Boeken over geneeskunde

 • Allan Hackshaw, Elizabeth A. Paul, Elizabeth S. Davenport boeken
  Allan Hackshaw, Elizabeth A. Paul, Elizabeth S. Davenport - Evidence based tandheelkunde

  Evidence-based tandheelkunde - een inleiding, de eerste Nederlandstalige uitgave over dit actuele onderwerp, stelt zowel studenten als professionals in staat zich een beeld van deze specifieke beroepsmethodiek te vormen. Wie nog niet vertrouwd is met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  71,90
 • J.E. Hovens, H.J.G.M. van Megen boeken
  J.E. Hovens, H.J.G.M. van Megen - Handboek psychologische psychiatrie

  Psychologische psychiatrie is geen vak. De titel van dit boek verwijst naar de psychologie bij psychopathologie. En daar is veel over te zeggen. Niet alleen vanuit de stoornis of ziekte, maar vooral vanuit de functie. Patiënten worden niet gedefinieerd door… (Harde kaft)

  Lees meer...
  58,00
 • Yvonne Buwalda boeken
  Yvonne Buwalda - Mijn gebroken hart

  Liefdesverdriet is één van de grootste hartkwalen die tot op de dag van vandaag zwaar onderschat wordt. Het verdriet is een heel persoonlijk proces waarbij allerlei emoties, handelingen, symptomen en verantwoordelijkheden een rol spelen. Liefdesverdriet kun… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,38
 • John Consemulder boeken
  John Consemulder - De Zoete Wraak

  Wist u dat...Wist u dat Aspartaam een uiterst giftige stof is en zonder problemen op de markt kon verschijnen?Wist u dat Aspartaam geproduceerd wordt met behulp van genetisch gemanipuleerde micro-organismen?Wist u dat Aspartaam verboden zou moeten worden, maar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Herlinda Vekemans, Stéphane Ostyn boeken
  Herlinda Vekemans, Stéphane Ostyn - Medisch Engels in de apotheek

  Meer dan ooit krijgen Nederlandstalige apothekers te maken met anderstalige patiënten die zich in het Engels uitdrukken of behelpen. Dit boek reikt apothekers voldoende materiaal aan om hun kennis van het medisch Engels op te frissen, met als doel het overleg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Geneeskundige zakboeken Medisch consult in 20 talen

  Bij consulten in de huisartspraktijk, opnames in het ziekenhuis, maar ook bij ongevallen worden artsen, paramedici en verpleegkundigen steeds vaker geconfronteerd met het probleem om snel contact te maken met anderstalige pati en. Deze uitgave is de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • J.V. Laverman boeken
  J.V. Laverman - AccreDidact de spuitafdruk

  Het maken van afdrukken en modellen is een belangrijke schakel in het vervaardigingsproces van indirecte restauraties. Hoewel het intraoraal scannen in opkomst is, wordt voor het afdrukken van geprepareerde gebitselementen meestal nog een conventionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • J.V. Laverman, M.H. Ree boeken
  J.V. Laverman, M.H. Ree - AccreDidact

  Na de wortelkanaalbehandeling moet het gebitselement worden gerestaureerd. Niet voor elke tand of kies is de beginsituatie hetzelfde. Bij gebitselementen waarvan (nagenoeg) alleen de endodontische opening hoeft te worden gesloten, voldoet een eenvoudige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • R.J.M. Gruythuysen boeken
  R.J.M. Gruythuysen - AccreDidact Niet-restauratieve caviteitsbehandeling

  Door ontwikkelingen in de cariologie en de angstbehandeling komt een lang geleden geïntroduceerde en meer terughoudende behandeling opnieuw in beeld: de niet-restauratieve benadering. Deze draagt bij aan de doelmatigheid en de kindvriendelijkheid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • J.N.M. Schieveld, E.R. de Graeff-Meeder, L.J. Kalverdijk, J.A.M. Gerver boeken
  J.N.M. Schieveld, E.R. de Graeff-Meeder, L.J. Kalverdijk, J.A.M. Gerver - Richtlijnen psychiatrie (NVvP) Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier

  De Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Naar aanleiding van de herziening van de richtlijn Delier (volwassenen) is besloten een aparte richtlijn voor delier bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Doortje Kal, Rutger Post, Jean-Pierre Wilken boeken
  12,50
 • Glen Forton boeken
  Glen Forton - Praktische audiologie en audiometrie

  Van oudsher wordt de mens geboeid door het fenomeen 'horen' en in het bijzonder het slecht of helemaal niet kunnen horen. De term audiologie refereert dan ook aan die tak van de medische wetenschappen die zich bezig houdt met de studie van het auditief stelsel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,70
 • C. de Baat, A. van Nieuw Amerongen, Frank Lobbezoo boeken
  C. de Baat, A. van Nieuw Amerongen, Frank Lobbezoo - Gebitsslijtage Studenteneditie

