit - De volksverheffers

  Huizen als holen waarin een 'stil en bleek plebs' zich ophield, kinderen die in diepe misère opgroeiden, arbeiders die nergens licht en vreugde ondervonden: er was rond 1900 meer dan genoeg te doen voor hervormingsgezinde burgers. Gedreven door compassie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Jurjen Vis boeken
  Jurjen Vis - Sint Jacob in de Plantage

  Tegenover Artis in Amsterdam verrees in 1866 het St.-Jacobsgesticht. Dit grootste rooms-katholieke bejaardenhuis boven de grote rivieren was oorspronkelijk bestemd voor een paar honderd arme, oude lieden. De Zusters van Liefde van Tilburg zwaaiden er de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Peter Schoen boeken
  Peter Schoen - Tussen hamer en aambeeld

  'Fries zilver' is zeer gewild bij verzamelaars van antiek zilver. Brandewijnkommen, geboortelepels en trouwkistjes bezorgden de Friese edelsmeden door de eeuwen heen een gedegen reputatie. Sommigen kregen zelfs de status van kunstenaar. Maar klopt dit beeld… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Frans Willem Lantink, Boudien de Vries boeken
  Frans Willem Lantink, Boudien de Vries - Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw

  De aanleg en voltooiing van het Noordzeekanaal in de jaren zeventig van de negentiende eeuw betekende een grote cesuur in de geschiedenis van het voorheen landelijke gebied rond Velsen. Velsen werd de kern van de IJmond-regio en cruciaal voor de Nederlandse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Harry Lintsen, Jan Korsten boeken
  Harry Lintsen, Jan Korsten - De veerkracht van de Brabantse economie

  'Het wonder van Brabant' wordt de wederopstanding van de Brabantse economie wel genoemd. De provincie ging in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw door een diep dal. De textiel-, sigaren-, schoenen- en leerindustrie verdwenen en imposante… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Albert Buursma, Maarten Duijvendak boeken
  Albert Buursma, Maarten Duijvendak - Caritas in verandering

  Zorg voor armen, bejaarden en wezen was eeuwenlang een taak van de kerk. Dit boek gaat over de ontwikkeling van de rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen gedurende 400 jaar. Het volgt de vele vormen van katholieke caritas vanaf de tijd van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Matthias van Rossum boeken
  Matthias van Rossum - Werkers van de wereld

  'Maij fudede!' Met deze Portugese vloek sprak de Bengaalse zeeman Anthonij Corea zich uit tegen de Duitse koksmaat Paul Swaan. De mannen werkten op het VOC-schip Cats, dat in 1734 onderweg was van Bengalen naar Batavia. De ontmoeting vraagt aandacht voor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Rob Melchers boeken
  Rob Melchers - De Beaufort

  Dit boek beschrijft de geschiedenis van de familie De Beaufort vanaf het moment dat de stamvader Pierre de Beaufort in 1613 in de Nederlanden arriveerde tot het overlijden in 1876 van zijn rechtstreekse afstammeling Pieter, die in 1868 in de adel werd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Leen Roels boeken
  Leen Roels - Het tekort

  Het centrale thema van dit boek is het structurele tekort aan mijnwerkers in de Luikse kolenindustrie. In de meeste mijnbekkens in West-Europa was het moeilijk voldoende arbeiders te vinden en deze langdurig aan de mijn te binden. Men maakte dan ook overal… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman, Lodewijk Wagenaar boeken
  Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman, Lodewijk Wagenaar - De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana

  Dit boek is de heruitgave van de reisverslagen van Adriaan van Berkel, oorspronkelijk gepubliceerd in 1695 door uitgever Johan ten Hoorn in Amsterdam. Het eerste deel beschrijft de avonturen van Adriaan van Berkel in Berbice, het oostelijk deel van het huidige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ronald Rommes boeken
  Ronald Rommes - Voor en door boeren?

  De Nederlandse landbouw maakte na 1850 ingrijpende veranderingen door. De snelle ontwikkelingen maakten de boeren kwetsbaar. Ze reageerden daarop door zich aaneen te sluiten in landbouworganisaties, zoals coöperaties. Deze organisaties verrichtten voor boeren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Henk van Mierlo boeken
  Henk van Mierlo - Tabakswerkers, landbouwers en patroons

  Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig industrialisatieproces door dat de samenleving ingrijpend zou veranderen. In Valkenswaard kwam één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling - de sigarenindustrie - die tegen 1900 aan het merendeel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Henk Boels boeken
  Henk Boels - Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850

  De wijze waarop een overheid aan haar geld moet komen en de problemen die daarbij ontstaan, is een zaak van alle tijden. In deze bundel wordt dat geïllustreerd aan de hand van studies over de gang van zaken in diverse regio's. Vóór de Bataafse revolutie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Serge Langeweg boeken
  Serge Langeweg - Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg

  Het centrale thema van dit boek is de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in de periode 1900-1965. Serge Langeweg beschrijft door welke overwegingen de mijndirecties zich lieten leiden bij de werving, selectie en binding van het personeel aan het bedrijf. Ook laat… (Harde kaft)

  Lees meer...
    5,00
 • Pit Dehing boeken
  Pit Dehing - Geld in Amsterdam

  De Amsterdamse Wisselbank gold in de zeventiende en achttiende eeuw als sieraad, melkkoe en mysterie van de stad. Het zou de machtigste financiële instelling in Europa zijn geweest. Ook de moderne historiografie ziet de bank als een van de succesfactoren voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Robert Vonk boeken
  Robert Vonk - Recht of schade 1900-2006

  Aan de vooravond van de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 was ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking particulier verzekerd tegen ziektekosten. Nederland had hiermee in relatief opzicht de grootste particuliere ziektekostenverzekeringssector… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,99
 • J.A.A. van Doorn, Kees Schuyt boeken
  J.A.A. van Doorn, Kees Schuyt - De stagnerende verzorgingsstaat

  De houdbaarheid van de verzorgingsstaat in crisistijd.Is de verzorgingsstaat, paradepaard van onze na-oorlogse politiek, inderdaad een succes gebleken? Is er geen afstand gegroeid tussen gewekte verwachtingen en feitelijke realisering? Sluit de bureaucratische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Herman Kaptein boeken
  Herman Kaptein - Nijverheid op windkracht

  Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook dat mechanisatie in het productieproces op veel grotere schaal werd toegepast. Hiermee begon de zegetocht van een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00