Boeken over archeologie

 • Jeroen Bouwmeester boeken
  Jeroen Bouwmeester - Urban Graveyard Proceedings De stad en de dood

  Het is een wijdverbreid idee dat (post-)middeleeuwse steden een sterfteoverschot hadden en zij slechts in leven konden blijven door de toestroom van migranten; een fenomeen dat bekend staat als het 'urban graveyard'-effect. Over details valt te twisten, maar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  74,95
 • Vincent van Vilsteren boeken
  Vincent van Vilsteren - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2017

  De Nieuwe Drents(ch)e Volksalmanak, opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851), verschijnt sinds 1883. In de loop van de jaren is de almanak uitgegroeid tot historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. Het is hét podium voor zowel professionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Lucas Petit, Daniele Morandi Bonacossi boeken
  Lucas Petit, Daniele Morandi Bonacossi - Nineveh

  "Wel, wat Nineveh betreft, schipper, dat is lang geleden weggevaagd. Alle sporen zijn verdwenen en het is onmogelijk te raden waar het lag." - Lucianus Nineveh, de machtige hoofdstad van het Assyrische rijk, fascineerde klassieke en oosterse schrijvers,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Evert van Ginkel, Monique van Veen, Andelko Pavlovic boeken
  Evert van Ginkel, Monique van Veen, Andelko Pavlovic - Wonen langs het Spui

  Dit boek vertelt niet veel over de opgraving (die in barre weersomstandigheden en onder tijdsdruk werd uitgevoerd) maar over de resten van de vroegere huizen, hun bewoners en vooral over wat die bewoners achterlieten aan voorwerpen. Wijnglazen, hondenbotten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Erick Kila boeken
  Erick Kila - Verhalen van de Romeinse kust

  In de tweede eeuw na Christus werd de Zuid-Hollandse kust in toenemende mate aantrekkelijk als landingsplaats voor Chaukische piraten. Het Romeinse leger, onder meer aanwezig in Forum Hadriani (een stadje in wat nu Voorburg is), nam maatregelen. Ter hoogte van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • A.A.A. Mol boeken
  A.A.A. Mol - Costly Giving, Giving Guaizas

  An Archaeology of Exchange is primarily an archaeology of human sociality and anti-sociality. Nevertheless, archaeological studies of exchange are numerous and varied, and archaeologists do not always approach exchange as a social mechanism, concentrating… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Roy van Beek boeken
  Roy van Beek - Reliëf in Tijd en Ruimte

  Oost-Nederland is een landschappelijk sterk gevarieerd gebied. Dit proefschrift is het verslag van een interdisciplinair onderzoek naar de lange-termijn-ontwikkelingen van landschap en bewoning van Overijssel en de Achterhoek. Archeologische bronnen vormen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • J.R. Beuker boeken
  J.R. Beuker - Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede

  Tot ca. 4000 jaar geleden had de mens vrijwel uitsluitend de beschikking over stenen werktuigen om zijn strijd om het bestaan succesvol te kunnen voeren. Vuursteen was zonder twijfel de meest geschikte, en daarmee meest gebruikte grondstof om gereedschappen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Paulien Retel, Toon Vugts boeken
  Paulien Retel, Toon Vugts - Allard Pierson Museum Serie De Krim

  De Krim, het Oekraï½ense schiereiland in de Zwarte Zee, werd in de zesde eeuw voor Christus gekoloniseerd door de Grieken. Het contact met de nomadische volkeren van de centraal-Aziatische steppe zorde voor een versmelting van culturen die tot uitdrukking… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Mladen Popovic boeken
  Mladen Popovic - Archeologie in het Drents museum De dode Zeerollen

  De Dode Zeerollen worden wel de grootste archeologische vondst van de 20ste eeuw genoemd. Teksten die 2000 jaar verborgen hebben gelegen. Wat leren ze ons over het oude Jodendom? Welk nieuw licht werpen ze op de eerste Christenen? Uit wat voor tijd en wereld… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • H.M. van der Velde, N. Jaspers, E. Drenth boeken
  H.M. van der Velde, N. Jaspers, E. Drenth - Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan

  In het werk en onderzoek van Eric Lohof staat de Nederlandse prehistorie centraal, en die van het Neolithicum en de Bronstijd in het bijzonder. Ter ere van Eric's pensioen in 2011 is rondom dit onderwerp een feestbundel samengesteld met bijdragen van vrienden,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • W.K. van Zijverden, J. de Moor boeken
  W.K. van Zijverden, J. de Moor - Het groot profielenboek

  In de archeologische praktijk wordt veel van de archeoloog in het veld gevraagd. Hij/zij is het welbekende schaap met de vijf poten. Naast de dagelijkse bureaucratische rompslomp blijft helaas vaak te weinig tijd over voor de archeologische inhoudelijke kant… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Metaaltijden 1

