Boeken over jaar 1500-1870

 • Edward De Maesschalck boeken
  Edward De Maesschalck - Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)

  In de geschiedschrijving van de Zuidelijke Nederlanden, het latere België, blijft de periode sinds de afscheiding van Nederland (1648) tot aan de Slag bij Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht. Rampen en oorlog teisterden het land, dat machteloos… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,99
 • François Van Gehuchten boeken
  François Van Gehuchten - Liever de kogel of de guillotine

  François Van Gehuchten (°Geel 1957) studeerde geschiedenis aan de KULeuven (1980). Hij was actief in diverse geschied- en heemkundige verenigingen. In 1998 werkte hij mee aan activiteiten ter gelegenheid van de 200-jarige herdenking van de Boerenkrijg.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Ineke Huysman, Roosje Peeters boeken
  Ineke Huysman, Roosje Peeters - Johan de Witt en Engeland

  Engeland, diplomatie en internationale betrekkingen staan vanwege Brexit momenteel volop in de belangstelling. In de tijd dat Johan de Witt (1625-1672) raadpensionaris is van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is dit ook het geval. Gedurende een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - De vrouw van de bokkenrijder

  Er ging altijd een klein vrouwtje bedekt met een sluier op een klein paardje mee met de rooftochten. Vaak nam ze zelf deel aan het mishandelen van de overvallen personen. Niemand wist wie het was, maar ze scheen veel invloed te hebben gehad, omdat de broers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • R. Rasch boeken
  R. Rasch - Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

  Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa tienduizend bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Rudolf Rasch heeft in deze fraaie, tweedelige uitgave ruim 300 brieven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • P. Estie boeken
  P. Estie - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap

  Aan de hand van uitvoerig en nieuw bronnenonderzoek beschrijft Paul Estié de geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam. Deze begint in 1791 met de afscheiding van een deel van de bestaande Amsterdamse Lutherse gemeente en eindigt in 1836… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom boeken
  Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom - Vrouwen rondom Huygens

  De fameuze secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, de dichter, musicus en kunstkenner Constantijn Huygens (1596-1687), had wat met vrouwen. Dat kan worden afgeleid uit de talrijke gedichten en brieven die hij aan vrouwen heeft geschreven of van hen heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Michel Ball boeken
  Michel Ball - De Pest

  Of hij nou schrijft over bijkomende aspecten van de verschrikkelijke pestepidemie die Rotterdam in de zeventiende eeuw teisterde, het maken van zeep of over de jacht van justitie op ontduikers van de impost, de schrijver wekt met zijn pen de teksten uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Guleij boeken
  Guleij - Het Grote VOC Boek

  De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog gewaardeerd worden. De compagnie oefent nog… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Jan Lampo boeken
  Jan Lampo - Barokke stad

  Antwerpen is na 1585 niet langer dé handelsmetropool van het Westen – die rol is overgenomen door Amsterdam. De helft van de bevolking is weggetrokken.Met Rubens, Van Dijck en Jordaens is Antwerpen ongetwijfeld de hoofdstad van de barok ten noorden van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Kees Hoog boeken
  Kees Hoog - De bollen zijn weer best

  Het boek gaat over een familieonderneming in de bloembollen die in de periode 1890-1930 een wereldnaam verwierf op haar vakgebied door de vondsten van haar botanische zoektochten in Klein- en Centraal-Azië en de resultaten van haar kruisingen in talloze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Thomas Paine, Eduard van de Bilt boeken
  Thomas Paine, Eduard van de Bilt - Gezond verstand; common sense

  Begin 1776 verscheen in Philadelphia het anonieme pamflet Common Sense. De auteur, naar later bleek de Engelsman Thomas Paine (1737-1809), riep hierin de Amerikanen op zich af te scheiden van Engeland. Binnen korte tijd werden 150.000 exemplaren van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Anne Doedens boeken
  Anne Doedens - Witte de With 1599-1658

  Op zeventienjarige leeftijd trad Witte de With in dienst van de VOC, waar hij het tot vice-admiraal schopte. Hij zeilde de hele wereld rond, vocht tegen de Duinkerker kapers, de Tweede Spaanse Armada, Portugezen, Engelsen en Zweden. Hij was betrokken bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Elco Bos boeken
  Elco Bos - Soevereiniteit en religie

