Boeken over geneeskunde

 • G. Niederführ boeken
  G. Niederführ - Genezen in plaats van repareren

  Genezen in plaats van repareren. Mohamed Khalifas spectaculaire geneeswijze bij sport- en andere blessures.In 1996 scheurt Boris Becker op Wimbledon de strekpees van zijn slaghand, zon beetje de ergste blessure die een tennisser kan overkomen. Het wil ondanks… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Wim de Jong boeken
  Wim de Jong - Kanker, wat heet ?!

  Dr. W. de Jong, internist/oncoloog, heeft na zijn pensionering de tijd genomen om alle informatie bijeen te brengen die een kankerpatiënt (en zijn omgeving) behoeft. Hij kiest bovendien voor formuleringen die passen bij mensen die enerzijds een medische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • L. Kuipers, J. Leff, D. Lam boeken
  L. Kuipers, J. Leff, D. Lam - Werken met gezinnen bij schizofrenie

  Het terugvalpercentage bij schizofrenie kan substantieel worden teruggebracht als professionals met de gezinnen van patiënten werken aan dagelijkse problemen die het gevolg zijn van de ziekte. Deze problemen kunnen variëren van de emotionele aardbeving die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Akkie de Jong boeken
  Akkie de Jong - Handboek psychiatrische epidemiologie

  Op het terrein van de psychiatrische epidemiologie is door de stormachtige theoretische maar vooral methodologische ontwikkelingen in de laatste vijftien jaar veel vooruitgang geboekt. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in het land onderzoeksgroepen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  70,00
 • J.O.M. Zaat, M. de Haan, F.A.P. Claessen boeken
  J.O.M. Zaat, M. de Haan, F.A.P. Claessen - Huisarts en moeheid

  In de reeks Practicum Huisartsgeneeskunde wordt in ieder deel een specifiek onderwerp toegelicht met herkenbare, concrete voorbeelden. Telkens door een auteur die specialist is op dat terrein. Door de hoge kwaliteit en de directe toepasbaarheid is deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50
 • Jean-Pierre Wilken, D. den Hollander boeken
  Jean-Pierre Wilken, D. den Hollander - Rehabilitation and recovery

  In the past decades two major developments have occurred in the field of mental health.For a long time the diagnosis of a severe psychiatric disorder, like schizophrenia, included the devastating message of a bad prognosis and a disabled life, becoming… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,90
 • R. D'Hooge boeken
  R. D'Hooge - De zenuwcel Zakboek neurofysiologie

  Dit zakboek geeft een korte inleiding in de bouw en de werking van zenuwcellen en hun relatie tot ons gedrag. Er wordt een systematische beschrijving gegeven van het proces dat begint bij de waarneming van prikkels, hun vertaling naar zenuwimpulsen, hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,80
 • Arko Oderwald boeken
  Arko Oderwald - Dokter worden

  Zet een aantal geneeskundestudenten bij elkaar en het gespreksonderwerp laat zich raden. Zulke gesprekken voorzien kennelijk in een behoefte, en de onderwerpen gaan gelijk op met de belangrijke momenten in de opleiding: het anatomiepracticum, de obducties, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Alfons Ravelli boeken
  Alfons Ravelli - Betekenisgericht werken

  Leerkrachten en sociaal agogische begeleiders handelen op basis van wetenschappelijke inzichten, op basis van hun ervaring en op basis van de betekenis die de burger geeft aan de eigen situatie. In de afgelopen decennia zijn methodieken ontwikkeld die in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • A. Plooy, S. van Rooijen, J. van Weeghel boeken
  A. Plooy, S. van Rooijen, J. van Weeghel - Psychiatrische rehabilitatie

  Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De ingezette… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • P.N. van Harten boeken
  P.N. van Harten - Bewegingsstoornissen in de psychiatrie

  Een 13-jarige jongen komt met zijn mond wijdopen op de spoedeisende eerste hulp. Een 17-jarige caissière is ineens haar stem kwijt. Een 56-jarige zwakbegaafde man trilt hevig met zijn handen. Een 62-jarige vrouw steekt telkens haar tong uit wat een erg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Hanna Bofaert boeken
  Hanna Bofaert - Wervelkind - Over jeugdtrauma en herstel

  'Wervelkind' is het debuut van Hanna Bofaert (1960). Het is een beklemmend verslag van haar leven. Het begint bij het overlijden van haar moeder hetgeen langzaam maar zeker herinneringen aan oude trauma's oproept. Hiermee geconfronteerd, begint Hanna een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Henriette van der Horst, Frank Buntinx, Andre Knottnerus boeken
  Henriette van der Horst, Frank Buntinx, Andre Knottnerus - Leerboek huisartsgeneeskunde

  Het vak huisartsgeneeskunde heeft zich de afgelopen decennia in een snel tempo ontwikkeld. Dat hangt samen met de grote maatschappelijke behoefte waaraan de huisartsgeneeskunde tegemoet komt en de belangrijke rol die haar unieke kenmerken - directe… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,00
 • Rudy Maes boeken
  Rudy Maes - Forensische aspecten bij (para) medische hulpverlening.

