Boeken over geneeskunde

 • L.J.G. Veehof boeken
  L.J.G. Veehof - SOA en HIV

  Van alle seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) in Nederland wordt 60 tot 70% in de eerste lijn gediagnosticeerd en behandeld. Huisartspraktijken zijn daarnaast het belangrijkste adres voor uiteenlopende vragen over soa's. De Nederlandse huisarts is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50
 • J.V. Laverman boeken
  J.V. Laverman - AccreDidact de spuitafdruk

  Het maken van afdrukken en modellen is een belangrijke schakel in het vervaardigingsproces van indirecte restauraties. Hoewel het intraoraal scannen in opkomst is, wordt voor het afdrukken van geprepareerde gebitselementen meestal nog een conventionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • NHG Clinical Practice Guidelines

  Ruim 20 jaar geleden is de eerste standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uitgekomen. Daarmee is het richtlijnenproject van het NHG wereldwijd een van de langst lopende en meest succesvolle programmas voor evidence based… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,99
 • A.G. Lieverse boeken
  A.G. Lieverse - Leidraad-Reeks Leidraad diabetes mellitus type 2

  Om snel en gemakkelijk even bepaalde zaken te kunnen checken: Hoe zat het ook alweer met? Leidraad Diabetes biedt u in overzichtelijke opsommingen, tabellen en stroomdiagrammen de basisinformatie over de symptomen, diagnostiek en behandeling van diabetes… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • W.J.H.M. van den Bosch boeken
  W.J.H.M. van den Bosch - Bijblijven 2012 nr. 3 - Patiëntveiligheid

  Veilige zorg: iedereen wil het realiseren en alle medewerkers in de huisartsenpraktijk doen er hun best voor. Ondanks die inzet laat iedereen - onbedoeld - weleens een steek vallen, met als gevolg mogelijke schade voor de patiënt. Of, en dat komt vaker voor,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Willem Gotink boeken
  Willem Gotink - Beweging in de GGz

  Tussen de jaren zeventig en 2010 vonden in de Geestelijke Gezondheidszorg onvoorstelbaar grote veranderingen plaats. De ideeën over de oorzaak van psychiatrische klachten veranderden drastisch, veel verblijfsafdelingen sloten hun deuren, nieuwe vormen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • C. van Boven boeken
  C. van Boven - Bijblijven 2012 nr. 1 - Jeuk

  In dit nummer staat de klacht jeuk als reden om de huisarts te raadplegen centraal. Jeuk kan een zeer hardnekkige en moeilijk te behandelen klacht zijn met voor de patiënt vergaande consequenties ten aanzien van de kwaliteit van leven, het functioneren in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Doreth Teunissen boeken
  Doreth Teunissen - Bijblijven 2011 nr. 5 - Mictieklachten

  In dit nummer van Bijblijven vindt u de volgende onderwerpen: - Problemen van de bekkenbodem bij de oudere vrouw: prolaps en urine-incontinentie - De waarde van vragenlijsten bij de diagnostiek van LUTS; invoeren in de praktijk? - Bekkenfysiotherapie bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel boeken
  Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel - Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

  Rehabilitatie is na ruim dertig jaar theorie en praktijk een geaccepteerde en gewaardeerde benadering in de Nederlandse ggz. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met ernstige, vaak langdurige psychische aandoeningen. De kern is om cliënten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,90
 • Ruud Beunderman boeken
  Ruud Beunderman - Supervisie in de GGz

  Supervisie - een leertraject onder leiding van een supervisor - stelt de supervisant in staat om beter te functioneren op het werk. Supervisie heeft een belangrijke plaats in de opleidingen in de GGz en is gericht op het bevorderen van het leerproces van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,95
 • Dyonne Broers boeken
  Dyonne Broers - Mondzorg bij mensen met een beperking

  De mondzorg bij bijzondere zorggroepen is in Nederland en België de afgelopen jaren sterk verbeterd. Toch kan het altijd nog beter. Nu steeds meer mensen met een beperking niet meer in instellingen leven wordt hun beroep op de 'gewone' tandarts en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  89,50
 • Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement

  In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. In 2009 stierven er ruim 40.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 30% van alle sterfte. Bij veel Nederlanders is sprake van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,99
 • J. Zaat boeken
  J. Zaat - Bijblijven 2011 nr. 6 - Medicalisering

