Boeken over maatschappijgeschiedenis

 • Mirjam Hommes boeken
  Mirjam Hommes - Verhalen van de oermoeders

  In dit boek vertellen Moeder Natuur en Moeder Aarde verhalen van sterke vrouwen als tegenwicht tegen de mannen die miljoenen jaren met strijd en wapengekletter de geschiedenis domineren. Het begint met Lucy, waarvan de tot dusver oudste (fossiele) menselijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Monika Triest boeken
  Monika Triest - Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn

  Heeft het feminisme zijn doelstellingen bereikt? Zo ja, dan zou de gelijkheid tussen man en vrouw een feit zijn. Het recht van elk persoon om zich volledig te kunnen ontplooien zou dan worden gegarandeerd dankzij een volgehouden principe van gelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Adriaan in 't Groen boeken
  Adriaan in 't Groen - Tijdsbeelden Hoger Onderwijs

  Biografieën geven een inkijk in maatschappelijke ontwikkelingen 'van binnenuit'. Deze biografie van het werk van Willy van Lieshout geeft zo wisselende tijdsbeelden van het onderwijs sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Willy Beeckman boeken
  Willy Beeckman - Van muren en migranten

  Het aantal internationale migranten verdubbelde de afgelopen dertig jaar ruim tot 232 miljoen. In rijkere landen groeit het onbehagen over de migranten die hun deel komen opeisen van de mondiale koek, een gebak dat dan nog meestal is klaargemaakt met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens boeken
  Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens - Verzwegen verlangen

  De voorbije eeuwen bleef het vaak opmerkelijk stil rond zogenaamde 'sodomieten', 'buggers', 'geelgieters' en 'vuile vrouwen'. Niettemin tonen talloze bestofte gerechtelijke dossiers aan dat 'de liefde die haar eigen naam niet noemen durfde' ook bij ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Duveken Engels, Yteke Hettinga, Karin Maessen, Maria Nicolaï-van Swaaij, Ton van Strien boeken
  Duveken Engels, Yteke Hettinga, Karin Maessen, Maria Nicolaï-van Swaaij, Ton van Strien - 100 jaar in analyse.een bewogen geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in 33 interviews

  Een eeuw psychoanalyse in Nederland is honderd jaar psychoanalytische theorie, honderd jaar psychoanalytische praktijkvoering en honderd jaar een psychoanalytische vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (nvpa). In de interviews in deze bundel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • O.W. Dubois boeken
  O.W. Dubois - Reddende liefde

  De Heldringstichtingen ontlenen hun naam aan de Réveilvoorman ds. O.G. Heldring, die in het Betuwse dorp Zetten in 1847 een opvangtehuis voor prostituees stichtte. Rondom dit tehuis ontstond in de loop der jaren een groot complex van inrichtingen voor opvang… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Rene Clarijs boeken
  Rene Clarijs - Van lieverlede Jeugdformaat

  In het stadsgewest Haaglanden hebben in de afgelopen eeuwen honderden organisaties hulp geboden aan kinderen en jongeren. Dat gebeurt eerst vanuit de lokale overheid met weeskamers en later weeshuizen, en daarna richten ook particulieren en kerken tehuizen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Gerard Termorshuizen boeken
  Gerard Termorshuizen - 'Niemand zorgde voor mijn ziel...'; Marietje van Oordt (1897-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant

  Marietje van Oordt was een jonge Indo-Europese vrouw die zich in het Nederlands-Indië van de eerste decennia van de vorige eeuw een reputatie verwierf in een wijde kring van onder haar bekoring gebrachte mannen, en daarnaast talrijke slachtoffers maakte onder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Frits van Spaendonck boeken
  Frits van Spaendonck - SILA tussen overheid en kerken

  In 1986 werd de Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie - de SILA - opgericht na jarenlang politiek en kerkelijk overleg. De overheid wenste een einde te maken aan de registratie van kerkelijke gezindten in de gemeentelijke bevolkingsboekhouding. Voor de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Bart Latré boeken
  Bart Latré - Kadoc Studies Strijd & inkeer

  De jaren 1960 waren op veel gebieden een keerpunt in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Er vond een ware culturele revolutie plaats, met een grote impact op allerlei aspecten van het dagelijkse leven. Ook op religieus vlak veranderde heel wat. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • P. Schneiders boeken
  P. Schneiders - Erfgoed van eeuwen

  "Historisch gegroeide verschijnselen, normen en waarden hebben hun oorsprong. ¿Erfgoed van eeuwen¿ geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis die in een proces van 25 eeuwen vorm heeft gekregen. Het biedt een handzaam overzicht van de grote… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Hugo Camps boeken
  Hugo Camps - De hinkende mens

