Harry Ansems - De Transhumane Mens

Over een evolutionaire sprong voorwaarts


Eerder in de geschiedenis van het bewustzijn op aarde maakten de hominiden een belangrijke evolutionaire sprong voorwaarts door de gebruikmaking van abstracte taalsymbolen. Gelijktijdig met de verbeterde communicatie tussen soortgenoten ontwikkelde zich het reflexieve denken van het humaan individu. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin een steeds krachtiger wordend wereldwijd reikend communicatienetwerk de aarde omhult. Er ontstaat een nieuw wereldbeeld en een nieuw universeel bewustzijn. Individuele percepties van de werkelijkheid komen onder druk te staan. De menselijke maatschappij verandert in hoog tempo en dit is ook van invloed op het reflexieve denken.

Dit boek gaat over de nieuwe mens, de mens van de toekomst. De verdere computerisering van de maatschappij speelt hierbij een beslissende rol. Er ontstaat een collectief, humaan geheugen en een collectieve identiteit.

Dit zal niet ten koste gaan van humane verworvenheden als empathie, vrijheid en zelfverwerkelijking. Immers het kenmerk van de evolutie is dat de echt nuttige en waardevolle eigenschappen altijd behouden blijven.

In een nieuwe transhumane maatschappij overstijgt de mens zichzelf. Het bewustzijn heeft bij de transhumane mens een hogere dimensie bereikt, waarbij beperkingen van ruimte en tijd nog maar een ondergeschikte rol spelen. De nieuwe mensheid kent een uiterst sterke psychische verbondenheid; zij voelt en denkt niet langer op individuele basis maar veel meer met de perceptie van een totale, menselijke collectiviteit. Dit boek bevat geen science-fiction. Er is gebruik gemaakt van objectieve gegevens uit onder meer biologie, neurologie, psychologie en informatietechnologie.Harry Ansems boeken - De Transhumane Mens
ISBN 9789081676328
PAGINA’S 114
VERSCHENEN 28-02-2013
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Ansems
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
20,00
Bestel