Boeken over wiskunde algemeen

 • Rinse Poortinga boeken
  Rinse Poortinga - Analyse + Meetkunde

  Begrippen en methoden, waarmee we op school op min of meer intuïtieve wijze kennis hebben gemaakt, worden in dit boek op een wiskundig verantwoorde manier opnieuw onder de loep genomen.Dit boek behandelt de belangrijkste begrippen en methoden uit de analyse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Cees Andriesse boeken
  Cees Andriesse - Zo is het

  Ze mogen dan twee eeuwen oud zijn maar blijven ons verbazen, die boeken van Laplace over de hemelmechanica en de waarschijnlijkheidsrekening. Dat de man er zijn leven lang nieuwe wiskunde voor heeft kunnen bedenken! In zijn land wordt hij voor een Newton… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • W.J.M. Gerver boeken
  W.J.M. Gerver - Het getal

  Ordening is een eerste vereiste in het menselijk denken om inzicht te krijgen in de chaos waaruit alle bestaan lijkt opgebouwd. Dankzij ordening worden in de perceptie van de werkelijkheid vaste patronen herkend die met zekere begrippen overeenkomen. Vaste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Rinse Poortinga boeken
  Rinse Poortinga - Elementaire Meetkunde

  Meetkunde in het vlak en in de ruimte met behulp van eenvoudige lineaire algebra.Dit boek behandelt in de eerste twaalf hoofdstukken de vlakke meetkunde en de ruimtemeetkunde met behulp van eenvoudige lineaire algebra. Van de reële getallen hebben we alleen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,70
 • Jaap Klouwen boeken
  Jaap Klouwen - Denkraam

  Hoeveel Nederlandse woorden kun je bedenken waarin alle klinkers uit het alfabet voorkomen? Kun je zestien witte schaakstukken zo op een schaakbord opstellen dat geen enkel stuk een ander aanvalt? Welk jaar heeft de meeste data waarop de cijfers van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Steven Tijms boeken
  Steven Tijms - Toeval is altijd logisch

  Toeval heeft mensen al vanaf de Oudheid gefascineerd. Tallozen hebben geprobeerd om haar grillige gedrag te doorgronden. Tevergeefs. Maar in de zeventiende eeuw ontdekt men dat je wel kunt bepalen wat de káns is dat deze of gene toevallige gebeurtenis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Rinse Poortinga boeken
  Rinse Poortinga - Lineaire Algebra en Voortgezette Analyse

  Analyse van functies van meerdere reële variabelen en de analyse van functies van één complexe variabele. De lineaire algebra die hierbij nodig is, wordt behandeld in de eerste vier hoofdstukken.In dit boek wordt de analyse van functies van één reële… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Rinse Poortinga boeken
  Rinse Poortinga - Meetkunde en Algebra

  Projectieve, affiene en euclidische meetkunde behandeld met behulp van lineaire algebra. Hoe hangen de meetkundige eigenschappen samen met de algebraïsche eigenschappen van het gebruikte grondlichaam?Dit boek is bestemd voor lezers met belangstelling voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,70
 • Timothy (Timothy) Gowers boeken
  Timothy (Timothy) Gowers - Wiskunde

  Het verschil tussen een simpele staartdeling en hogere vormen van wiskunde worden in dit Elementaire Deeltje begrijpelijk uitgelegd. Gowers gaat in op onderwerpen als oneindigheid en de wortel van min één. Maar hij bespreekt ook geheel andere kwesties, zoals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Gerardo Soto y Koelemeijer boeken
  Gerardo Soto y Koelemeijer - Wiskundigen mogen niet huilen

  Hebben baby's al getalbegrip en hoe zouden we daar achter kunnen komen? Wanneer werden de eerste getallen geïntroduceerd? Kunnen we op de middelbare school niet zonder wiskunde? En wat is wiskunde eigenlijk?'Wiskundigen mogen niet huilen' van romanschrijver… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Joost Hulshof, Ronald Meester boeken
  Joost Hulshof, Ronald Meester - Wiskunde in je vingers

  Dit boek is voor iedereen die wat met wiskunde te maken heeft, of wil hebben. Bijvoorbeeld voor docenten wiskunde in het HAVO en VWO, voor hun leerlingen in de bovenbouw, maar ook voor liefhebbers die al jaren zoeken naar een toegankelijk, onderhoudend en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Robert Gilmore boeken
  Robert Gilmore - Lie-groepen, fysica en meetkunde

  Lie-groepen beschrijven continue symmetrieën, zoals rotaties en translaties. Binnen de wiskunde verbinden ze de vakgebieden algebra en meetkunde en ze zijn onmisbaar in een natuurkundige beschrijving van de wereld. In het bijzonder spelen ze een grote rol in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Gerardo Soto y Koelemeijer boeken
  Gerardo Soto y Koelemeijer - Wie is er bang voor wiskunde?

