Boeken over middeleeuwen 500-1500

 • Raoul Bauer boeken
  Raoul Bauer - Karel de Grote (742-814)

  Een historische figuur die tot op vandaag tot de verbeelding spreekt. Karel de Grote leefde zo’n 12 eeuwen geleden, en toch is hij nog steeds prominent aanwezig in het collectief geheugen: als koning der Franken, als Frankisch keizer van de christelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Frans Camphuijsen, Jelmar Hugen, Ludo Jongen boeken
  Frans Camphuijsen, Jelmar Hugen, Ludo Jongen - De populaire Middeleeuwen

  In de populaire cultuur, via boeken, muziek en films, maar ook door televisieseries en computerspelletjes zijn de Middeleeuwen in het publieke (on)bewustzijn volop aanwezig. Dit themanummer van Madoc brengt in beeld hoe de Middeleeuwen in de vroege… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Pierre Trouillez boeken
  Pierre Trouillez - De Germanen en het christendom

  In deze heruitgave van ‘De Germanen het christendom’ geeft Pierre Trouillez een inkijk in de vroege historie van christelijk Europa. Tijdens de volksverhuizingen van de 5e tot 7e eeuw trekken de Germanen op strooptocht en nemen gebieden in het zuiden van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Zweder von Martels, Michel Goldsteen, Enea Silvio Piccolomini, Pius II boeken
  Zweder von Martels, Michel Goldsteen, Enea Silvio Piccolomini, Pius II - Enea Silvio Piccolomini - Pius II(1405-1464)

  De brieven en Gedenkschriften van Aeneas Silvius Piccolomini behoren tot de welsprekendste voorbeelden van de vroege, Latijnse renaissanceliteratuur. Mede dankzij zijn welsprekendheid belandde de humanist, als Pius II, op de pauselijke troon. Na de val van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Alois van Doornmalen boeken
  Alois van Doornmalen - De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075-ca. 1400)

  In Ammerzoden staat een prachtig en imposant kasteel, Ammersoyen. Het is een uitzonderlijk gebouw dat geheel voldoet aan het klassieke beeld van een burcht, een vierkant gebouw met op elke hoek een (ronde) toren. Adellijke huizen vormden een essentieel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Petty Bange boeken
  Petty Bange - Ridders in de middeleeuwen

  Ridders spreken nog steeds tot de verbeelding. Bij het woord denkt men al gauw aan geharnaste krijgers te paard, die er dapper op uit trokken om het onrecht in de wereld aan te pakken. De realiteit is vaak een stuk minder romantisch, al werd in de middeleeuwen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jelle Haemers, Andrea Bardyn, Chanelle Delameillieure boeken
  Jelle Haemers, Andrea Bardyn, Chanelle Delameillieure - Wijvenwereld

  De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Vrouwen komen er amper aan te pas, zo luidt het cliché. Dit boek brengt een ander verhaal. ‘Wijven’, het middeleeuwse woord voor vrouwen, zijn het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Ijpelaar Linda, Chavannes-Mazel Claudine A. boeken
  Ijpelaar Linda, Chavannes-Mazel Claudine A. - De groene Middeleeuwen

  'De groene middeleeuwen' is een onmisbare bron van informatie antwoord geeft op talrijke vragen, zoals: Wat waren de functies en de betekenis van planten, hun wortels en hun vruchten in de middeleeuwen? Wortel en pastinaak kennen we sinds de Romeinen, maar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Annemarieke Willemsen boeken
  Annemarieke Willemsen - Dorestad

  Dorestad was in de Karolingische tijd de grootste stad van Nederland. Strategisch gepositioneerd, met een langgerekte haven en een paar duizend inwoners was het een handelsknooppunt in vroegmiddeleeuws Europa. Er werden Rijnwijn, Italiaans glas, Frankische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Ad van der Zee, Tim de Redder, Henk Looijesteijn boeken
  Ad van der Zee, Tim de Redder, Henk Looijesteijn - Het ontstaan van het graafschap Holland

  Dit dubbeldikke themanummer is geheel gewijd aan het ontstaan van het graafschap Holland. In 1018 verstevigde de ‘West-Friese’ graaf Dirk III zijn onafhankelijke positie door een leger van keizer en bisschop bij Vlaardingen te verslaan. Die gebeurtenis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Jozef Janssens boeken
  Jozef Janssens - Vreemd vertrouwd

  Wat roept het woord ‘Middeleeuwen’ bij ons op? Kastelen en ridders in harnas? Jonkvrouwen die smachtend luisteren naar troubadoursliederen? Kruistochten en wapengekletter? Magie en bijgeloof? Of zijn dat onze (verkeerde) interpretaties van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Arian de Goede boeken
  Arian de Goede - Redbad

