Eric Bolle - Filosofie en leiderschap

De eerste editie van Filosofie en leiderschap werd door pers én publiek bijzonder positief onthaald. In recensies stond dat dit boek, geschreven vanuit het geloof in de regeneratieve kracht van filosofie en poëzie, verplichte kost zou moeten zijn in alle managementopleidingen en nascholingen voor leiderschap, en dat mensen uit de politiek van dit boek kunnen leren hoe men een maatschappij in stand kan houden, ook als er geen breed gedragen publieke wil is om tot een gemeenschap te behoren.

Dit boek gaat over de vraag wat leiderschap is en hoe men leiderschap kan ontwikkelen door na te denken over cultuur. Er zijn grofweg vier groepen teksten te onderscheiden. De eerste groep richt zich tot architecten en stedenbouwers en gaat over ontwerpen in de ruimste zin van het woord. Het denken over architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen wordt verruimd en verrijkt tot een denken over het humaan bestaan als ontwerp. Een tweede groep essays richt zich tot managers en laat zien hoe fi losofi sche refl ectie kan helpen bij het begrijpen van onze cultuur en bij het veranderen van organisaties. De derde groep essays gaat over de leider als stichter van (een) gemeenschap, terwijl de vierde groep laat zien hoe poëzie leiderschap kan inspireren. De dichter is de ware leider omdat hij ons het verhaal over onszelf kan vertellen en omdat hij leven kan scheppen uit taal.

Deze tweede editie is geheel herzien en uitgebreid met vijf nieuwe essays over de dichter als leider. Telkens gaat het erom leiderschap en het leiding geven aan organisaties te begrijpen als een oorspronkelijke culturele daad. De leider is iemand die begrijpt wat cultuur is en die weet hoe hij op basis van dat inzicht veranderingen tot stand kan brengen.

Over de eerste editie (zie ook p. 257)

"Bolle geeft hier prachtige aanzetten om het denken over leiderschap een nieuwe kleur te geven. (...) In alle managementopleidingen en nascholingscursussen voor leiderschap zou dit boek verplichte literatuur moeten zijn." Willy Deckers in De Leeswolf

"Een bijna onwaarschijnlijk en zeer romantisch aandoend vertrouwen in de regeneratieve kracht van poëzie en fi losofi e. Een heroïsche poging om voor de fi losofi e een nieuw maatschappelijk belang te ontwerpen." Arnold Heumakers in NRC Handelsblad

Eric Bolle (1954) studeerde filosofie en Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1981 over Nietzsche. Hij doceerde fi losofi e en was actief als onderwijs- en overheidsmanager. Tegenwoordig doceert hij Duits aan het Stedelijk Gymnasium Breda en de Pleinschool Helder Eindhoven. Hij geeft veelvuldig lezingen en publiceerde eerder bij ASP/VUBPRESS Tussen architectuur en filosofie (1992), Lessen in ontheemding (1993) en Filosofie en leiderschap (eerste editie, 2005).


Het boek filosofie en leiderschap van Eric Bolle is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 27,95 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Eric Bolle boeken - Filosofie en leiderschap
ISBN 9789054875420
PAGINA’S 256
VERSCHENEN 15-12-2011
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER VUBPRESS
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
27,95
Bestel

Andere boeken van Eric Bolle