Boeken over politieke geschiedenis

 • Lydia Almagor boeken
  Lydia Almagor - Orde en wanorde

  Orde en wanorde zijn subjectief en fluïde, laat dit nummer van Holland zien. Marco Mostert belicht de wijze waarop de abt van Egmond medio 13de eeuw zijn positie in de rechtsorde van West-Friesland veiligstelde. Beatrice de Graaf kijkt naar de manieren waarop… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • George Sanders boeken
  George Sanders - Het present van staat

  Van 1588 tot 1795 vormden de Nederlanden een republiek van zeven soevereine gewesten. In de vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag overlegden vertegenwoordigers van de gewesten over zaken van algemeen belang, zoals de gemeenschappelijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Erik Halbe de Jong boeken
  Erik Halbe de Jong - Weldenkende burgers en oranjeliefhebbers

  De Patriotten en Prinsgezinden in Leiden hadden aan het eind van de achttiende eeuw een belangrijk aandeel in de politieke onrust die was ontstaan na de verloren Vierde Engelse Oorlog. Deze politieke stromingen verschilden diepgaand van mening over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Bernard Woelderink boeken
  Bernard Woelderink - Geschiedenis van de Thesaurie

  Dit boek schetst een levendig beeld van het wel en wee van de Oranjes, van prins Willem V tot en met koningin Juliana. Een van de centrale thema?s is de financiële verhouding tussen de Staat en de Koning: de financiering van het apparaat van de monarchie. Ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Nadia Bouras boeken
  Nadia Bouras - Het land van herkomst

  Op 7 mei 2011 publiceerde het NRC Handelsblad een kritisch essay van Anil Ramdas over het Nederlandse minderhedenbeleid. Hij verweet de overheid een te grote opdringerigheid in de omgang met de eigen culturen van migranten. Rond de eeuwwisseling, met name na… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Corrie van Eijl boeken
  Corrie van Eijl - Tussenland

  De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel. Lange tijd konden migranten zonder paspoort naar Nederland komen en hadden geen vergunningen nodig om hier te wonen en te werken. Vanaf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Lot van Schaik boeken
  Lot van Schaik - Het Europese hert

  'Laura Zwaan, studente in de Communicatiewetenschap, zoekt en vindt het Europese hert. Een hilarische roman over de Europese integratie bestemd voor ambtenaren, studenten, vogelliefhebbers, en al diegenen die wel eens met de auto door West-Europa reizen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Janneke Monshouwer boeken
  Janneke Monshouwer - Ander nieuws deel 1

  Ander NieuwsWat het Journaal niet uitzondzwart/wit versie (oude print machine)- aanbieden voor de prijs van 48,75versie in kleur (voor liefhebbers) : 121 Euro617 pagina'sDit boek ANDER NIEUWS Wat het Journaal niet uitzond is het eerste deel van een hele reeks.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,75
 • J. Hallebeek, A.J.B. Sirks, A.M.J.A. Berkvens boeken
  J. Hallebeek, A.J.B. Sirks, A.M.J.A. Berkvens - Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813

  Met de inlijving van het Koninkrijk Holland in 1810 bij het Franse keizerrijk brak een periode van grote veranderingen aan. In zeer korte tijd werd Nederland geconfronteerd met de Franse wetgeving, rechtspraak, bestuur, politie en het belastingsysteem. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Chris Hutchins boeken
  Chris Hutchins - Poetin

  Vladimir Poetin, die in maart 2012 voor de derde keer tot president van Rusland werd verkozen, is veruit de meest invloedrijke en mysterieuze politicus ter wereld.Hoewel hij al lange tijd wereldwijd in de belangstelling staat, was een gedegen biografie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Michail Chodorkovski boeken
  Michail Chodorkovski - Bajesvolk

  Michail Chodorkovski laat de lezer in deze 21 portretjes niet alleen kennismaken met een aantal mensen die hij in de gevangenis ontmoette. De toon is laconiek, de verhalen zijn kort, soms ontroerend of hartverscheurend, maar tussen de regels door geeft hij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Sjaak van der Velden boeken
  Sjaak van der Velden - Links

  De kiezer is op drift. Ooit stemden grote groepen steevast op dezelfde partij. Van die rituele gang naar de stembus is al tientallen jaren geen sprake meer. De keuze wordt niet alleen meer gemaakt op grond van het verleden, maar ook op grond van het leukste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Noortje Carolien Thijssen boeken
  Noortje Carolien Thijssen - De jaren zestig herinnerd

