Boeken over buitenlandse talen

 • Erik Kwakernaak boeken
  Erik Kwakernaak - Tegenwerkend voorwerp

  Tegenwerkend voorwerp is de titel van een van de korte bijdragen die Erik Kwakernaak jarenlang schreef over taal- en taalonderwijsproblemen in het schoolvak Duits in het vakblad Levende Talen Magazine. Een keuze daaruit is hier gebundeld, als vervolg op Vreemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Pavlos Emmanouilidis boeken
  Pavlos Emmanouilidis - Van Alfa tot Zeus

  Van Alfa tot Zeus is een stevige steun in de rug voor iedereen die de taal van het hedendaagse Griekenland wil leren kennen. Het helpt beginners meteen over de watervrees voor een ander alfabet heen. Gevorderden zien hun al opgedane kennis op zijn plaats… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Niccoló Machiavelli boeken
  Niccoló Machiavelli - Il Principe

  Weinig namen uit de Italiaanse Renaissance spreken zo tot de verbeelding als die van Niccolò Machiavelli (1469-1527): secretaris van de Florentijnse Republiek, politiek denker, toneelschrijver, historicus. Zijn traktaat Il Principe (doorgaans vertaald als De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Helga Salemon boeken
  Helga Salemon - Russische ravage

  Dit boek bevat waargebeurde verhalen over gewone Russen. De verhalen kwamen tot stand vanaf 2007, toen Helga Salemon voor bijna drie jaar naar Moskou vertrok om te gaan werken als tolk-vertaler/analist op de Nederlandse ambassade. Al vanaf het begin nam zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Leo Frijda boeken
  Leo Frijda - Tel me bij de amandelen

  De titel van dit boek is ontleend aan een gedicht van Paul Celan waarvan de laatste twee regels in vertaling luiden: Maak me bitter. Tel me bij de amandelen. Die woorden verwijzen naar Pesach, de seideravond, de gezamenlijke viering van de geschiedenis van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Hanneke Van der Heijden, Fokke Gerritsen boeken
  Hanneke Van der Heijden, Fokke Gerritsen - Standplaats Istanbul

  In boekpublicaties over Turkije zijn culturele onderwerpen al jaren onderbelicht. De aandacht voor Turkije richt zich bijna exclusief op de politieke actualiteit. Maar we doen een land te kort als we het alleen via zijn politieke actualiteit willen begrijpen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Matthijs G.C. Schouten boeken
  Matthijs G.C. Schouten - Spiegel van de natuur

  De zienswijze dat de natuur bezield is, was ooit wijdverbreid... De manier waarop we naar de natuur kijken, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam spreekt bijvoorbeeld over de vele levenslessen die Allah in de natuur aanbracht. Het boeddhisme benadert de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Kees Siepelinga boeken
  Kees Siepelinga - Yes you can!

  Engels leren met dyslexie onmogelijk? ‘Yes you can’ helpt! De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen die last hebben van dyslexie. Dyslexie betekent dat spellen en lezen extra moeilijk is omdat de linker- en rechterhersenhelft langzamer met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • ASSiMiL Duits

  Sprachkurs "Duits" - Deutsch für Niederländischsprechende Für Anfänger und Wiedereinsteiger - Lehrbuch (Niveau A1-B2) Dieser progressiv aufgebaute ASSiMiL-Selbstlernkurs bietet Niederlänischsprechenden einen leichten Einstieg in die deutsche Sprache und… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Tonyukuk Ersoy, Petra Van Dongen boeken
  Tonyukuk Ersoy, Petra Van Dongen - Turkije-Turks

  Dit boek is het tweede van een reeks. In deel I zijn o.a. de naamvallen en de tegenwoordige tijd behandeld. In dit deel gaan we verder met tijden in hoofdzinnen. (Bijzinnen worden behandeld in deel III.) Na dit boek te hebben doorgewerkt, zullen de cursisten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Tony Foster, Martijn Lemmen, Dick Smakman, Aletta G. Dorst boeken
  Tony Foster, Martijn Lemmen, Dick Smakman, Aletta G. Dorst - English Grammar through Dutch Eyes

  To be able to understand and speak a language well, you need to know the rules of that language. Ideally, learning these rules should be as enjoyable and easy as possible. This is where our book and its accompanying website come into the picture: English… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • C. Timmers boeken
  C. Timmers - E-mails en brieven schrijven in het Duits

  Prisma E-mails en brieven schrijven in het Duits biedt heldere antwoorden op alle vragen die zich kunnen voordoen bij het schrijven van Duitse e-mails of brieven, zowel in de zakelijke als in de privésfeer. Het boek bevat praktische adviezen voor alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Catullus boeken
  Catullus - Catullus

