Boeken over jaar 1500-1870

 • Ruud Offermans boeken
  Ruud Offermans - Bokkenrijders - goddeloze gezworene bende

  Niets is zo met mysterie omgeven als ‘de Bokkenrijders’. De literatuur barst van vaagheden en andere toespelingen, onduidelijke, verdwenen procesakten en verklaringen door middel van zwarte tortuur, waarin vaak werd gezegd wat de schepenen wilden horen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Anton van Hooff boeken
  Anton van Hooff - Het Plakkaat van Verlatinge

  In 'Het Plakkaat van Verlatinge' betoogt Anton van Hooff waarom de Acte van Verlatinge gezien kan worden als de geboorteakte van Nederland. In 2018 werd het plakkaat verkozen tot Het Pronkstuk van Nederland. Het document dat op 26 juli 1581 in Den Haag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Eddy Put boeken
  Eddy Put - Stoet van grote en kleine levens

  Stadsklerk Willem Boonen legt in 1594 de laatste hand aan een intrigerend draaiboek waarin de samenstelling van de Leuvense kermisommegang op de eerste zondag van september wordt vastgelegd. De stoet vormt de attractie van het jaar en geniet bekendheid in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Johan Op de Beeck boeken
  Johan Op de Beeck - De Zonnekoning

  Lodewijk XIV (1638 - 1715) is de koning der koningen. Als absolute vorst vormde hij het onderontwikkelde en feodale Frankrijk om tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie van Europa zou worden. Eeuwige roem verwierf Lodewijk XIV dankzij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • R. Rasch boeken
  R. Rasch - Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

  Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa tienduizend bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Rudolf Rasch heeft in deze fraaie, tweedelige uitgave ruim 300 brieven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • P. Estie boeken
  P. Estie - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap

  Aan de hand van uitvoerig en nieuw bronnenonderzoek beschrijft Paul Estié de geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam. Deze begint in 1791 met de afscheiding van een deel van de bestaande Amsterdamse Lutherse gemeente en eindigt in 1836… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom boeken
  Mirjam de Baar, Els Kloek, Ad Leerintveld, Frans Blom - Vrouwen rondom Huygens

  De fameuze secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, de dichter, musicus en kunstkenner Constantijn Huygens (1596-1687), had wat met vrouwen. Dat kan worden afgeleid uit de talrijke gedichten en brieven die hij aan vrouwen heeft geschreven of van hen heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Hans Bots boeken
  Hans Bots - De Republiek der Letteren

  Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip 'Republiek der Letteren' de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen en een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Guleij boeken
  Guleij - Het Grote VOC Boek

  Met GRATIS toegangskaart Nationaal ArchiefDe Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • M.C. Le Bailly boeken
  M.C. Le Bailly - Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)

  Van 1599 tot 1795 was de Staatse Raad van Vlaanderen het gerechtshof voor het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied bestond uit het het vrije van Sluis en Vier Ambachten (Hulst, Axel, Asseneder en Boekhoute). De rest van Zeeland viel onder de rechtsmacht van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Anne Doedens boeken
  Anne Doedens - Witte de With 1599-1658

  Op zeventienjarige leeftijd trad Witte de With in dienst van de VOC, waar hij het tot vice-admiraal schopte. Hij zeilde de hele wereld rond, vocht tegen de Duinkerker kapers, de Tweede Spaanse Armada, Portugezen, Engelsen en Zweden. Hij was betrokken bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Elco Bos boeken
  Elco Bos - Soevereiniteit en religie

  De periode 1813 tot 1855 wordt vaak getypeerd als een wat bedaarde tijd, met als belangrijkste gebeurtenissen de Belgische Opstand en het feit dat Nederland een Grondwet kreeg. Minder bekend is, dat de overheid zich destijds intens bemoeide met kerk en religie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte boeken
  Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte - Geuzen en papen

  Het gebied tussen Vecht en Eem kent een opmerkelijke religieuze verdeling. De dorpen Blaricum, Bussum en Laren bleven na de Reformatie bijna geheel katholiek, Soest, Baarn, Eemnes en Ankeveen grotendeels. Maar Huizen en Loosdrecht werden geheel protestants,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Aukje Zondergeld-Hamer boeken
  Aukje Zondergeld-Hamer - Een kwestie van goed bestuur

