Boeken over jaar 1500-1870

 • Anton van Hooff boeken
  Anton van Hooff - Het plakkaat van verlatinge

  In 'Het Plakkaat van Verlatinge' betoogt Anton van Hooff waarom de Acte van Verlatinge gezien kan worden als de geboorteakte van Nederland. In 2018 werd het plakkaat verkozen tot Het Pronkstuk van Nederland. Het document dat op 26 juli 1581 in Den Haag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Eddy Put boeken
  Eddy Put - Stoet van grote en kleine levens

  Stadsklerk Willem Boonen legt in 1594 de laatste hand aan een intrigerend draaiboek waarin de samenstelling van de Leuvense kermisommegang op de eerste zondag van september wordt vastgelegd. De stoet vormt de attractie van het jaar en geniet bekendheid in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Johan Op de Beeck boeken
  Johan Op de Beeck - De Zonnekoning

  Lodewijk XIV (1638 - 1715) is de koning der koningen. Als absolute vorst vormde hij het onderontwikkelde en feodale Frankrijk om tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie van Europa zou worden. Eeuwige roem verwierf Lodewijk XIV dankzij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • R. Rasch boeken
  R. Rasch - Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

  Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa tienduizend bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Rudolf Rasch heeft in deze fraaie, tweedelige uitgave ruim 300 brieven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • P. Estie boeken
  P. Estie - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap

  Aan de hand van uitvoerig en nieuw bronnenonderzoek beschrijft Paul Estié de geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam. Deze begint in 1791 met de afscheiding van een deel van de bestaande Amsterdamse Lutherse gemeente en eindigt in 1836… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom boeken
  Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom - Vrouwen rondom Huygens

  De fameuze secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, de dichter, musicus en kunstkenner Constantijn Huygens (1596-1687), had wat met vrouwen. Dat kan worden afgeleid uit de talrijke gedichten en brieven die hij aan vrouwen heeft geschreven of van hen heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Liesbeth Geevers, Violet Soen boeken
  Liesbeth Geevers, Violet Soen - Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden

  Terwijl de tijd vervliegt, is ruimte weerbarstig. Dat bleek in het bijzonder in de Reformatietijd van de zestiende en zeventiende eeuw. Toen werd het religieuze landschap weliswaar grondig hertekend, maar ruimtes die van oudsher een sacrale status hadden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Guleij boeken
  Guleij - Het Grote VOC Boek

  Met GRATIS toegangskaart Nationaal ArchiefDe Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Anne Doedens boeken
  Anne Doedens - Witte de With 1599-1658

  Op zeventienjarige leeftijd trad Witte de With in dienst van de VOC, waar hij het tot vice-admiraal schopte. Hij zeilde de hele wereld rond, vocht tegen de Duinkerker kapers, de Tweede Spaanse Armada, Portugezen, Engelsen en Zweden. Hij was betrokken bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Elco Bos boeken
  Elco Bos - Soevereiniteit en religie

  De periode 1813 tot 1855 wordt vaak getypeerd als een wat bedaarde tijd, met als belangrijkste gebeurtenissen de Belgische Opstand en het feit dat Nederland een Grondwet kreeg. Minder bekend is, dat de overheid zich destijds intens bemoeide met kerk en religie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • C.J.M. Breunesse boeken
  C.J.M. Breunesse - Losgemaakt uit de verdrukking

  Over het boek.Het onderwerp van deze publicatie is de opiniejournalistiek in de historische context van een kritische periode in de politieke geschiedenis van het huidige Nederland en het buurland België: de jaren 1828 tot en met 1832.De scheiding van Noord… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte boeken
  Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte - Geuzen en papen

  Het gebied tussen Vecht en Eem kent een opmerkelijke religieuze verdeling. De dorpen Blaricum, Bussum en Laren bleven na de Reformatie bijna geheel katholiek, Soest, Baarn, Eemnes en Ankeveen grotendeels. Maar Huizen en Loosdrecht werden geheel protestants,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Kees Hoog boeken
  Kees Hoog - De bollen zijn weer best

  Het boek gaat over een familieonderneming in de bloembollen die in de periode 1890-1930 een wereldnaam verwierf op haar vakgebied door de vondsten van haar botanische zoektochten in Klein- en Centraal-Azië en de resultaten van haar kruisingen in talloze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol boeken
  Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol - Krijgsgevangene in Rusland

