Boeken over historische biografieën

 • Jan de Bruijn boeken
  Jan de Bruijn - De sabel van Colijn

  De sigaar van Colijn bevat biografische opstellen over protestantse politici en theologen uit een tijd waarin politiek en religie in ons land nauw met elkaar verweven waren: Abraham Kuyper, Ph.J. Hoedemaker, jhr. A.F. de Savornin Lohman, L. Schouten, H.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Bert Koene boeken
  Bert Koene - Schijngestalten

  Gerard Brantsen was een telg uit de deftigste regentenfamilie van Arnhem. Hij noemde zich een aristocratisch patriot, maar had de instincten van een regent van de oude stempel. Hij werkte zich omhoog tot een belangrijke positie in de landspolitiek. Brantsen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Gerard van Krieken boeken
  Gerard van Krieken - Syb Talma (1864-1916)

  Bijna honderd jaar geleden, op 9 december 1913, ontvingen 81.000 bejaarden voor het eerst een ouderdomsrente. Ze hadden dat te danken aan Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) wiens Invaliditeits- en Ouderdomswet zes maanden eerder was aangenomen. Als predikant… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Bert van Nieuwenhuizen boeken
  Bert van Nieuwenhuizen - Drees

  'Is hij wel vernieuwd', vroeg Koningin Wilhelmina aan haar secretaris toen ze na de Bevrijding voor het eerst Drees ontving. 'Majesteit, de heer Drees was ruim voor de oorlog al vernieuwd', luidde het antwoord. En zò was het: de sociaal-democratische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Foeke Wigles Gorter boeken
  Foeke Wigles Gorter - Ernstige godsvrucht en gezond verstand

  Van 1790 tot aan zijn overlijden in 1836 was Foeke Wigles Gorter leraar (predikant) van de doopsgezinden in Sappemeer. Gedurende het grootste deel van deze periode hield hij een dagboek bij. Deze dagboeken geven inzicht in het reilen en zeilen van een grote… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Marga Klompe boeken
  Marga Klompe - In liefde en rechtvaardigheid

  Marga Klompé (1912-1986) leeft nog altijd voort in de herinnering als de eerste vrouwelijke minister van Nederland, als grondlegster van de Algemene Bijstandswet en de Wet op de Bejaardenoorden. Zij was een voorvechtster van vrede en internationale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys boeken
  I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys - Biografisch woordenboek Gelderland Deel 9

  Hij werd nationaal bekend als tv-presentator, maar Pierre Janssen was ook directeur van het Arnhems gemeentemuseum. David van Oijen was lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, maar hij was ook kloosterling in Huissen en actief in de Gelderse politiek. Koningin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Klaas de Jong boeken
  Klaas de Jong - Pieter Rixtel (1643-1673)

  De Haarlemse dichter Pieter Rixtel (1643-1673) heeft een klein maar interessant oeuvre nagelaten. Over zijn leven is niet veel bekend. Hij stamde uit een doopsgezinde familie, die voornamelijk actief was in de textielbranche. Zelf was hij werkzaam als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Frederike van Uildriks boeken
  Frederike van Uildriks - De liefde en de vrijheid, natuurlijk!

  Frederike van Uildriks, tijdgenote van Aletta Jacobs, ontwikkelde zich van een welopgevoede dochter uit de Groningse elite tot een vrijgevochten natuuronderzoeker en publicist van vele boeken, columns, recensies en opiniërende artikelen. Na een onvervulde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Alexandra keizerin Romanova boeken
  Alexandra keizerin Romanova - Dagboek keizerin Alexandra

  De dagboeken van tsarina Alexandra Fjodorovna zijn niet van het soort dat de lezer een beeld van de tijd of schrijver geeft door de beschreven dagelijks beslommeringen. De tsarina heeft vele bladzijden volgeschreven met korte spreuken, liedteksten, gedichten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Hanna Stouten boeken
  Hanna Stouten - Marie Bonaparte 1882-1962

  Marie Bonaparte, draagster van een grote naam, is in Nederland maar magertjes bekend; hooguit meent iemand te weten 'dat zij met haar geld en relaties Freud uit handen van de nazi's wist te houden en hem naar Londen begeleidde.' De hechte band tussen Freud en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Maarten F. Otto boeken
  Maarten F. Otto - Will Otto (1919-2008)

  Dr.ir. W.M. Otto was directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van 1963 tot 1976. Zijn bijdrage aan de eerste ontwikkeling van Flevoland was zo belangrijk dat de naam 'startmotor van Flevoland' op zijn plaats is. Deze biografie vertelt hoe hij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • Ingrid Jacobs boeken
  Ingrid Jacobs - Biografisch Woordenboek Gelderland Deel 8