  De hinkende mens In deze bundel zijn de beste reportages, interviews en brieven Samengebracht die Hugo Camps de afgelopen dertig jaar voor Elsevier schreef. Een feestbundel met prachtverhalen in de geheel eigen stijl die Camps' werk kenmerkt. Camps zit zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Lyvia Diser boeken
  Lyvia Diser - Wetenschap op de proef

  Verborgen allianties tussen staat en wetenschap in België.Het laboratorium met zijn glanzende proefbuizen en steriele witte jassen geniet vandaag een onbetwiste autoriteit als bron van kennis. Aanvankelijk waren universiteiten de eersten om het laboratorium… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Ad van der Waals boeken
  Ad van der Waals - Het gesproken dagblad voor blinden en slechtzienden

  Na een voorbereiding van twee jaar verscheen begin juni 1975 onder de titel Het Gesproken Dagblad een dagelijks verschijnende krant op geluidscassette voor blinden en slechtzienden. Het initiatief lag bij de uitgever van het dagblad De Telegraaf en de Le Sage… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Marjolijn de Wilde boeken
  Marjolijn de Wilde - 40 jaar OCMW & bijstand

  De groep mensen die leeft van een bijstandsuitkering (leefloon) is in België is sinds de invoering van de bijstandswetgeving (1974) sterk gegroeid en gewijzigd qua samenstelling: het aandeel mannen is toegenomen, alsook het relatieve belang van de jongeren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Will Tinnemans boeken
  Will Tinnemans - Indisch licht; Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië

  Op 20 november 1997 nam Minister Els Borst het eerste exemplaar in ontvangst van 'Indisch licht; Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië' op een congres t.g.v. het 50-jarig jubileum van Stichting Pelita. Tussen 1945 en 1968 arriveerden in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Jan van Reenen boeken
  Jan van Reenen - Grote geschiedenis van een klein land

  De geschiedenis van ons land komt tot leven in deze uitgave. Prehistorie, Germanen, Romeinen en ridders, oorlogen en zeeslagen, hagepreken en beeldenstorm, Willem van Oranje en Jan Pietersz. Coen, niets wordt overgeslagen. Behalve de vaderlandse geschiedenis… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Ton Verstegen boeken
  Ton Verstegen - Rogge en wilde rijst

  Waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe, wat bepaalt wie we worden? Een prachtgegeven voor een historisch non-fictieboek. Ton Verstegen (1944), oud-journalist bij De Groene Amsterdammer, schreef daarover 'Rogge en wilde rijst'. Hij stamt uit een Brabantse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Katharina Kunter boeken
  Katharina Kunter - 500 jaar Protestantisme

  In haar boek '500 jaar Protestantisme' geeft Katharina Kunter een prachtig overzichtswerk van de geschiedenis van de Reformatie. 500 jaar protestantisme in één boek, met heldere tekst en treffende illustraties, waarin het protestantisme in al zijn breedte en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Barend Smit boeken
  Barend Smit - In de verte...

  "In de verte ..." bevat twintig waargebeurde verhalen. Barend Smit: "Het gaat mij om de feiten achter de verhalen en de verhalen achter de feiten. De werkelijkheid kan niet tot één gesloten beeld worden teruggebracht. Mensen maken geschiedenis. Heel gewoon.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Tabe Bergman boeken
  Tabe Bergman - The Dutch media monopoly

  Building on work by renowned media critics including James Curran, Edward Herman and Noam Chomsky, Tabe Bergman makes a compelling case that, like its American and British counterparts, Dutch journalism is not free but a slave to the bottom line. His… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Huib de Vries boeken
  Huib de Vries - In Elspeet

  In Elspeet Hoe het Veluwse hart van de Biblebelt veranderde Van een geïsoleerd gehucht ontwikkelde Elspeet zich tot een van de welvarendste dorpen van Nederland en het toeristisch hart van de Biblebelt. In Elspeet biedt niet alleen een beeld van die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Ad van der Waals boeken
  Ad van der Waals - Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek

  Sinds de start van de blindenbibliotheek in Den Haag in 1891 kent ons land instellingen die aan mensen met een leesbeperking lectuur in een voor hen bruikbare leesvorm aanbieden. Het begrip blindenbibliotheek maakte op den duur plaats voor aangepast lezen. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Maurice Van Lieshout boeken
  Maurice Van Lieshout - Thuis bij Zandbergen

  Maatschappij Zandbergen begint in 1874 als organisatie van burgers die weeskinderen een opvoeding in een degelijk gezin willen bezorgen. In 140 jaar groeit Zandbergen in Amersfoort uit tot een vernieuwende organisatie die op eigen wijze hulp verleent aan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50