Fiore Geelhoed - Boerenbedrog?

Spanningsvelden en domeingebonden regelovertreding onder varkenshouders


Is regelovertreding door bedrijven op het ene domein van regelgeving een voorspeller voor regelovertreding op andere domeinen? Een antwoord op deze vraag naar de domeingebondenheid van regelovertreding kan bijdragen aan een betere werking van toezicht en handhaving.

Tot op heden geeft onderzoek geen uitsluitsel over de domeingebondenheid van regelovertreding. Dit empirische onderzoek verkent deze kwestie onder een specifieke groep ondernemers, namelijk varkenshouders. Middels gesprekken met varkenshouders, toezichthouders en relevante partijen uit de secundaire varkenssector geeft deze studie antwoord op de onderzoeksvraag: 'Wat zorgt ervoor dat bedrijven regels binnen verschillende wetgevingsdomeinen naleven of overtreden?' Deze studie biedt daarmee een overzicht van de beweegredenen en motieven die varkenshouders hebben om al dan niet regels te overtreden.

Deze beweegredenen en motieven variëren van het hebben van gelegenheid tot regelovertreding en -naleving, tot de druk (vanuit de markt) waaraan varkenshouders blootstaan, meningen over regels en het gebruik van neutralisatietechnieken. Verder laat deze studie zien dat regelovertreding overwegend domeingebonden is en dat de bedrijven in dit onderzoek allerhande tussenposities innemen tussen het zijn van grootschalige overtreder en complete regelnalever. Bij de domeingebondenheid van regelovertreding spelen in het bijzonder persoonlijke normen en het gebruik van neutralisatietechnieken een rol.

Dit boek is bestemd voor toezichthouders, handhavers en onderzoekers die zich bezighouden met organisatiecriminaliteit en witteboordencriminaliteit. Deze studie sluit af met diverse aanbevelingen voor de toezichts- en handhavingspraktijk en biedt daarmee handvatten om regelovertreding tegen te gaan.


Het boek boerenbedrog? van Fiore Geelhoed is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 27,50 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Fiore Geelhoed boeken - Boerenbedrog?
ISBN 9789462367609
VERSCHENEN 15-09-2017
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Boom Criminologie
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
27,50
Bestel

Andere boeken van Fiore Geelhoed