  Deze bundel vormt de neerslag van de 1e Nederlandse Metaaltijdendag, gehouden op 18 oktober 2013. Hierbij werd een rijke doorsnede aan recent metaaltijdenonderzoek gepresenteerd, dat nu in schriftelijke vorm het licht ziet. Deze bundel bevat bijdragen over het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • P.W. van den Broeke, W.A.B. van der Sanden boeken
  P.W. van den Broeke, W.A.B. van der Sanden - Analecta Praehistorica Leidensia Analecta Praehistorica Leidensia 17

  Contents: C.C. Bakels: Carbonized seeds from Northern France P.J.R. Modderman & P.H. Deckers: Verblijfssporen uit mesolithicum, neolithicum en bronstijd op de Keuperheide, gem. Helden ( L.) Zusammenfassung: Siedlungsspuren aus Mesolithikum, Neolithikum und… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • APL 13 - Collection of Papers

  Analecta Praehistorica Leidensia is the annual journal of the Faculty of Archaeology (formerly the Institute of Prehistory), Leiden University. It was first published in 1964 to present the results of the faculty's archaeological investigations. As such it has… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • De archeologische schatkamer Maaskant

  De Maaskant ligt in het noordoosten van Noord-Brabant tussen de rivier de Maas en de stad Oss. Het gebied herbergt een groot aantal archeologische vindplaatsen die aantonen dat zich hier reeds vijfduizend jaar geleden boeren vestigden aan de oevers van de Maas… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Michael Klomp boeken
  Michael Klomp - Publicaties Archeologische Depot Overijssel Opgravingen in vroege Overijsselse nh kerken

  Opgravingen in vroege Overijsselse NH kerken. Klomp, M. Paperback. 86 pp. Rijk geïllustreerd. Spa-Uitgevers 2013. Het depot voor de archeologische bodemvondsten herbergt veel interessant materiaal waarvan bijna niemand weet dat het er is. De opgravingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Annelies Berends boeken
  Annelies Berends - Verdronken dorp

  Het dorp Beulake werd eind 18de eeuw verzwolgen door het hoge water van de Zuiderzee. Het ligt nog steeds op de bodem van de Beulakerwijde. Eind jaren 60 kwam er geschikte apparatuur beschikbaar waarmee op de bodem van de beulakerwijde gekeken kon worden.Er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Theo de Jong, Sem Peters, Ivo Vossen boeken
  Theo de Jong, Sem Peters, Ivo Vossen - Verwerkt verleden

  In de ondergrond van Helmond ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat er al sinds de steentijd mensen rondliepen op en nabij het grondgebied van de huidige stad. Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Metaaltijden 2

  Deze bundel vormt de neerslag van de 2e Nederlandse Metaaltijdendag, gehouden op 17 oktober 2014. Toen is in een boeiende reeks lezingen een rijke doorsnede aan recent onderzoek van de brons- en de ijzertijd de revue gepasseerd, waarbij speciale aandacht was… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Piet Kooi, Kirsten van der Ploeg boeken
  Piet Kooi, Kirsten van der Ploeg - Ezinge

  Het archeologisch onderzoek in Nederland heeft zich in de eerste helft van de twintigste eeuw tot een geheel eigen tak van wetenschap ontwikkeld. Belangrijke speler in dat vakgebied was het Biologisch-Archeologisch Instituut onder leiding van A.E. van Giffen.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Alexander Jager boeken
  Alexander Jager - Middeleeuws kampen

  Tot dusver ontbrak het in de literatuur aan een overzicht van de archeologische onderzoeken in Kampen. Met behulp van dit boek wordt getracht deze leemte te vullen. Naast archeologische vondsten bestaat er ook buitengewoon veel historisch archiefmateriaal. In… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Yannick Raczynski-Henk boeken
  Yannick Raczynski-Henk - Het tekenen van vuurstenen artefacten

  Onderzoekers en liefhebbers van de Steentijd brengen veel tijd door met het bestuderen en documenteren van stenen artefacten. Omdat het onmogelijk is om al deze artefacten fysiek te bestuderen is men in veel gevallen afhankelijk van afbeeldingen. Tekeningen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Bos, Michiel Gerding, Germa Greving, Wijnand van der Sanden, Vincent van Vilsteren, Gerben de Vries boeken
  Jan Bos, Michiel Gerding, Germa Greving, Wijnand van der Sanden, Vincent van Vilsteren, Gerben de Vries - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2015

  De Nieuwe Drents(che)e Volksalmanak, opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851), verschijnt sinds 1883. In de loop van de jaren is de almanak uitgegroeid tot historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. Het is hét podium voor zowel professionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Robert van Lit boeken
  Robert van Lit - Rijk aan bodemvondsten

  Dat Wassenaar rijk is aan schitterende buitenplaatsen en villawijken is bekend. Dat Wassenaar ook zeer rijk is aan bodemvondsten lijkt een goed bewaard geheim. Toch waren enkele opgravingen spraakmakend en haalden ze zelfs de landelijke pers, zoals het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95