  In dit nummer van Bijblijven vindt u de volgende onderwerpen: - Alledaags medicaliseren - Disease-mongering, ziekten in de aanbieding? - Veroudering is een ziekte - Preventie: vooruitgang tussen dwaalwegen en stegen - Arbodienstverlening en medicalisering:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • COPD Ontwikkelingen & Inzichten

  COPD Ontwikkelingen & Inzichten Met veel nuttige informatie die de auteur verzamelde tijdens nascholingen en (internationale) congressen. Onderwerpen zijn ondermeer praktijkondersteuning, emfyseem, exacerbatie en medicatie. (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Hans van der Voort boeken
  Hans van der Voort - Het meeste gaat vanzelf over..., tenzij de dokter er op tijd bij is!

  Columns van Hans van der Voort In zijn columns in Huisarts & Wetenschap snijdt de auteur (Hans van der Voort) allerlei facetten van de gezondheidszorg op een prikkelende en luchtige manier aan. Als inleiding op een actueel onderwerp gaat hij vaak uit van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Ben Crul, Diederik van Meersbergen, Paul Rijksen boeken
  Ben Crul, Diederik van Meersbergen, Paul Rijksen - Dokters voor de rechter

  Dit boek bevat de belangrijkste officiële uitspraken van tuchtcolleges en is door Medisch Contact van kritisch commentaar voorzien. Dokters voor de rechter is geschreven voor artsen en artsen in opleiding. Daarnaast is het boek interessant voor een ieder die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Paul Janssen boeken
  Paul Janssen - Casusboek diabetes mellitus type 2

  De prevalentie van diabetes neemt niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd alsmaar toe. In 2010 waren er in Nederland naar schatting 810.000 mensen met gediagnosticeerde diabetes. Diabetes brengt een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,99
 • Annemie Janssens, Marjolein de Vugt boeken
  Annemie Janssens, Marjolein de Vugt - Dementie op jonge leeftijd

  10.000 Belgen zijn dement op jonge leeftijd Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jongere mensen met hun behoefte aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen immers een aparte groep met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Marc van Ooijen boeken
  Marc van Ooijen - Toezichtdynamica

  Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg Toezichtdynamica geeft inzicht in het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is het eerste wetenschappelijk onderzoek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,99
 • Remco Hoogendijk, Wouter Wolters boeken
  Remco Hoogendijk, Wouter Wolters - Voorbij de Kalverliefde

  Enkele jaren geleden waarde er een naïef soort optimisme door het land van zorg- en hulpverleners. Het had wat weg van een prille verliefdheid, een kalverliefde. De nieuwe mogelijkheden die e-health en e-hulp zouden kunnen bieden, leken onbegrensd. Alles zou… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,99
 • Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen

  De Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (kkcz), ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Koos van Nugteren, Dos Winkel boeken
  Koos van Nugteren, Dos Winkel - Onderzoek en behandeling van de thorax

  Dit boek beschrijft orthopedische casuïstiek van de thorax. Besproken worden onder andere: kyfose, ziekte van Scheuermann, scoliose, impressiefracturen, wervelluxatie, ziekte van Bechterew, zwevende rib syndroom, DISH, intercostaalneuralgie, klaplong,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • T.J. Klemmeier, Drs. J.S. Vroegop boeken
  T.J. Klemmeier, Drs. J.S. Vroegop - Zorgatlas Longziekten

  De Zorgatlas Longziekten is het hulpmiddel voor huisartsen, longartsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverleners om longaandoeningen begrijpelijk uit te leggen aan patiënten.De Zorgatlas Longziekten is het hulpmiddel voor huisartsen, longartsen,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • F.C. Azimullah boeken
  F.C. Azimullah - Mythe of markt

  Vraaggerichte zorg is geen MYTHE, het kan echt! Het toepassen van duurzaamheid en techniek hoeft de kosten niet te verhogen en maakt dat de zorgvrager zelf meewerkt met de zorgprofessionals. Een echte MARKT biedt rechtstreeks contact tussen aanbieder en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Anneke Booij boeken
  Anneke Booij - Anneke

  Anneke - Zorgen in de zorg In 2007 werd Anneke Booij op 35-jarige leeftijd gediagnosticeerd met borstkanker. Na een intensief traject leek het gevaar in 2008 geweken. In 2011 bleek het echter opnieuw helemaal mis. Anneke had uitzaaiingen in botten, lever,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90