  Dit proefschrift laat zien dat de waarden en idealen van de jaren zestig door de meerderheid van opiniemakers worden omarmd, al beweren veel het tegendeel. De erfenis van de jaren zestig speelt nog altijd een belangrijke rol in het publieke debat. Maar hoe is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Karel Beckman boeken
  Karel Beckman - De Staat Voorbij

  De Staat is het probleem, niet de oplossingIn De Staat Voorbij schetst Karel Beckman een toekomstvisie die een uitweg biedt uit de politieke crisis in de wereld. Hij gaat in tegen het heersende geloof - van zowel "links" als "rechts" - dat de Staat kan zorgen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Hugo Van de Voorde boeken
  Hugo Van de Voorde - Naar één wereld

  Hugo Van de Voorde vertelt het verhaal van de geschiedenis van de globalisering die zich totdusver over vijf eeuwen en in drie golven voltrok. De koloniale globalisering van de 16e tot de 18e eeuw, de industriële globalisering van grote Europese rijken in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Dries Raeymaekers boeken
  Dries Raeymaekers - One foot in the palace

  The splendor and enticement of the Archdukes' Court in Brussels The Habsburg Court of Brussels remains one of the few early modern princely courts that have never been thoroughly studied by historians. Yet it offers a unique case, particularly with regard to… (Harde kaft)

  Lees meer...
  65,00
 • Pieter Willem van der Horst boeken
  Pieter Willem van der Horst - De mythe van het joodse kannibalisme

  Volgens oude volksverhalen gebruiken Joden het bloed van niet-Joden bij de bereiding van matzes voor het Pesachfeest. Het zogenaamde bloedsprookje vormt de basis voor de antisemitische theorie dat Joden zich schuldig maken aan het plegen van rituele moorden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Paul Van Damme boeken
  Paul Van Damme - Propaganda in België (1934-1951)

  'Verdoken propaganda is als gif: traag werkend, maar dodelijk efficiënt.'Aan de hand van 10 universele technieken toont Paul Van Damme glashelder hoe propaganda werkt. Hij belicht 35 concrete verhalen, die rijkelijk geïllustreerd zijn met dikwijls nooit… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • E. Koster boeken
  E. Koster - De eenzame fietser

  Haatten Joop den Uyl en Dries van Agt elkaar? Waarom moesten Glastra van Loon en Kruisinga het veld ruimen? Liep van Agt er de kantjes van af tijdens zijn politieke carrière? Had Andriessen eigenlijk de eerste partijleider van het CDA moeten worden? En had De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Bert Euser boeken
  Bert Euser - Geuzen aan de macht

  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kregen lokale partijen meer dan 30 procent van de stemmen. Met meer dan 400 wethouders leveren zij intussen al meer bestuurders dan alle landelijke partijen.In zijn boek Lokale Leiders, de opkomst van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Sytze van der Veen boeken
  Sytze van der Veen - Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830

  Groot-Nederland ontstond in 1815 als unie van Nederland, België en Luxemburg. Het nieuwe koninkrijk onder Willem I kreeg meteen te maken met de onafhankelijkheidsoorlog van de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika. Vertegenwoordigers van rebellenleider Simón… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • John Reed boeken
  John Reed - Tien dagen die de wereld deden wankelen

  Het was 7 november 1917 en wie het nieuws hoorde, viel van zijn stoel: voortgestuwd door een kolkende massa van arbeiders en boeren hadden de Russische bolsjewieken de macht gegrepen. Het was de geboorte van een experiment dat een stempel zou drukken op de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Arnout Maat boeken
  Arnout Maat - De particratie

  Nederland is hoofdzakelijk geen democratie, maar een particratie: niet burgers, maar de partijen hebben het laatste woord in de besluitvorming. Onze partijen, midden 19e eeuw nog taboe verklaard, hebben zich opgewerkt tot de allesbepalende spelers in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Arendo Joustra boeken
  Arendo Joustra - Wacht op onze daden

  Deze geïllustreerde bundel bevat alle 29 Regeringsverklaringen die sinds 1945 zijn gehouden, inclusief de Regeringsverklaring van het derde kabinet-Rutte. In de Regeringsverklaring legt de nieuwe minister-president verantwoording af over de kabinetsformatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Gerry van der List boeken
  Gerry van der List - Boven de partijen

  BOVEN DE PARTIJEN Dick Dolman sprak graag over het hoogste democratische ambt. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer beschouwde het in goede banen leiden van het werk van de volksvertegenwoordiging als de mooiste functie in de politiek. Een functie die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95