Boeken over geneeskunde

 • Kees Klaver, Cathri van de Haar boeken
  Kees Klaver, Cathri van de Haar - Zorg met humor

  'Het mag af en toe wel eens tegen de schenen', vindt cartoonist Sus Damiaens. Onder het mom 'iedereen heeft het recht om uitgelachen te worden' staan dokters, maar ook patiënten er niet altijd fraai op. Een ongemakkelijk gevoel kan de lezer van Zorg met humor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • W.J.H.M. van den Bosch boeken
  W.J.H.M. van den Bosch - Bijblijven 2012 nr. 3 - Patiëntveiligheid

  Veilige zorg: iedereen wil het realiseren en alle medewerkers in de huisartsenpraktijk doen er hun best voor. Ondanks die inzet laat iedereen - onbedoeld - weleens een steek vallen, met als gevolg mogelijke schade voor de patiënt. Of, en dat komt vaker voor,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • M. Vermeulen, J.P.H. Bergmans boeken
  M. Vermeulen, J.P.H. Bergmans - Casusboek Neurologie

  Neurologie wordt door artsen vaak moeilijk gevonden, in Nederland en daarbuiten. Bij het beoordelen van patiënten beheersen zij onvoldoende het neurologisch onderzoek en kunnen daarom niet op hun eigen onderzoek vertrouwen. De auteurs van het Casusboek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Tom A. Boon, Mieke C. Wolfs-Smits boeken
  Tom A. Boon, Mieke C. Wolfs-Smits - Casusboek Urologie

  Casusboek Urologie bevat 33 casuïstieken uit de urologie bij mannen, voor het grootste deel gebaseerd op de praktijk en enkele niet-alledaagse zaken. De casuïstiek is rijkelijk voorzien van endoscopische beelden, röntgenfoto's, echo's en foto's van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,99
 • Ann Callebert, Chantal van Audenhove boeken
  Ann Callebert, Chantal van Audenhove - Euthanasie. Bij ondraaglijk psychisch lijden.

  Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Giel Vaessen boeken
  Giel Vaessen - Psychiatrie in de klas

  Over het boek: Passend en opbrengstgericht onderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek. Uiteraard gun je iedere leerling een passend aanbod en vanzelfsprekend wil je als leerkracht alles uit een leerling halen hetgeen binnen zijn of haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,90
 • Dirk J. Bakker boeken
  Dirk J. Bakker - Wind in het grijze woud

  Over het boek: Alle leven wordt voortdurend gevormd, van het begin tot aan het eind van ons bestaan. Er valt veel te leren gedurende een leven. Hoe doet het brein dat eigenlijk? Twee pijlers spelen hierbij een belangrijke rol: de genetische erfenis van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Willem Gotink boeken
  Willem Gotink - Beweging in de GGz

  Tussen de jaren zeventig en 2010 vonden in de Geestelijke Gezondheidszorg onvoorstelbaar grote veranderingen plaats. De ideeën over de oorzaak van psychiatrische klachten veranderden drastisch, veel verblijfsafdelingen sloten hun deuren, nieuwe vormen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • J.V. Laverman boeken
  J.V. Laverman - AccreDidact de spuitafdruk

  Het maken van afdrukken en modellen is een belangrijke schakel in het vervaardigingsproces van indirecte restauraties. Hoewel het intraoraal scannen in opkomst is, wordt voor het afdrukken van geprepareerde gebitselementen meestal nog een conventionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • C. van Boven boeken
  C. van Boven - Bijblijven 2012 nr. 1 - Jeuk

  In dit nummer staat de klacht jeuk als reden om de huisarts te raadplegen centraal. Jeuk kan een zeer hardnekkige en moeilijk te behandelen klacht zijn met voor de patiënt vergaande consequenties ten aanzien van de kwaliteit van leven, het functioneren in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Steven Lehrer, L.N.A. Willems boeken
  Steven Lehrer, L.N.A. Willems - Longgeluiden

  Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij gezonden en bij zieke mensen kunnen worden gehoord, en geeft de huidige inzichten weer met betrekking tot de ontstaansmechanismen van die geluiden.Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Ivan Wolffers boeken
  Ivan Wolffers - Kanker en smileys

  'Waarom schrijf ik zo vaak over mijn kankerervaringen?', vraagt Ivan Wolffers zich af in zijn column Een jongen van 53. 'Het leven is immers veel leuker en groter dan een kankergezwel.' Het antwoord blijkt vanzelf uit deze en de vele andere, even… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Annemie Janssens, Marjolein de Vugt boeken
  Annemie Janssens, Marjolein de Vugt - Dementie op jonge leeftijd

