Boeken over geneeskunde

 • A.A. Tomatis boeken
  A.A. Tomatis - Het bewuste oor

  Luisteren als voorwaarde voor goede communicatieTomatis, een Franse KNO-arts, begon in 1947 zijn methode te ontwikkelen waarmee hij o.a. dyslexie, gehoorproblemen en autisme kon behandelen. 'Het bewuste oor' is een onmisbaar boek voor iedereen die zich in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • A. Spilt, A.R. van Erkel, J.L. Bloem boeken
  A. Spilt, A.R. van Erkel, J.L. Bloem - Besliskunde in de radiologie

  Naast wetenschappelijke betrouwbaarheid zijn ook snelheid en methodisch handelen belangrijk in de moderne geneeskunde. Niet voor niks is 'evidence based medicine' een modewoord en niet toevallig duiken overal medische beslisbomen op. Daar is ook veel voor te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • T.A. Boon boeken
  T.A. Boon - Basisboek urologie

  In dit boek primair de leerstof urologie die voor het Artsenexamen bekend wordt verondersteld. Daarnaast is veel extra leesstof (in onderscheidende letter) toegevoegd ter verdieping, zeker ook interessant voor afgestudeerde artsen. Zo is een bruikbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, J.F.M. Metsemakers boeken
  H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, J.F.M. Metsemakers - De huisarts en de patient met een verstandelijke handicap

  Mensen met een verstandelijke beperking doen voor hun gezondheidszorg steeds vaker een beroep op de huisarts, omdat zij meer en meer participeren in de 'normale' maatschappij. Het boek de huisarts en de patiënt met een verstandelijke beperking geldt als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • R. Pieters boeken
  R. Pieters - Oncologie en hematologie bij kinderen

  Oncologie en hematologie bij kinderen geeft een helder overzicht van de klachten, symptomen en laboratorium-afwijkingen die kunnen wijzen op een hematologische of oncologische aandoening bij een kind. Door de handige schema's en het trefwoordenregister is het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • H.A. Delemarre - Van der Waal boeken
  H.A. Delemarre - Van der Waal - Kinderendocrinologie

  Kinderendocrinologie is een overzichtelijk handboek over de endocrinologische problematiek bij kinderen. Door de vroege screening op congenitale hypothyreo en congenitale bijnierhyperplasie worden huisartsen steeds vaker met deze problematiek geconfronteerd.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • J.L.R.M. Smeets boeken
  J.L.R.M. Smeets - Leerboek elektrocardiologie

  Op verzoek van het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de opleidingscursus Cardiologie: Elektrocardiologie, inclusief leerboek, tot stand gekomen. Het Leerboek elektrocardiologie is een eerste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • J.O.M. Zaat, C.P. Zwetsloot boeken
  J.O.M. Zaat, C.P. Zwetsloot - Puzzels en dwaalwegen in de neurologie

  'Puzzels en dwaalwegen in de neurologie' gaat in op de zeldzame neurologische aandoeningen waarmee een huisarts geconfronteerd kan worden. Het maakt de valkuilen bij de diagnose inzichtelijk, waardoor deze omzeild kunnen worden. Een bundel met over zeldzame… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • W.G. Brands boeken
  W.G. Brands - Tandheelkundig handelen

  De belangstelling voor uitspraken in tandheelkundige klachtzaken is groot. Sinds het Nederlands Tandartsenblad (NT) in 2003 is gestart met het structureel publiceren in de rubriek Rechtspraak, wordt de rubriek veel gelezen en is er veel discussie over. Er is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,99
 • F.A.M. van Balen boeken
  F.A.M. van Balen - Bovenste luchtweginfecties

  In de reeks Practicum Huisartsgeneeskunde wordt in ieder deel een specifiek onderwerp toegelicht met herkenbare, concrete voorbeelden. Telkens door een auteur die specialist is op zijn terrein. Dit keer leest u hoe u in de huisartspraktijk kunt omgaan met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • F. Baarveld boeken
  F. Baarveld - Sportgerelateerde problemen in de huisartspraktijk

  Sport is goed voor de gezondheid. In veel geledingen van onze maatschappij is bewegingsarmoede te constateren. De overheid zet sport in als middel om beweging te stimuleren. Meer bewegen levert jaarlijks 725 miljoen op. Sportgerelateerde problemen komen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  56,95
 • J. Sitvast boeken
  J. Sitvast - Fotografie als verpleegkundige interventie

  Fotografie als verpleegkundige interventie In dit boek wordt beschreven hoe het fenomeen fotografie in de GGz kan worden toegepast. Cli nten in de psychiatrie voelen zich vaak geremd. Zij ervaren hun omgeving soms als bedreigend. Door hun ziekte of stoornis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • C. de Baat boeken
  C. de Baat - Het Tandheelkundig Jaar 2009