  De periode 1813 tot 1855 wordt vaak getypeerd als een wat bedaarde tijd, met als belangrijkste gebeurtenissen de Belgische Opstand en het feit dat Nederland een Grondwet kreeg. Minder bekend is, dat de overheid zich destijds intens bemoeide met kerk en religie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte boeken
  Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte - Geuzen en papen

  Het gebied tussen Vecht en Eem kent een opmerkelijke religieuze verdeling. De dorpen Blaricum, Bussum en Laren bleven na de Reformatie bijna geheel katholiek, Soest, Baarn, Eemnes en Ankeveen grotendeels. Maar Huizen en Loosdrecht werden geheel protestants,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Aukje Zondergeld-Hamer boeken
  Aukje Zondergeld-Hamer - Een kwestie van goed bestuur

  Met haar amper drieduizend inwoners behoorde Weesp in de zeven-tiende en achttiende eeuw tot de kleine steden in Holland. Toch bezat deze stad een breed scala aan zorginstellingen, door Aukje Zondergeld in dit boek uitvoerig beschreven. 'Armoede' werd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • H. van der Weel boeken
  H. van der Weel - Klokkenspel

  Overal in ons land klinken carillons. Dat het hier om typisch Nederlands erfgoed gaat, realiseren wij ons doorgaans niet. Eeuwenlang hebben klokken in heel Europa een grote rol gespeeld in het dagelijks leven. Ze werden door kerk en staat gebruikt voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • A.M.J.A. Berkvens boeken
  A.M.J.A. Berkvens - Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo

  Het grondgebied van de huidige provincie Limburg was ten tijde van het Ancien Régime verdeeld over een groot aantal soevereiniteiten en kende derhalve een gecompliceerde bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Noord- en Midden-Limburg behoorden voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Erik De Bom boeken
  Erik De Bom - Geleerden en politiek

  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken. De Politica (1589), het politiek handboek dat hij schreef toen hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • C. Dingemanse boeken
  C. Dingemanse - Rap van tong, scherp van pen

  In de periode 1600-1750 waren pamfletten in de Republiek het belangrijkste publiciteitsmedium. Met behulp van verschillende tactieken probeerden pamfletschrijvers hun publiek te beïnvloeden. Ze gebruikten hiervoor vaak de dialoogvorm. In dit boek staat een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs boeken
  J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs - Beelden van Leiden

  De waardering voor de eigen geschiedenis, het ijken van wat zich nieuw aandiende en de continu it tussen verleden en heden blijken. zo laat deze bundel zien, belangrijke constanten te zijn in de wijze waarop de stad Leiden zich in de ze-ventiende eeuw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • W. Gommers, Ludo Jongen, A. van Nostrum boeken
  W. Gommers, Ludo Jongen, A. van Nostrum - Bij afwezigheid van de schout

  Gedurende de hele zestiende eeuw was de spanning op religieus gebied te snijden. Overal maakten 'hervormers' zich los van de (rooms-katholieke) moederkerk en braken opstandjes uit. Aan Amersfoort lijken deze woelingen voorbij te zijn gegaan, als we tenminste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • A. Frank-van Westrienen boeken
  A. Frank-van Westrienen - Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout

  Er is veel bekend over allerlei aspecten van het onderwijs op de Latijnse school, maar heel weinig over de manier waarop leerlingen de lesstof verwerkten. Het bewaard gebleven schoolschrift van de zeventiendeeeuwse Haagse gymnasiast Pieter Teding van Berkhout… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Henk Gras boeken
  Henk Gras - 'Een stad waar men zich koninklijk kan vervelen'

  De Physiologie van Rotterdam van 1844 constateerde dat Rotterdam een stad was waar men zich koninklijk kon vervelen. Tegelijkertijd gaf dit boekje ook de indruk dat er voor alle standen speelse en leerzame vermakelijkheden waren. Waar kwam dat beeld van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • M. Carasso-Kok, C. van Lakerveld boeken
  M. Carasso-Kok, C. van Lakerveld - Tussen Burgwal en Nes

  De Amsterdamse Stadsbank van Lening, ook bekend als de Lommerd, bevindt zich nog steeds op dezelfde plek als waar zijn geschiedenis in 1614 begon. De bank, die van stadswege tegen onderpand en een bepaalde rente geldkrediet verstrekte, was en is gevestigd in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00