  10.000 Belgen zijn dement op jonge leeftijd Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jongere mensen met hun behoefte aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen immers een aparte groep met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Rudolf van Olden boeken
  Rudolf van Olden - Handboek farmaceutische geneeskunde

  In Nederland worden veel initiatieven ontwikkeld om de opleiding tot klinisch onderzoeker verder te professionaliseren. Methodologie en regelgeving, ook nationaal, worden steeds complexer waardoor het doen van trials een steeds professionelere activiteit wordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,99
 • Marion Siebelink, Harry van de Wiel, Floor van de Wiel boeken
  Marion Siebelink, Harry van de Wiel, Floor van de Wiel - In gesprek over het kind als donor

  Het boek In gesprek over het kind als donor beschrijft de gang van zaken rondom kinderdonatie en is bedoeld als een informatief naslagwerk. Het biedt ook praktische handvatten voor professionals. De basis waar het hier om gaat is het gesprek tussen de medische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Ivo Joosen boeken
  Ivo Joosen - Risk stratification in coronary artery disease

  Over het proefschrift:Cardiovascular disease, including coronary artery disease, is still one of the major causes of mortality and morbidity in Western and developing countries. After decades of decline, it is expected that the proportion of cardiovascular… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,03
 • Christine Vanhole, Sarah Van Ransbeek boeken
  Christine Vanhole, Sarah Van Ransbeek - Te vroeg geboren

  Leer de lichaamstaal van prematuurtjes ontcijferen en inspelen op hun noden Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Paul van Hoek, Frans Brinkman boeken
  Paul van Hoek, Frans Brinkman - Wat is gek? Kijken door de psychiatrische bril.

  De vraag 'Wat is gek?' wordt meestal normatief beantwoord. De tegenvraag 'Wat is normaal?' onderstreept dat. De auteurs willen zo normaal mogelijk doen over psychiatrische problemen. Het uitgangspunt is dat wanneer je mensen met psychische stoornissen als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Marc van Ooijen boeken
  Marc van Ooijen - Toezichtdynamica

  Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg Toezichtdynamica geeft inzicht in het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is het eerste wetenschappelijk onderzoek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,99
 • F. Verheij boeken
  F. Verheij - Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

  Verworvenheden van gisteren in het perspectief van morgen Een deel van de meest kwetsbare kinderen en jeugdigen met ernstige psychische problematiek en/of stoornissen zijn voor hun behandeling aangewezen op de klinische voorzieningen van de kinder- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,90
 • H. van Andel boeken
  H. van Andel - Beleidspsychiatrische competenties

  "Professioneel leiderschap wordt verworven door deskundigheid op medisch en beleidspsychiatrisch terrein en draagt een regisserend en dienstbaar karakter." De beleidspsychiatrie heeft in de afgelopen dertig jaar onmiskenbaar bijgedragen aan de vraag naar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Nel van den Haak boeken
  Nel van den Haak - De machinemens

  Door de eeuwen heen gebruiken mensen beelden of metaforen om het menselijk lichaam te begrijpen. Vanaf de late middeleeuwen raakte het beeld van de mens als machine in zwang. De metafoor diende om de werking van het lichaam te kunnen begrijpen. De vermeende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen, Jaap van Weeghel boeken
  Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen, Jaap van Weeghel - Psychiatrische rehabilitatie

  Rehabilitatie en herstel zijn centrale begrippen in de Nederlandse ggz. Het doel is effectieve herstelondersteunende en rehabiliterende hulp te bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Na een periode van groei en innovatie is het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Cor Neleman boeken
  Cor Neleman - Ieder contact is een kans

  'Ieder contact is een kans' Geeft een kijk op Psychiatrische Interventie Thuis, kortweg: PIT. Omgaan met patiënten met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie is een vak apart, met name het samenwerken met de patiënt in zijn thuissituatie waarbij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Ed Kenter, Oscar Kemble boeken
  Ed Kenter, Oscar Kemble - Fu Memre Sranan, denkend aan Suriname de dokter en de dichter, Datra nanga Puwemaman

  Als de dokter en de dichter samenkomen dan staat het helen van de mensen centraal, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Het is geen geheim meer dat de gezondheid van mensen mede tot zijn recht komt of juist niet komt door de (maatschappelijke) omstandigheden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00