Boeken over jaar 1500-1870

 • Frans Grijzenhout, Niek van Sas, Wyger Velema boeken
  Frans Grijzenhout, Niek van Sas, Wyger Velema - Het Bataafse experiment

  Het moderne Nederlandse politieke bestel zou zonder de Bataafse Revolutie van 1795 ondenkbaar zijn. Deze revolutie maakte ons land voor het eerst tot een eenheidsstaat en gaf het een democratisch gekozen parlement, een geschreven grondwet, gewaarborgde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Remmelt Daalder, Dirk Tang, Leo Balai boeken
  Remmelt Daalder, Dirk Tang, Leo Balai - Slaven en schepen in het Atlantisch gebied

  Tussen ruwweg 1450 en 1850 werden rond de 12, 5 miljoen inwoners van Afrika door Europeanen als handelswaar naar Noord- en Zuid-Amerika gebracht. Diegenen die de overtocht overleefden, wachtte doorgaans een onmenselijk bestaan in slavernij. Nederlandse schepen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • A. de Visser boeken
  A. de Visser - Uit de eerste hand 5 De renaissance

  Dat de klassieke oudheid tijdens de middeleeuwen in een donker gat gevallen zou zijn, wordt afdoende weerlegd door Bernardus van Chartres, die in de twaalfde eeuw noteerde: Wij zijn dwergen op de schouders van reuzen (de 'Antieken'). Wij zien meer en verder… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Mirjam van Veen boeken
  Mirjam van Veen - Die Freiheit des Denkens

  Sebastian Castellio (1515-1563) gilt neben Erasmus von Rotterdam als einer der großen Humanisten des 16. Jahrhunderts. Entschiedener noch als Erasmus vertrat er ein Menschenbild, das an die Freiheit des Denkens und an die Vernunft des Menschen glaubte. Dass… (Harde kaft)

  Lees meer...
  40,95
 • Anton van Hooff boeken
  Anton van Hooff - Het Plakkaat van Verlatinge

  In 'Het Plakkaat van Verlatinge' betoogt Anton van Hooff waarom de Acte van Verlatinge gezien kan worden als de geboorteakte van Nederland. In 2018 werd het plakkaat verkozen tot Het Pronkstuk van Nederland. Het document dat op 26 juli 1581 in Den Haag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Ad Tramper boeken
  Ad Tramper - Een Zeeuws slavenschip

  's Morgens de wind NO en NOtO, steijve koelte en dick weer, staaken 2 reven inde marseijls, maackte klaaransie om onderseijl te gaan met de 6 glazen in devoormiddag. Ligten ons tuijanker en staaken het slip uijt. Gingen onder seijlmet de 8 glazen in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Ruud Paesie boeken
  Ruud Paesie - Sociëteit van Essequebo

  De maritieme geschiedenis van Middelburg kent een lange traditie van handels- en scheepvaartorganisaties, zoals de VOC, WIC en MCC. Minder bekend is de in 1771 opgerichte 'Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren'. Doorgaans afgekort tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Anne Doedens, Jan Houter boeken
  Anne Doedens, Jan Houter - 1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling

  De ramp van Vlieland en TerschellingIedereen kent de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter.Waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Dat weet niemand. Maar in 1667 wist iedereen het. Het was een vergelding voor de laffe aanval van de Britten op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Erik Swart boeken
  Erik Swart - Krijgsvolk

  In Krijgsvolk behandelt Erik Swart de gewapende macht te lande van de Nederlandse opstandelingen tegen Filips II in de eerste fase van de Opstand. Anders dan wat tot dusverre is aangenomen, bezaten de opstandelingen wel degelijk coherente ideeën over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Dirk Tieleman, Geert Heymans boeken
  Dirk Tieleman, Geert Heymans - Terug naar Utopia

  Classicus Geert Heymans hertaalde de Latijnse tekst van Thomas Mores Utopia in sprankelend Nederlands. Tussen de hoofdstukken door laat journalist Dirk Tieleman moderne denkers Tinneke Beeckman, Marc Buelens, Bea Cantillon, Geert Noels, Rik Torfs, Herman Van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • M. Postma boeken
  M. Postma - Johan de Witt en Coenraad van Beuningen. Correspondentie tijdens de Noordse oorlog (1655-1660)

  Johan de Witt en Coenraad van Beuningen Het gebied rond de Oostzee met de aangrenzende Scandinavische landen, de Baltische staten, Rusland en Polen, lijkt tegenwoordig minder belangrijk voor Nederland en de Nederlandse economie. In de 17e eeuw was de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Peter de Cauwer boeken
  Peter de Cauwer - Tranen van bloed