  Naast de traditionele aandachtspunten in de tandheelkunde - cariës, parodontale aandoeningen en tandeloosheid - vormt gebitsslijtage een steeds groter probleem Het komt al regelmatig voor dat adolescenten geheel vrij zijn van cariës en parodontitis, maar dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  65,00
 • L.W. Elsing boeken
  L.W. Elsing - Ervaringen uit een verpleeghuis

  De hoofdpersoon in dit boek woont nu 2 jaar in een verpleeghuis. Door een beroerte is zij met een halfzijdige verlamming in een rolstoel beland. In twee en een half jaar tijd is dit haar vierde verpleeghuis. Zij heeft 88 jaar de zaken op haar manier kunnen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • M. Vermeulen, J.P.H. Bergmans boeken
  M. Vermeulen, J.P.H. Bergmans - Casusboek Neurologie

  Neurologie wordt door artsen vaak moeilijk gevonden, in Nederland en daarbuiten. Bij het beoordelen van patiënten beheersen zij onvoldoende het neurologisch onderzoek en kunnen daarom niet op hun eigen onderzoek vertrouwen. De auteurs van het Casusboek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rinke van den Brink boeken
  Rinke van den Brink - Einde van de antibiotica

  Bacteriën zijn vaker in het nieuws dan ooit. We worden sinds een paar jaar overspoeld met berichten over fatale uitbraken. Zo kostte de Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis aan zeker drie patiënten het leven, de Q-koorts kostte 25 levens (het RIVM… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Sabine E. Wildevuur boeken
  Sabine E. Wildevuur - Invisible Vision

  In our more and more visual culture, science is increasingly communicated to the public through digital scientific imaging. The ongoing development of science visualization techniques and modes continually broadens our possibilities for making the invisible… (Harde kaft)

  Lees meer...
  94,90
 • J.A.M. Lemmers boeken
  J.A.M. Lemmers - Bijblijven 2 - 2009

  Deze titel van Bijblijven geeft een overzicht van beeldvormende technieken die voor de huisarts van belang zijn. Het gaat om onderzoek dat door de huisarts bij de radioloog of de echolaborant kan worden aangevraagd en onderzoek dat onder de regie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,90
 • W.A. van Veen boeken
  W.A. van Veen - Bijblijven 2009-7 bevolkingsonderzoeken

  In deze thema-editie wordt stilgestaan bij bevolkingsonderzoeken. Aan bod komen wet- en regelgeving voor screening, bevolkingsonderzoek naar mammacarcinoom, Bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom, Bevolkingsonderzoek naar darmkanker, bevolkingsonderzoek naar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,90
 • Bert Keizer boeken
  Bert Keizer - De man die stierf op een eiland

  No man is an island entire of itself. Any man s death diminishes me, because I am involved in mankind. In de gebruikelijke setting van zijn werk als verpleeghuisarts ontmoet Bert Keizer op een dag een man die zijn dood op onnavolgbare wijze tegemoet treedt.… (Harde kaft)

  Lees meer...
    6,95
 • Steven Lehrer, L.N.A. Willems boeken
  Steven Lehrer, L.N.A. Willems - Longgeluiden

  Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij gezonden en bij zieke mensen kunnen worden gehoord, en geeft de huidige inzichten weer met betrekking tot de ontstaansmechanismen van die geluiden.Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Bart Willockx boeken
  Bart Willockx - Sportverzorging. Wat werkt echt ?

  Wat houdt de opdracht van de sportverzorger precies in? Wat zijn de objectief vast te stellen voordelen van massage en de fysiologische efficiëntie de vele soorten rekking en stretching? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over taping- en bandagetechnieken.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jaarboek Psychiatrische Rehabilitatie

  Rehabilitatie als ggz-deelterrein heeft na dertig jaar theorie en praktijk een ¿eigen¿ bijzondere leerstoel gekregen aan de Universiteit van Tilburg: Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. In 2008 riep GGZ Nederland… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • J. Van Eldere boeken
  J. Van Eldere - Handboek medische bacteriologie

  Het Handboek medische bacteriologie wil de lezer inzicht verschaffen in de mechanismen die aan de grondslag liggen van de wisselwerking tussen bacterien en hun gastheer, in casu de mens. Deze wisselwerking tussen bacterie en gastheer omvat logischerwijze twee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,60
 • Arko Oderwald boeken
  Arko Oderwald - Dokter worden

  Zet een aantal geneeskundestudenten bij elkaar en het gespreksonderwerp laat zich raden. Zulke gesprekken voorzien kennelijk in een behoefte, en de onderwerpen gaan gelijk op met de belangrijke momenten in de opleiding: het anatomiepracticum, de obducties, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00