  In 'Wie is er bang voor wiskunde?' laat Soto y Koelemeijer zien dat wiskunde een bloeiende en veelzijdige wetenschap is, met vele raakvlakken met andere disciplines. Zo gebruikt hij in een van de hoofdstukken de aard van het wiskundig bewijs om te illustreren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • A.C.M. van Rooij boeken
  A.C.M. van Rooij - Fouriertheorie

  De klassieke Fouriertheorie bestaat uit twee gedeelten: de theorie der Fourierreeksen en die van de Fouriertransformatie. Beide delen spelen een belangrijke rol, zowel in de wiskundige analyse als in de natuurkunde en de ingenieurswetenschappen. De bedoeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • A.J.A. Storcken, H.C.M. de Swart boeken
  A.J.A. Storcken, H.C.M. de Swart - Verkiezingen, agenda's en manipulatie

  Beslissingen komen vaak tot stand na het opstellen van een agenda voor een vergadering, waarbij een bepaald stemmechanisme wordt gevolgd. De samenstelling van bestuursraden en parlementen ontstaat eveneens door de toepassing van een tevoren afgesproken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • N.M. Temme boeken
  N.M. Temme - Speciale functies in de mathematische fysica

  Veel problemen in de natuurkunde en de technische wetenschappen kunnen worden opgelost in termen van de speciale functies en enige basiskennis van speciale functies is onmisbaar voor technisch-fysische studenten en onderzoekers. Denk bijvoorbeeld aan problemen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • C. Huygens boeken
  C. Huygens - Verhandeling over het licht

  Huygens beschouwt in zijn golftheorie het licht als het effect van zich bolvormig voortplantende schokgolven in een zeer fijne ether, die de doorzichtige lichamen doordringt. Hiermee kon hij het gedrag van licht bij breking en terugkaatsing in media als glas… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • J. van IJzeren boeken
  J. van IJzeren - Moderne planimetrie

  De auteur gaat er vanuit dat wiskunde een speciale denkwijze en redeneertrant geeft, waarin overigens de Grieken ons zijn voorgegaan. Als ergens de dwingende macht van een denkwijze naar voren komt, is het in de wiskunde. Daarnaast is er de onmiskenbare… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • C.R. Traas, H.G. ter Morsche, R.M.J. van Damme boeken
  C.R. Traas, H.G. ter Morsche, R.M.J. van Damme - Splines en wavelets

  In de toegepaste wiskunde wordt al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van splinefuncties als belangrijk hulpmiddel. Ook is de ontwikkeling van de bijbehorende theorie nog steeds gaande. Daarbij is recentelijk het fascinerende begrip wavelets gekomen. Beide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Maris van Haandel, Gert Heckman boeken
  Maris van Haandel, Gert Heckman - Op de schouders van reuzen

  Algemeen wordt de Principia van Isaac Newton uit 1687, waarin hij zijn theorie van zwaartekracht formuleert, gezien als een van de meest revolutionaire werken binnen de natuurwetenschap. Op basis van twee eenvoudige wetten, de Bewegingsvergelijking en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Dirk van Dalen boeken
  Dirk van Dalen - Intuïtionistische Analyse

  De traditionele wiskunde leunt zwaar op zogenaamde "alwetendheidsprincipes", zoals het principe van de uitgesloten derde: A geldt of niet-A geldt, en het bewijs uit het ongerijmde: als uit niet-A een tegenspraak volgt, geldt A. Deze principes zijn vrijwel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Roland van der Veen, Jan van de Craats boeken
  Roland van der Veen, Jan van de Craats - De Riemann-hypothese

  De Riemann-hypothese is het belangrijkste open probleem van de wiskunde. Wie het oplost, wordt wereldberoemd en verdient bovendien de prijs van één miljoen dollar die er in het jaar 2000 voor is uitgeloofd. De Riemann-hypothese heeft te maken met de rij van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • C.J. van Duijn, M.J. de Neef boeken
  C.J. van Duijn, M.J. de Neef - Analyse van differentiaalvergelijkingen

  Analyse van Differentiaalvergelijkingen Het modelleren van verschijnselen uit de technische wetenschappen en natuurkunde komt dikwijls neer op het combineren van constitutieve- en balansvergelijkingen, en daarmee op een formulering in termen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,05
 • Toine van Boxel boeken
  Toine van Boxel - Basisvaardigheden Excel

  Met Excel is informatie op een snelle en eenvoudige manier te verwerken en te produceren. Basisvaardigheden Excel biedt een stevige basiskennis en -vaardigheid in Excel voor werk of opleiding. Het boek behandelt de basisfuncties van Excel, met de focus op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • A. van der Meer, M. Litjens, J. Theunissen, Ultzen C boeken
  A. van der Meer, M. Litjens, J. Theunissen, Ultzen C - Wiskunde toegepast deel 2

  Het nieuwe boek Wiskunde Toegepast deel 2 behandelt de wiskunde voor het hoger technisch onderwijs. Dit tweede deel richt zich op de wat moeilijkere onderwerpen die in het vervolg van de studie een rol kunnen spelen. Waarom kiezen voor Basisboek Logistiek?*… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  68,95