  Wat hebben Adolf van Egmond, Reinier van Genderen Stort, Piet van Iddekinge, Marga Klompé en Dries van Melsen gemeen? Ze zijn met ruim veertig andere personen beschreven in het achtste deel van het Biografisch Woordenboek Gelderland. In dit deel laten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Ineke van Geest boeken
  Ineke van Geest - Vingerafdrukken van een ZZP'er

  We leiden allemaal het leven van een ZZP'er ofwel dat van een zelfstandige zonder personeel. Opvoeding en opleiding helpen ons om een vorm te vinden die recht doet aan de ontwikkeling van onze talenten. Daarna komen we wellicht toe aan een zinvolle invulling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • F. Thuijs boeken
  F. Thuijs - De ware Jaco

  Jacob Frederik Muller, alias Jaco, staat in de Amsterdamse geschiedenis bekend als de grootste schurk aller tijden. Na een proces van tweeëneenhalf jaar werd hij op 6 augustus 1718 op de Dam geradbraakt. Zijn reputatie is gebaseerd op een pamflet dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • C. Groenewold boeken
  C. Groenewold - Christelijk en sociaal

  In dit boek wordt voor het eerst het dynamische leven beschreven van hervormd predikant, sociaal voorman en politicus J.R. Slotemaker de Bruïne (1869-1941). Slotemaker, die zich zeer interesseerde voor de positie van de arbeiders, heeft met zijn geschriften… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Claude Lanzmann boeken
  Claude Lanzmann - De Patagonische haas (grote letter)

  Claude Lanzmann is de maker van de film Shoah, die sinds zijn première in 1985 geldt als een filmische en historische gebeurtenis die wereldwijd miljoenen mensen heeft geraakt. Shoah is een unicum in de filmgeschiedenis, een kunstwerk van absolute… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,99
 • S. Bloemgarten boeken
  S. Bloemgarten - Hartog de Hartog Lemon, 1755-1823

  De rol die de bekwame Amsterdamse joodse arts Hartog de Hartog Lémon speelt gedurende de Franse Tijd is in vele opzichten fascinerend. Als secretaris van de joodse patriottendub Felix Libertate zet hij zich met succes in voor de wettelijke gelijkberechtiging… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Ineke S. M. Jansen-Jonker boeken
  Ineke S. M. Jansen-Jonker - Anna van Saksen

  Anna van Saksen, de moeder van prins Maurits, was de tweede vrouw van Willem van Oranje, in de meest onzekere en turbulente tijd in zijn leven. Aan de hand van vooral Duitse archieven en literatuur wordt in dit boek het leven van deze bijzondere vrouw nader… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,33
 • Jacques Baartmans boeken
  Jacques Baartmans - Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814)

  De Gelderse regent Robert Jasper van der Capellen tot den Marsch was de voorman van de patriotten in de oostelijke gewesten en een van de landelijke leiders van deze beweging. Net als veel andere patriotten vluchtte hij in 1787 met zijn gezin naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Guikje Roethof boeken
  Guikje Roethof - Gordon Bennett!

  'Gordon Bennett!' roepen de Engelsen wanneer zij een vloek willen vermijden. Zo leeft de Amerikaanse krantenmagnaat James Gordon Bennett voort in een hoekje van het collectieve geheugen. Zijn naam staat voor verwondering en voor uitzinnig gedrag. De steenrijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • P.B.M. Blaas boeken
  P.B.M. Blaas - Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie

  De rechtsgeleerde H.R. Hoetink (1900-1963), van 1929 tot 1934 hoogleraar aan de Rechtshogeschool van Batavia en nadien aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, was iemand met uitgesproken opvattingen. Zo sloot hij zich in Indië niet aan bij zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Claude Lanzmann boeken
  Claude Lanzmann - De Patagonische haas

  Claude Lanzmann is de maker van de film Shoah, die sinds zijn première in 1985 geldt als een filmische en historische gebeurtenis die wereldwijd miljoenen mensen heeft geraakt. Shoah is een unicum in de filmgeschiedenis, een kunstwerk van absolute… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Ronald de Graaf boeken
  Ronald de Graaf - De Prins

  Wie was Willem van Oranje? Tijdgenoten beschreven hem als charmant, vrolijk en diplomatiek. Hij was iemand die graag de leiding nam, maar uit later onderzoek kwam naar voren dat hij daarbij fouten maakte. Hij kon berekenend zijn en zelfzuchtig. Was hij dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Jeannick Vangansbeke boeken
  Jeannick Vangansbeke - La Fayette

  Geboren als patriciër, met een immens fortuin, rustte hij twee schepen met munitie en geweren uit en kwam Washington ter hulp. De oorlog in Amerika leende zich meer om republikeinen dan om soldaten te vormen. Het publiek juichte hem toe, de opera droeg hem op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95