Boeken over jaar 1500-1870

 • François Van Gehuchten boeken
  François Van Gehuchten - Liever de kogel of de guillotine

  François Van Gehuchten (°Geel 1957) studeerde geschiedenis aan de KULeuven (1980). Hij was actief in diverse geschied- en heemkundige verenigingen. In 1998 werkte hij mee aan activiteiten ter gelegenheid van de 200-jarige herdenking van de Boerenkrijg.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Ineke Huysman, Roosje Peeters boeken
  Ineke Huysman, Roosje Peeters - Johan de Witt en Engeland

  Engeland, diplomatie en internationale betrekkingen staan vanwege Brexit momenteel volop in de belangstelling. In de tijd dat Johan de Witt (1625-1672) raadpensionaris is van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is dit ook het geval. Gedurende een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - De vrouw van de bokkenrijder

  Er ging altijd een klein vrouwtje bedekt met een sluier op een klein paardje mee met de rooftochten. Vaak nam ze zelf deel aan het mishandelen van de overvallen personen. Niemand wist wie het was, maar ze scheen veel invloed te hebben gehad, omdat de broers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jan Lampo boeken
  Jan Lampo - Barokke stad

  Antwerpen is na 1585 niet langer dé handelsmetropool van het Westen – die rol is overgenomen door Amsterdam. De helft van de bevolking is weggetrokken.Met Rubens, Van Dijck en Jordaens is Antwerpen ongetwijfeld de hoofdstad van de barok ten noorden van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Peter van Dijk boeken
  Peter van Dijk - De beste krant van Europa

  In de achttiende eeuw werd er in Leiden een beroemde krant gepubliceerd, de Gazette de Leyde. De Gazette was de eerste kwaliteitskrant ter wereld. Machthebbers en intellectuelen in heel Europa lazen hem. In de Gazette las de elite over de Amerikaanse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Michel Ball boeken
  Michel Ball - De Pest

  Of hij nou schrijft over bijkomende aspecten van de verschrikkelijke pestepidemie die Rotterdam in de zeventiende eeuw teisterde, het maken van zeep of over de jacht van justitie op ontduikers van de impost, de schrijver wekt met zijn pen de teksten uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Henk Florijn boeken
  Henk Florijn - Geloven in de Republiek

  Henk Florijn toont in ‘Geloven in de Republiek’ de verscheidenheid aan geloven en het geloofsklimaat in de zeventiende eeuw in Nederland. In 1618 kwam de Synode van Dordrecht bijeen om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • R. Rasch boeken
  R. Rasch - Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

  Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa tienduizend bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Rudolf Rasch heeft in deze fraaie, tweedelige uitgave ruim 300 brieven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • P. Estie boeken
  P. Estie - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap

  Aan de hand van uitvoerig en nieuw bronnenonderzoek beschrijft Paul Estié de geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam. Deze begint in 1791 met de afscheiding van een deel van de bestaande Amsterdamse Lutherse gemeente en eindigt in 1836… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom boeken
  Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom - Vrouwen rondom Huygens

  De fameuze secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, de dichter, musicus en kunstkenner Constantijn Huygens (1596-1687), had wat met vrouwen. Dat kan worden afgeleid uit de talrijke gedichten en brieven die hij aan vrouwen heeft geschreven of van hen heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Bokkenrijders - goddeloze gezworene bende

  Niets is zo met mysterie omgeven als ‘de Bokkenrijders’. De literatuur barst van vaagheden en andere toespelingen, onduidelijke, verdwenen procesakten en verklaringen door middel van zwarte tortuur, waarin vaak werd gezegd wat de schepenen wilden horen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Anton van Hooff boeken
  Anton van Hooff - Het Plakkaat van Verlatinge

  In 'Het Plakkaat van Verlatinge' betoogt Anton van Hooff waarom de Acte van Verlatinge gezien kan worden als de geboorteakte van Nederland. In 2018 werd het plakkaat verkozen tot Het Pronkstuk van Nederland. Het document dat op 26 juli 1581 in Den Haag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Guleij boeken
  Guleij - Het Grote VOC Boek

  De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog gewaardeerd worden. De compagnie oefent nog… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • A. de Visser boeken
  A. de Visser - Uit de eerste hand 5 De renaissance

