Boeken over cultuurgeschiedenis

 • Dineke Stam boeken
  Dineke Stam - Briljante studente heel origineel!

  In 1926 richtten vrouwen uit de eerste feministische golf het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek op. Toen studeerden er nog maar weinig vrouwen. Vandaag zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Maar met zeventien procent vrouwelijke hoogleraren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Donald Haks boeken
  Donald Haks - Journalistiek in crisistijd

  De Nederlandsche Jaarboeken vernieuwden het politieke medialandschap in Nederland tussen 1750 en 1850. In maandelijkse afleveringen publiceerden zij een overzicht van politiek en maatschappij, drukten zowel officiële documenten als lokale ooggetuigenverslagen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Het Journaal van Johannes Timmers, anno 1784

  Johannes Timmers nam op 17 juli 1781 dienst bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Twee maanden later vertrok hij met zijn gelijknamige neef vanaf Texel naar Batavia. Maar de Engelse oorlogsschepen blokkeerden de kust en hun schip Holland moest al snel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Sarah Adams, Thomas von der Dunk, Elwin Hofman, Christophe Madelein, Angelie Sens, Marleen de Vries boeken
  Sarah Adams, Thomas von der Dunk, Elwin Hofman, Christophe Madelein, Angelie Sens, Marleen de Vries - De Zuidelijke Nederlanden in revolutie

  Het Jaarboek De Achttiende Eeuw, dat met ingang van 2017 verschijnt, is de opvolger van het gelijknamige tijdschrift (1968-2016). Ieder jaarboek bevat een themadossier rond een relevant en actueel onderwerp en een aantal losse artikelen op het vlak van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • H. Ronnes, N.H. Bijleveld, J.C.C.F.M. van den Borne boeken
  H. Ronnes, N.H. Bijleveld, J.C.C.F.M. van den Borne - Virtus 24/2017

  Dit meertalige tijdschrift is een forum voor wetenschappelijke artikelen over onderzoek naar de geschiedenis van adel en patriciaat en verwante onderzoeksgebieden zoals genealogie, heraldiek en kastelen. De artikelen kennen verschillende invalshoeken:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Petra van Langen boeken
  Petra van Langen - Verheffing en solidariteit

  De eerste vakvereniging voor katholieke musici was klein en voor een specifieke doelgroep, maar slaagde erin om in de woelige twintigste en eenentwintigste eeuw staande te blijven. In deze cultuurhistorische studie wordt de geschiedenis van de Katholieke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Yvette M.M. Schoenmakers, Anton van Wijk, Tom van Ham boeken
  Yvette M.M. Schoenmakers, Anton van Wijk, Tom van Ham - Seriebrandstichters

  In 2007 veroorzaakt een seriebrandstichter in het Groningse dorpje 't Zandt veel maatschappelijke onrust met een reeks brandstichtingen. De brandstichtingen zelf en het moeizame politieonderzoek worden breed uitgemeten in de landelijke media. In het kielzog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,17
 • Jos van Heel boeken
  Jos van Heel - Een wereld van verzamelaars en geleerden

  De familiearchieven in het Haagse Museum Meermanno zijn minder bekend dan de rest van het negentiende-eeuws ensemble met zijn incunabelen, handschriften, Egyptische, Griekse en Romeinse oudheden, Romeinse munten, en middeleeuwse schilderijen op paneel. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • P.A.J. Calje boeken
  P.A.J. Calje - Student, universiteit en samenleving

  Dat universiteiten geen ivoren torens zijn, maar maatschappelijke instellingen die met duizend draden zijn verbonden met de samenleving laat Pieter Caljé zien aan de hand van de sociale en culturele geschiedenis van de studenten van één universiteit - die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Ad van der Zee boeken
  Ad van der Zee - Erfgoed in Holland 46-3 2014

  Dit themanummer richt zich vooral op de provincie Zuid-Holland en het recent ontwikkelde zogeheten 'erfgoedlijnenbeleid'. Kunnen deze erfgoedlijnen de basis zijn voor historische reflectie en nader onderzoek, zijn ze juist aanleiding voor een kritische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mark Aussems, Ludo Jongen, O. Lie boeken
  Mark Aussems, Ludo Jongen, O. Lie - Kijk op de Middeleeuwen

  Wetenschappers, acteurs, koks, striptekenaars, leraren, reclamemakers, auteurs... Ze hebben allemaal hun eigen kijk op de Middeleeuwen. Talloze restaurants adverteren met speciale Middeleeuwen-arrangementen. In strips, op het toneel, in de film en in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • J. Prins, M. Teeuwen boeken
  J. Prins, M. Teeuwen - Harmonisch Labyrint

  Eeuwenlang bloeide de overtuiging dat muziek een spiegel vormt voor de perfecte ordening die de schepper in zijn wereld heeft aangebracht. De wetten van deze perfecte wereld, waarin muziek, wiskunde en filosofie een geheel vormen, liggen volgens deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • David Beck boeken
  David Beck - Mijn voornaamste daden en ontmoetingen

  Het dagboek van David Beck uit 1624, uitgegeven onder de titel Spiegel van mijn leven, is een van de bekendste zeventiende-eeuwse dagboeken. Beck, in 1594 geboren in Keulen, had toen een Franse school in Den Haag. Enige tijd geleden dook nóg een dagboek van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Marcel Bas boeken
  Marcel Bas - Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?