  Het tandheelkundig jaar 2009 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur van gezaghebbende Nederlandse en Vlaamse auteurs. Een greep uit de onderwerpen:De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  139,99
 • Peter Merkus, Marijke Tibosch boeken
  Peter Merkus, Marijke Tibosch - Leven met astma bij kinderen

  Het is niet mogelijk om van astma te genezen, maar het is wel mogelijk om er zo min mogelijk last van te hebben, en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit boek bevat informatie over de werking van de luchtwegen en de oorzaken van astma. Daarnaast worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • J.A. Baart, I. van der Waal boeken
  J.A. Baart, I. van der Waal - Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hierdoor is er sprake van een nauwe samenwerking met uiteenlopende specialisten, zoals de tandarts, de huisarts, de orthodontist, de keel- neus- en oorarts,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  172,99
 • T. Bolt, L. de Goei boeken
  T. Bolt, L. de Goei - Kinderen van hun tijd

  "Winnaar van de De Martinus J. Langeveld prijs 2009.De prijs gaat naar de auteur(s) van een in het Nederlands geschreven of vertaald boek dat, in het jaar daaraan voorafgaand, naar het oordeel van de jury de problematiek van opvoeding, onderwijs en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • De Geneeskunstenaar

  Van actiegevoelens tot zitvlees, van een lichaamsmonteur tot een orgaanspecialist, van een charmeoffensief tot een vertrouwensbreuk. Geen aandoening, rol of situatie, of een huisarts krijgt er mee te maken. Geneeskunde alleen voldoet niet meer: geneeskunst is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • DBC-inkoopgids 2009 Segment 2

  De DBC-inkoopgids 2009 vormt een leidraad bij de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en aanbieders van tweedelijnszorg over in- en verkoop van het b-segment van de ziekenhuiszorg.Kwaliteit is en blijft het kompas voor de inkoop van zorg. In nauw overleg… (Losbladig)

  Lees meer...
  101,99
 • J.H. van Dierendonck boeken
  J.H. van Dierendonck - Spraakmakende artsen

  Artsen met ambities, uit heden en verleden, vormen een bonte stoet. Naast gedreven onderzoekers en uitvinders komen in deze bundel romanschrijvers, dichters en publicisten voorbij. Er zijn artsen die tekenen of spraakmakende films maken, die directeur zijn van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Leliefeld boeken
  Leliefeld - Afwijkingen aan penis en scrotum in beeld

  Met Afwijkingen aan penis en scrotum in beeld is er eindelijk een boek dat in beeld en tekst een moeilijk bespreekbaar onderwerp toegankelijk maakt. Immers, om urologische penoscrotale afwijkingen hangt nog steeds een onnodige en ongewenste taboesfeer die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • G. Niederführ boeken
  G. Niederführ - Genezen in plaats van repareren

  Genezen in plaats van repareren. Mohamed Khalifa’s spectaculaire geneeswijze bij sport- en andere blessures.In 1996 scheurt Boris Becker op Wimbledon de strekpees van zijn slaghand, zo’n beetje de ergste blessure die een tennisser kan overkomen. Het wil… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • D.J.Th. Wagener boeken
  D.J.Th. Wagener - The history of oncology

  ‘The story of oncology is not only fascinating but also contains many accounts of dead ends, chance discoveries, illusions, mistakes and disappointments alongside the few successes.’These words are taken from the introduction to this book. The author,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Jacqueline Putker boeken
  Jacqueline Putker - Diabetes, een rugzak voor het leven

  Als je diabetes hebt, zijn er veel zaken waar je rekening mee moet houden in je dagelijkse leven. In de meeste literatuur wordt voornamelijk stilgestaan bij de medische en praktische aspecten van de ziekte. Diabetes, een rugzak voor het leven gaat verder, er… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Hans Beekmans boeken
  Hans Beekmans - Esthetische Tandheelkunde

  Voor een tandarts is het een uitdaging om een zo onzichtbaar mogelijke restauratie te maken, waarvan de patiënt niets merkt en waarbij ook occlusie en articulatie ‘natuurlijk’ zijn. De esthetisch werkende tandarts streeft samen met de patiënt naar een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  83,99
 • M. de Visser, M. Vermeulen, J.H.J. Wokke boeken
  M. de Visser, M. Vermeulen, J.H.J. Wokke - Neuromusculaire ziekten

  Dit boek is een praktische handreiking bij de diagnostiek van neuromusculaire ziekten. De nadruk ligt op de verschijningsvormen van de ziekte. Het juist herkennen van het ziektebeeld is immers ook belangrijk om goede voorlichting te kunnen geven. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,50