  Na dertig jaar is er weer een Nederlandse vertaling van de volledige werken van de Romeinse dichter Catullus beschikbaar. In dit boek zijn zowel de oorspronkelijke Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling opgenomen. In zijn vertaling is Ype de Jong zo dicht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Margot Dijkgraaf boeken
  Margot Dijkgraaf - Lezen in Frankrijk

  Een literaire reisgids voor de Frankrijkganger. Frankrijk door de ogen van hedendaagse Franstalige schrijvers.Frankrijk: iedereen heeft er een beeld van. Een zwerm culturele connotaties bepaalt het imago van het land, maar vaak blijft dat beperkt tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Cecilia Odé boeken
  Cecilia Odé - Bij de Joekagieren

  Elke twee weken verdwijnt er ergens ter wereld een taal. Het belang van biodiversiteit is inmiddels gemeengoed; waarom zou de instandhouding van taaldiversiteit minder belangrijk zijn? Aan de hand van de nagenoeg verdwenen taal Toendra Joekagier laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Anke Werker boeken
  Anke Werker - Jane Austen voor iedereen

  In juli 2017 was het precies 200 jaar geleden dat Jane Austen stierf, maar: ze is nog springlevend. Jane Austen heeft fanclubs, een museum en zelfs een eigen festival, eens in de paar jaar wordt een van haar romans verfilmd en als zij nu nog had geleefd was ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • Jan Bloemendal boeken
  Jan Bloemendal - Latijn

  Het Latijn is eeuwenlang voertaal geweest, eerst van een groepje boeren in en rond Rome, later van een heel wereldrijk, van de kerk en van literatuur en wetenschap. Hoe komt het dat de taal het zo lang, ruwweg van 750 vóór tot 1750 ná Christus, heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Gabriel Wyner boeken
  Gabriel Wyner - De taalhacker

  Gabriel Wyner moest voor zijn werk als operazanger perfect Italiaans, Frans, Russisch en Duits leren. Gefrustreerd door de traditionele lesmethoden, en gefascineerd door taalwetenschap en de werking van het brein, ontwikkelde hij een betere manier om talen te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Marjet de Jong boeken
  Marjet de Jong - Ik heb overal spijt van

  Er zijn talloze vertalingen van het werk van de 'Parijse kluizenaar' Paul Léautaud in Nederland verschenen. Met Ik heb overal spijt van is er nu dan eindelijk ook een biografie van de schrijver die een leven lang in zijn dagboek optekende wat er om hem heen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Thomas Mann boeken
  Thomas Mann - Nietzsche en Schopenhauer

  Zijn gehele leven heeft Thomas Mann (1875 - 1955) zich met culturele, maatschappelijke en politieke vraagstukken beziggehouden en zijn gedachten en standpunten in een indrukwekkend aantal essays vastgelegd, die altijd in de schaduw van zijn grote en bekende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,98
 • Thomas Mann boeken
  Thomas Mann - Schopenhauer en Nietzsche

  Zijn gehele leven heeft Thomas Mann (1875 - 1955) zich met culturele, maatschappelijke en politieke vraagstukken beziggehouden en zijn gedachten en standpunten in een indrukwekkend aantal essays vastgelegd, die altijd in de schaduw van zijn grote en bekende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Siegfried Theissen, Phillipe Hiligsmann, Caroline Klein boeken
  Siegfried Theissen, Phillipe Hiligsmann, Caroline Klein - Nederlands-Frans in contrast

  Een Nederlandstalige die Frans leert, ondervindt vaak heel wat moeilijkheden met het juiste gebruik van de Franse voorzetsels. Zo zal men vaak geneigd zijn het Nederlandse aan te vertalen door het Franse à en omgekeerd. Dit is de oorzaak van heel wat Vlaamse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Piet Desmet, Jean René Klein, Béatrice Lamiroy boeken
  Piet Desmet, Jean René Klein, Béatrice Lamiroy - Vous Dites ?!

  Is het visum of visa, conservatif of conservateur, tirer of attirer l'attention? Hoe zegt u 'zich iets realiseren': se réaliser quelque chose of réaliser quelque chose? Kent u het verschil tussen notamment, nommément en à savoir? Vous dites?! geeft een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,25
 • Piet Desmet, Guido Vanhee boeken
  Piet Desmet, Guido Vanhee - Vous Dites ?!

  Vous dites?! biedt een handig overzicht van fouten die Nederlandstaligen vaak maken wanneer ze Frans spreken of schrijven. De ervaring leert dat het echter meestal niet volstaat te weten over welke fouten het hier precies gaat om ze ook niet meer te maken. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Piet Desmet, Guido Vanhee boeken
  Piet Desmet, Guido Vanhee - Vous Dites ?!

  Dit boek bevat de oplossingen van het oefenboek bij Vous Dites?! Vous dites?! biedt een handig overzicht van fouten die Nederlandstaligen vaak maken wanneer ze Frans spreken of schrijven. De ervaring leert dat het echter meestal niet volstaat te weten over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,15