  Is Zwarte Piet een in essentie racistisch fenomeen? Met deze moderne, tegenwoordig vaak gestelde vraag in het achterhoofd neemt Marcel Bas ons mee naar de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige volksrituelen en voorchristelijke griezels. Want anders… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,95
 • Augustinus Freschot boeken
  Augustinus Freschot - Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht

  In de jaren 1712-1715 verbleef een kleurrijk internationaal gezelschap in Utrecht om een einde te maken aan de Spaanse Successieoorlog, met als resultaat de Vrede van Utrecht. De stad was het politieke middelpunt van Europa en beleefde gouden tijden. Talrijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Y.B. Kuiper, R.H. Alma, N.H. Bijleveld boeken
  Y.B. Kuiper, R.H. Alma, N.H. Bijleveld - Virtus 20 (2013)

  Virtus is een onafhankelijk en multidisciplinair peer reviewed jaarboek met bijdragen op het gebied van de adelsgeschiedenis. Inhoud: Ten geleide Artikelen: HENNY DENESSEN, De Gelderse bannerheren in de vijftiende eeuw KEES KUIKEN, Van Haren's Church… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • R. Timmer boeken
  R. Timmer - Profeet in eigen land

  Rijk Timmer presenteert een nieuwe kijk op het gedachtegoed van de bekende middeleeuwse rechtsgeleerde Philips van Leiden. Philips leefde in een wereld van oorlog, pest en het najagen van eigen belangen. Formeel was hij in dienst van de graaf van Holland.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • M. Prandoni boeken
  M. Prandoni - Een mozaiek van stemmen

  Een mozaïek van stemmen handelt over een topper uit het Nederlandse culturele erfgoed: Vondels Gysbreght van Aemstel, in 1637 geschreven voor de opening van de eerste officiële Nederlandse schouwburg en daarna eeuwenlang op de planken gebleven. De Italiaanse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • D. Baneke boeken
  D. Baneke - Synthetisch denken

  De spectaculaire ontwikkeling van wetenschap en techniek leidde aan het begin van de twintigste eeuw tot veel onbehagen. Ging het niet allemaal te snel? Kon de samenleving al die nieuwigheden wel verwerken? Kwamen andere cultuurwaarden niet in de knel naast de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Frans Willem Lantink, Jaap Temminck boeken
  Frans Willem Lantink, Jaap Temminck - Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief

  Het Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem beheert kerncollecties van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis zoals de archieven van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, de KNAW en de archieven van Nobelprijswinnaars Lorentz, Van der Waals, Zeeman en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Marloes Hülsken boeken
  Marloes Hülsken - Kiezen voor kinderen?

  Volgens het stereotiepe beeld baarden katholieke vrouwen tot ver na de Tweede Wereldoorlog onder druk van de pastoor meer kinderen dan ze eigenlijk wilden. In dit boek toont historica Marloes Hülsken aan, dat dit beeld bijstelling verdient. Zij laat op basis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Roel Hijink boeken
  Roel Hijink - Voormalige concentratiekampen

  Tijdens de Duitse bezetting waren er in Nederland vijf concentratiekampen: Schoorl, Amersfoort, Ommen, Vught en Westerbork, het voorportaal van Auschwitz. De voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork zijn nu nationale herinneringscentra. Dit is geen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mirjam de Baar, Mathilde van Dijk boeken
  Mirjam de Baar, Mathilde van Dijk - Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme

  Met de vestiging van de V.P.R.O.-studio en de secretariaten van tal van vrijzinnig protestantse organisaties op de Nieuwegracht 27 in Utrecht belichaamde dit grachtenpand ooit de droom van een zuil die al wat vrijzinnig protestants was zou verenigen. Anno 2009… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Serge ter Braake boeken
  Serge ter Braake - Rond het Binnenhof

  Dit boek gaat over prominente mannen en vrouwen die leefden rond het Haagse Binnenhof in de decennia vóór de Opstand. Zij waren de Van Haersma Buma's, Ruttes en Saps van hun tijd. In deze spannende overgangsperiode tussen de Middeleeuwen en de Vroegmoderne… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • M.L.J. Meijer boeken
  M.L.J. Meijer - Beroep huisvrouw

  De huishoudschool is een begrip in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. Jarenlang hebben meisjes en jonge vrouwen er een opleiding gevolgd. In de volksmond werden deze scholen al gauw de 'spinazieacademie' genoemd. In werkelijkheid boden zij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00