  Mediëvist Arian de Goede geeft in 'Redbad' een beknopte biografie met historische inslag van de Friese koning die in de zevende en achtste eeuw over Frisia heerste, een gebied dat veel groter was dan het huidige Friesland. Het boek verscheen oorspronkelijk in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Bart Jaski, Marco Mostert, Kaj van Vliet boeken
  Bart Jaski, Marco Mostert, Kaj van Vliet - Perkament in stukken

  Middeleeuwse handschriften werden vaak hergebruikt, bijvoorbeeld in de band van een nieuw handschrift of als kaft om een archiefstuk. Zo bleven veel fragmenten uit handschriften bewaard. Dit rijk geïllustreerde boek geeft een indruk van enkele tot de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Valeria van Camp boeken
  Valeria van Camp - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland

  Terwijl in het verleden de kanselarij van de graven van Holland reeds enige aandacht kreeg, was dit tot nog toe niet het geval voor de Henegouwse pendant, hoewel sinds 1299 beide graafschappen in een personele unie verbonden waren. In deze studie onderzoekt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Henk 't Jong boeken
  Henk 't Jong - De dageraad van Holland

  Henk ’t Jong neemt ons in ‘De dageraad van Holland’ mee naar de hoogtijdagen van het ridderschap. In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit onder andere vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Dan Jones boeken
  Dan Jones - De Tempeliers

  Upcoming historicus Dan Jones vertelt in zijn boek ‘De Tempeliers’ over de bloei en de ondergang van de kruisridders. In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land beschermen. De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Ad van der Zee boeken
  Ad van der Zee - De Wendische Oorlog

  Tussen 1438 en 1441 vochten Holland en Zeeland ter zee een kaperoorlog uit met een aantal belangrijke Hanzesteden in Noord-Duitsland: Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Rostock, Wismar en Stralsund. Ooit waren de partijen nauwe bondgenoten geweest, maar hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Luit van der Tuuk boeken
  Luit van der Tuuk - Radbod

  Luit van der Tuuk scheidt in ‘Radbod’ feit van fictie en vertelt de ware geschiedenis van de historische vorst Radbod. De Friese koning Radbod heerste rond 700 na Christus over een groot kustgebied van Vlaanden, Holland, Friesland, Groningen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Hartwig Kersken boeken
  Hartwig Kersken - Zwischen Glaube und Welt

  Die religiösen Frauengemeinschaften des Limburger Maaslands haben von der historischen Forschung bislang nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Das gilt auch für die Abtei Thorn, die seit dem Mittelalter das Zentrum eines von Frauen regierten Kleinstterritoriums… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger

  Een van de weinige heiligen van Nederlandse afkomst is Ludger. Volgens de overlevering is hij geboren in Zuilen (vlak bij Utrecht), in de tijd dat de missionarissen Willibrordus en Bonifatius hier werkzaam waren. Al snel werd duidelijk, dat hij grootse daden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Arie van Steensel boeken
  Arie van Steensel - Edelen in Zeeland

  Het beeld van een adel in verval in de laatmiddeleeuwse Nederlanden is niet langer houdbaar, maar het is onduidelijk welke positie edelen dan wel hadden in de samenleving. In Edelen in Zeeland worden de contouren van de adellijke populatie in het graafschap… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Jan Kuys boeken
  Jan Kuys - Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht

  De oudste seculiere kapittels in het bisdom Utrecht zijn in de negende eeuw ontstaan en het jongste kapittel dateert uit het begin van de zestiende eeuw. Ter onderscheiding van de beide kathedrale kapittels (Domkapittel en Oudmunster) werden de overige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Ben Wasser boeken
  Ben Wasser - Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

  Uit de periode 1450-1650 zijn zo'n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, die samen een goed beeld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Peter Bitter, Vera Bonenkampova, Koen Goudriaan boeken
  Peter Bitter, Vera Bonenkampova, Koen Goudriaan - Graven spreken

  Kenmerkend voor de menselijke soort is de zorg die hij aan de lichamen van zijn overleden dierbaren besteedt. Zonder de aandacht voor graf en begrafenis is een beschaafde samenleving niet denkbaar. De bundel Graven spreken laat wetenschappers aan het woord die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Arie van Ede boeken
  Arie van Ede - Onzekere tijden

  Arie van Ede (Waddinxveen, 1948) is na zijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen 40 jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Zijn boek Onzekere tijden, over de maatschappelijke en culturele veranderingen in de Late Middeleeuwen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50