  Dat de klassieke oudheid tijdens de middeleeuwen in een donker gat gevallen zou zijn, wordt afdoende weerlegd door Bernardus van Chartres, die in de twaalfde eeuw noteerde: Wij zijn dwergen op de schouders van reuzen (de 'Antieken'). Wij zien meer en verder… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Thomas Paine, Eduard van de Bilt boeken
  Thomas Paine, Eduard van de Bilt - Gezond verstand; common sense

  Begin 1776 verscheen in Philadelphia het anonieme pamflet Common Sense. De auteur, naar later bleek de Engelsman Thomas Paine (1737-1809), riep hierin de Amerikanen op zich af te scheiden van Engeland. Binnen korte tijd werden 150.000 exemplaren van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Loren Graham, Jean-Michel Kantor boeken
  Loren Graham, Jean-Michel Kantor - In de naam van oneindigheid

  Een van de grootste wiskundige doorbraken in de twintigste eeuw, over het fenomeen 'oneindigheid', vond plaats in Rusland. Ondanks een zware concurrentiestrijd van Franse wiskundigen die zich verwoed op rationele oplossingen richtten, lieten de Russen zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Niek van Sas boeken
  Niek van Sas - Bataafse Terreur

  Het voorjaar van 1798 was één van de wildste uit de Nederlandse geschiedenis, met twee staatsgrepen, grootscheepse politieke zuiveringen en dreigende confiscaties. De coup van 22 januari betekende een tweede Bataafse Revolutie, nadat de onder grote… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Stijn Van de Perre boeken
  Stijn Van de Perre - Ter begunstiging van de volksvlijt

  Korte inhoud: Welvaart creëren was voor Willem I de hefboom om de integratie van zijn Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te doen slagen. Als de commerciële en koloniale traditie van het Noorden kon aansluiten op het industriële en agrarische profiel in het… (Harde kaft)

  Lees meer...
    5,00
 • M.C. Le Bailly boeken
  M.C. Le Bailly - Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)

  Van 1599 tot 1795 was de Staatse Raad van Vlaanderen het gerechtshof voor het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied bestond uit het het vrije van Sluis en Vier Ambachten (Hulst, Axel, Asseneder en Boekhoute). De rest van Zeeland viel onder de rechtsmacht van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Anne Doedens boeken
  Anne Doedens - Witte de With 1599-1658

  Op zeventienjarige leeftijd trad Witte de With in dienst van de VOC, waar hij het tot vice-admiraal schopte. Hij zeilde de hele wereld rond, vocht tegen de Duinkerker kapers, de Tweede Spaanse Armada, Portugezen, Engelsen en Zweden. Hij was betrokken bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Elco Bos boeken
  Elco Bos - Soevereiniteit en religie

  De periode 1813 tot 1855 wordt vaak getypeerd als een wat bedaarde tijd, met als belangrijkste gebeurtenissen de Belgische Opstand en het feit dat Nederland een Grondwet kreeg. Minder bekend is, dat de overheid zich destijds intens bemoeide met kerk en religie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte boeken
  Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte - Geuzen en papen

  Het gebied tussen Vecht en Eem kent een opmerkelijke religieuze verdeling. De dorpen Blaricum, Bussum en Laren bleven na de Reformatie bijna geheel katholiek, Soest, Baarn, Eemnes en Ankeveen grotendeels. Maar Huizen en Loosdrecht werden geheel protestants,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Aukje Zondergeld-Hamer boeken
  Aukje Zondergeld-Hamer - Een kwestie van goed bestuur

  Met haar amper drieduizend inwoners behoorde Weesp in de zeven-tiende en achttiende eeuw tot de kleine steden in Holland. Toch bezat deze stad een breed scala aan zorginstellingen, door Aukje Zondergeld in dit boek uitvoerig beschreven. 'Armoede' werd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • H. van der Weel boeken
  H. van der Weel - Klokkenspel

  Overal in ons land klinken carillons. Dat het hier om typisch Nederlands erfgoed gaat, realiseren wij ons doorgaans niet. Eeuwenlang hebben klokken in heel Europa een grote rol gespeeld in het dagelijks leven. Ze werden door kerk en staat gebruikt voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • A.M.J.A. Berkvens boeken
  A.M.J.A. Berkvens - Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo

  Het grondgebied van de huidige provincie Limburg was ten tijde van het Ancien Régime verdeeld over een groot aantal soevereiniteiten en kende derhalve een gecompliceerde bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Noord- en Midden-Limburg behoorden voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00