  In 1812 trok Napoleon met de grootste legermacht die de wereld ooit had gezien naar Rusland. Een 26-jarige Hollandse beroepsmilitair, de kapitein van de infanterie Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol, nam aan deze invasie deel. Hij had het… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • J. Huizinga boeken
  J. Huizinga - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw

  Facsimile heruitgave naar de eerste druk. Historicus Johan Huizinga schetst in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de cultuur in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Geestelijke en morele evenwichtigheid, matigheid, harmonie en innerlijke rust waren de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Loren Graham, Jean-Michel Kantor boeken
  Loren Graham, Jean-Michel Kantor - In de naam van oneindigheid

  Een van de grootste wiskundige doorbraken in de twintigste eeuw, over het fenomeen 'oneindigheid', vond plaats in Rusland. Ondanks een zware concurrentiestrijd van Franse wiskundigen die zich verwoed op rationele oplossingen richtten, lieten de Russen zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Mirjam van Veen boeken
  Mirjam van Veen - Die Freiheit des Denkens

  Sebastian Castellio (1515-1563) gilt neben Erasmus von Rotterdam als einer der großen Humanisten des 16. Jahrhunderts. Entschiedener noch als Erasmus vertrat er ein Menschenbild, das an die Freiheit des Denkens und an die Vernunft des Menschen glaubte. Dass… (Harde kaft)

  Lees meer...
  41,95
 • Bauke van der Pol boeken
  Bauke van der Pol - Holland aan de Ganges

  Prins Hendrik van Oranje (1820-1879) de 'Zeevaarder' komt eind 1837 aan bij de monding van de Ganges met het marine opleidingszeilschip Bellona. Deze jongste zoon van de latere koning Willem II en Held van Waterloo, is niet de eerste Hollander die deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Aukje Zondergeld-Hamer boeken
  Aukje Zondergeld-Hamer - Een kwestie van goed bestuur

  Met haar amper drieduizend inwoners behoorde Weesp in de zeven-tiende en achttiende eeuw tot de kleine steden in Holland. Toch bezat deze stad een breed scala aan zorginstellingen, door Aukje Zondergeld in dit boek uitvoerig beschreven. 'Armoede' werd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • H. van der Weel boeken
  H. van der Weel - Klokkenspel

  Overal in ons land klinken carillons. Dat het hier om typisch Nederlands erfgoed gaat, realiseren wij ons doorgaans niet. Eeuwenlang hebben klokken in heel Europa een grote rol gespeeld in het dagelijks leven. Ze werden door kerk en staat gebruikt voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • A.M.J.A. Berkvens boeken
  A.M.J.A. Berkvens - Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo

  Het grondgebied van de huidige provincie Limburg was ten tijde van het Ancien Régime verdeeld over een groot aantal soevereiniteiten en kende derhalve een gecompliceerde bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Noord- en Midden-Limburg behoorden voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Erik De Bom boeken
  Erik De Bom - Geleerden en politiek

  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken. De Politica (1589), het politiek handboek dat hij schreef toen hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • C. Dingemanse boeken
  C. Dingemanse - Rap van tong, scherp van pen

  In de periode 1600-1750 waren pamfletten in de Republiek het belangrijkste publiciteitsmedium. Met behulp van verschillende tactieken probeerden pamfletschrijvers hun publiek te beïnvloeden. Ze gebruikten hiervoor vaak de dialoogvorm. In dit boek staat een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs boeken
  J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs - Beelden van Leiden

  De waardering voor de eigen geschiedenis, het ijken van wat zich nieuw aandiende en de continu it tussen verleden en heden blijken. zo laat deze bundel zien, belangrijke constanten te zijn in de wijze waarop de stad Leiden zich in de ze-ventiende eeuw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • J. Kerkhoff boeken
  J. Kerkhoff - Maria van Hongarije en haar hof 1505-1558

  De Nederlanden werden in de zestiende eeuw langdurig bestuurd door drie opeenvolgende regentessen uit het huis Habsburg. Maria van Hongarije, de zuster van Karel V, was de tweede uit de reeks: zij regeerde van 1531-1555. Maar haar betekenis overstijgt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00