Gerard J.J.J. Heetman - Rechtspositie Volksvertegenwoordigers 2019

De rechtspositie van decentrale

politieke ambtsdragers

Volksvertegenwoordigers

Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstand-koming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commis-sarissen van de Koning, wethouders en gedeputeer-den volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een dienstongeval. Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. De beschrijvingen bevatten verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving zoals die bij de aanvang van het kalenderjaar luiden.

De uitgave 2019 is geheel herzien als gevolg van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Rechts-positieregeling decentrale politieke ambtsdragersGerard J.J.J. Heetman boeken - Rechtspositie Volksvertegenwoordigers 2019
ISBN 9789012403634
PAGINA’S 348
VERSCHENEN 03-07-2019
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Sdu Uitgevers
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
46,00
Bestel

Andere boeken van Gerard J.J.J. Heetman