  Met haar amper drieduizend inwoners behoorde Weesp in de zeven-tiende en achttiende eeuw tot de kleine steden in Holland. Toch bezat deze stad een breed scala aan zorginstellingen, door Aukje Zondergeld in dit boek uitvoerig beschreven. 'Armoede' werd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • H. van der Weel boeken
  H. van der Weel - Klokkenspel

  Overal in ons land klinken carillons. Dat het hier om typisch Nederlands erfgoed gaat, realiseren wij ons doorgaans niet. Eeuwenlang hebben klokken in heel Europa een grote rol gespeeld in het dagelijks leven. Ze werden door kerk en staat gebruikt voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • A.M.J.A. Berkvens boeken
  A.M.J.A. Berkvens - Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo

  Het grondgebied van de huidige provincie Limburg was ten tijde van het Ancien Régime verdeeld over een groot aantal soevereiniteiten en kende derhalve een gecompliceerde bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Noord- en Midden-Limburg behoorden voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Erik De Bom boeken
  Erik De Bom - Geleerden en politiek

  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken. De Politica (1589), het politiek handboek dat hij schreef toen hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • C. Dingemanse boeken
  C. Dingemanse - Rap van tong, scherp van pen

  In de periode 1600-1750 waren pamfletten in de Republiek het belangrijkste publiciteitsmedium. Met behulp van verschillende tactieken probeerden pamfletschrijvers hun publiek te beïnvloeden. Ze gebruikten hiervoor vaak de dialoogvorm. In dit boek staat een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs boeken
  J. Roding, A.A. Sneller, Boukje Thijs - Beelden van Leiden

  De waardering voor de eigen geschiedenis, het ijken van wat zich nieuw aandiende en de continu it tussen verleden en heden blijken. zo laat deze bundel zien, belangrijke constanten te zijn in de wijze waarop de stad Leiden zich in de ze-ventiende eeuw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • W. Gommers, Ludo Jongen, A. van Nostrum boeken
  W. Gommers, Ludo Jongen, A. van Nostrum - Bij afwezigheid van de schout

  Gedurende de hele zestiende eeuw was de spanning op religieus gebied te snijden. Overal maakten 'hervormers' zich los van de (rooms-katholieke) moederkerk en braken opstandjes uit. Aan Amersfoort lijken deze woelingen voorbij te zijn gegaan, als we tenminste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • A. Frank-van Westrienen boeken
  A. Frank-van Westrienen - Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout

  Er is veel bekend over allerlei aspecten van het onderwijs op de Latijnse school, maar heel weinig over de manier waarop leerlingen de lesstof verwerkten. Het bewaard gebleven schoolschrift van de zeventiendeeeuwse Haagse gymnasiast Pieter Teding van Berkhout… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Henk Gras boeken
  Henk Gras - 'Een stad waar men zich koninklijk kan vervelen'

  De Physiologie van Rotterdam van 1844 constateerde dat Rotterdam een stad was waar men zich koninklijk kon vervelen. Tegelijkertijd gaf dit boekje ook de indruk dat er voor alle standen speelse en leerzame vermakelijkheden waren. Waar kwam dat beeld van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • M. Carasso-Kok, C. van Lakerveld boeken
  M. Carasso-Kok, C. van Lakerveld - Tussen Burgwal en Nes

  De Amsterdamse Stadsbank van Lening, ook bekend als de Lommerd, bevindt zich nog steeds op dezelfde plek als waar zijn geschiedenis in 1614 begon. De bank, die van stadswege tegen onderpand en een bepaalde rente geldkrediet verstrekte, was en is gevestigd in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • C. Baar-de Weerd boeken
  C. Baar-de Weerd - Uw sekse en de onze

  De afwezigheid van vrouwen bij activiteiten van genootschappen was aanvankelijk zo vanzelfsprekend, dat in de reglementen geen melding werd gemaakt van het uitsluiten of toelaten van vrouwen. In de loop van de achttiende eeuw kwam hierin verandering:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Eddy Verbaan boeken
  Eddy Verbaan - De woonplaats van de faam

  In het zeventiende-eeuwse Nederland verschenen opmerkelijk veel stadsbeschrijvingen: omvangrijke boeken waarin één enkele stad tot in detail voor het voetlicht werd gebracht. Niet alleen vertellen ze het verhaal van de lotgevallen van de stad, maar ze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00