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,99
 • L. Geevers boeken
  L. Geevers - Gevallen vazallen

  Tijdens het voorspel van de Nederlandse Opstand (1559-1567) vond een fatale breuk plaats tussen landsheer Filips II en zijn drie belangrijkste vazallen Oranje, Egmont en Horn. Toch waren er in deze periode vele contacten tussen de drie heren en hovelingen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • D.V. Coornhert boeken
  D.V. Coornhert - Coornhert in het klein

  Veertien van Coornherts korte teksten in modern Nederlands Een belangrijk deel van het oeuvre van de Nederlandse voorvechter van tolerantie Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) handelt over ethiek. Als overkoepelende gedachte daarbij geldt dat wij via… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • D.V. Coornhert boeken
  D.V. Coornhert - D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker

  De betekenis van Dirck Volkertszoon Coornhert als humanist en politicus is in vergetelheid geraakt. Pas in de twintigste eeuw werd Coornhert herontdekt en is een gedeelte van zijn omvangrijke schriftelijke nalatenschap ontsloten. Deze bundel bouwt voort op die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Willem Menno Witteveen boeken
  Willem Menno Witteveen - Antonio van Diemen

  Op 4 januari 1618 zeilde het VOC-schip Mauritius weg van de rede van Texel naar het verre Bantam op het eiland Java. Een van haar tweehonderdvijftig bemanningsleden was aangemonsterd als Thonis Meeusen, de schuilnaam van Antonio van Diemen, een Amsterdamse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,99
 • René Karl Middel boeken
  René Karl Middel - Familie Middel uit Wildervank in de 18e en 19e eeuw

  De eerste Middel in Wildervank is Harmen Jans Middel. Hij komt, net als zijn eerste vrouw, uit Duitsland en trouwt in april 1715 in de Hervormde Kerk van Wildervank. Hij trouwt met zijn tweede vrouw in de Lutherse Kerk van Wildervank, alwaar hij zijn sporen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Paul Broos boeken
  Paul Broos - Anatomia

  Andreas Vesalius (1514-1564) was de eerste anatoom die de onfeilbaar gewaande leer van Galenus zwaar onder vuur nam. Hij verwees de theorie van de humores, de vier lichaamssappen, naar de prullenmand. Frederik Ruysch (1638-1731) wijdde zijn hele leven aan het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  51,99
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Bokkenrijders - goddeloze gezworene bende

  Niets is zo met mysterie omgeven als ‘de Bokkenrijders’. De literatuur barst van vaagheden en andere toespelingen, onduidelijke, verdwenen procesakten en verklaringen door middel van zwarte tortuur, waarin vaak werd gezegd wat de schepenen wilden horen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • T.W. Rolleston boeken
  T.W. Rolleston - Keltische mythen en legenden

  Inleiding Het verleden kan worden vergeten, het sterft nimmer. De elementen, die in de vroegste tijden bij de vorming van een natie in het spel kwamen, blijven bestaan en dragen er toe bij haar geschiedenis te maken en de stempel te drukken op het karakter en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,75
 • J. Huizinga boeken
  J. Huizinga - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw

  Facsimile heruitgave naar de eerste druk. Historicus Johan Huizinga schetst in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de cultuur in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Geestelijke en morele evenwichtigheid, matigheid, harmonie en innerlijke rust waren de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Johan Op de Beeck boeken
  Johan Op de Beeck - De Zonnekoning

  Lodewijk XIV (1638 - 1715) is de koning der koningen. Als absolute vorst vormde hij het onderontwikkelde en feodale Frankrijk om tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie van Europa zou worden. Eeuwige roem verwierf Lodewijk XIV dankzij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Willem Oosterbeek boeken
  Willem Oosterbeek - Naar Moskou! Naar Moskou!

  In 1812 trekt Napoleon op naar Moskou, een veldtocht die een helletocht zou worden. Jean François Dumonceau is officier in la Grande Armée. Hij maakt deel uit van de Keizerlijke Garde, en verkeert in de nabijheid van Bonaparte. Als een van de weinigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Maarten Hell, Emma Los boeken
  Maarten Hell, Emma Los - Amsterdam voor vijf duiten per dag

  Reis door de tijd naar het einde van de zeventiende eeuw en vergaap je aan magnifieke stadspaleizen langs door bomen omzoomde grachten. Verbaas je over de levendigheid in het oude stadshart, het geschreeuw van marktkooplieden en het merkwaardige aroma van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Martin van den Broeke boeken
  Martin van den Broeke - Het pryeel van Zeeland

  Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen? Een belangrijke reden was vermaak, maar welke rol speelde het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00