  In vele gevallen zijn een huisarts, een paramedische hulpverlener of een lid van een medisch urgentieteam als eerste aanwezig op een plaats waar zich een zwaarwichtig feit heeft voorgedaan. In de eerste plaats is de opzet van dit boek tips te geven aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Steven Lehrer, L.N.A. Willems boeken
  Steven Lehrer, L.N.A. Willems - Longgeluiden

  Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij gezonden en bij zieke mensen kunnen worden gehoord, en geeft de huidige inzichten weer met betrekking tot de ontstaansmechanismen van die geluiden.Dit boek beschrijft de veelheid aan longgeluiden die bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Annemie Janssens, Marjolein de Vugt boeken
  Annemie Janssens, Marjolein de Vugt - Dementie op jonge leeftijd

  10.000 Belgen zijn dement op jonge leeftijd Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jongere mensen met hun behoefte aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen immers een aparte groep met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Derek Doyle, Roger Woodruff, Wim Distelmans boeken
  Derek Doyle, Roger Woodruff, Wim Distelmans - Handboek voor palliatieve zorg

  Nog te veel mensen kennen een ellendig levenseinde, omdat er vaak zinloos wordt doorbehandeld, niet voldoende pijnstilling wordt gegeven of te weinig aandacht bestaat voor behandelbare lichamelijke of psychische klachten of voor sociale ondersteuning en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Henk Rosendal boeken
  Henk Rosendal - Ketenzorg

  Professionals in de zorg specialiseren zich meer en meer, maar cliënten knippen hunzorgvraag niet op in onderdelen. Dit leidt tot kwaliteits- en doelmatigheidsverlies.Ketenzorg wil de noodzakelijke afstemming tussen professionals verbeteren. Bijketenzorg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • Truus Wertheim-Cahen, Theo Festen boeken
  Truus Wertheim-Cahen, Theo Festen - Soms ben je uitgepraat

  Over het boek: Kunst werkt helend en bevrijdend, ook voor mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidzorg. Dat wisten we al, maar in de psychiatrie was men het even vergeten. Dit boek richt de schijnwerpers op het gebied waar kunst en therapie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Dirk J. Bakker boeken
  Dirk J. Bakker - Wind in het grijze woud

  Over het boek: Alle leven wordt voortdurend gevormd, van het begin tot aan het eind van ons bestaan. Er valt veel te leren gedurende een leven. Hoe doet het brein dat eigenlijk? Twee pijlers spelen hierbij een belangrijke rol: de genetische erfenis van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • B. Scheeren, Giel Vaessen boeken
  B. Scheeren, Giel Vaessen - Overleven met schizofrenie

  Overleven met schizofrenie gaat over het leven en de behandeling van een adolescente met schizofrenie.Belle Scheeren (19 jaar oud) neemt de lezer mee in haar psychotische belevingen gedurende haar puberteit en adolescentie. Ze beschrijft op een aangrijpende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,30
 • S. Paraskevas boeken
  45,00
 • A. Oderwald boeken
  A. Oderwald - De garderobe van de dokter

  Dokters zijn gewilde personages in romans, films en televisiedrama's. Er zijn vele beelden van dokters in fictie ontstaan: Tsechovs fatalistische dokter uit zaal nr. 6, de hooghartige dokter aan het sterfbed van de oma van Proust, de cynische dokters van Shem.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • R. Rolland boeken
  R. Rolland - Bipolaire cahiers Het cahier Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven leed gedurende zijn levenaan tal van lichamelijke en psychische klachten.Aan astma, abdominale pijnen,een bronchiale catarre, reuma, maagklachten, doofheid en oogproblemen, en ten slotte aan waterzucht. Daarnaast was hij psychisch… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Jean-Pierre Wilken boeken
  Jean-Pierre Wilken - Zorg en ondersteuning in de samenleving

  De laatste tien jaar is in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen een omslag gaande naar een nieuwe benadering. De basis hiervoor wordt gevormd door het 'supported living model'. In dit model staan niet verzorging en beheersing, maar steun of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,90