E.P. Meijering - Emil Brunner De Middelaar 3

Het werk van de middelaar


Brunner kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw als een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de pretentie leek te hebben erboven te kunnen staan. Vrijzinnigen hadden dan ook het gevoel dat het hier om orthodoxie in een modern gewaad ging, en orthodoxen zagen hierin vaak orthodox pratende vrijzinnigheid. In ieder geval voelde men zich genoopt om hierop te reageren, vandaar dat Brunner tot het midden van de jaren zestig in theologisch Nederland een bekend iemand was, – zij het in mindere mate dan zijn aanvankelijke medestrijder Karl Barth.

Brunners Der Mittler is een sterk polemisch boek, primair gericht tegen het theologische liberalisme, dat de leer van Jezus Christus als de middelaar tussen God en de mensen verwerpt of er een in Brunners ogen verkeerde interpretatie aan geeft, maar secundair toch ook tegen de orthodoxie, die die leer op grond van een volgens hem onhoudbaar geworden Schriftbeschouwing wil blijven verdedigen.

Meijering sluit de vertaling af met een korte slotbeschouwing. Eginhard Meijering (1940) was van 1968 tot 1995 predikant en van 1976 tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde gedeeltelijk in het Engels en het Duits. Sinds 1980 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; in 2001 verleende de Universiteit van Heidelberg hem een eredoctoraat in de theologie.E.P. Meijering boeken - Emil Brunner De Middelaar 3
ISBN 9789463453769
VERSCHENEN 08-06-2018
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER E.P. Meijering
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
17,50
Bestel

Andere boeken van E.P. Meijering

 • E.P. Meijering - Hilarius van Poitiers
  E.P. Meijering - Hilarius van Poitiers

  Wie het omvangrijke geschrift van Hilarius van Poitiers (ong. 315-367) over de drie-eenheid leest, die fronst soms zijn wenkbrauwen bij de toon, die Hilarius in zijn bestrijding van ketters kan aanslaan, die glimlacht instemmend, als hij rake opmerkingen leest over hoe we onszelf…

  Lees meer...
  16,00
 • E.P. Meijering - Emil Brunner De Middelaar 2
  E.P. Meijering - Emil Brunner De Middelaar 2

  een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de pretentie leek te hebben erboven te kunnen staan.Vrijzinnigen hadden dan ook het gevoel dat het hier om orthodoxie in een modern gewaad ging, en orthodoxen…

  Lees meer...
  17,00
 • E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 5
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 5

  Wat verstaat Barth onder het eeuwige leven? Het is moeilijk om daarvan een duidelijke indruk te krijgen. De reden is niet dat hij erkent dat we hiervan niets kunnen weten, en dat hij zich daarom bewust vaag en terughoudend hierover uit. In tegendeel, hij spreekt hierover met…

  Lees meer...
  16,00
 • E.P. Meijering - Augustinus over de geloofsbelijdenis
  E.P. Meijering - Augustinus over de geloofsbelijdenis

  Het geschriftje De fide et symbolo van Augustinus is niet alleen een eerste aanzet tot het speculatieve denken van deze kerkvader, maar ook een weerspiegeling van die vorm van vroegchristelijk geloven en denken, die dominant zou worden in de geschiedenis. Meijering geeft een…

  Lees meer...
  16,00
 • E.P. Meijering - Emil Brunner De Middelaar
  E.P. Meijering - Emil Brunner De Middelaar

  een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de pretentie leek te hebben erboven te kunnen staan.Vrijzinnigen hadden dan ook het gevoel dat het hier om orthodoxie in een modern gewaad ging, en orthodoxen…

  Lees meer...
  17,00
 • E.P. Meijering - Die jezus heeft inderdaad niet bestaan
  E.P. Meijering - Die jezus heeft inderdaad niet bestaan

  Een onderzoeker, die eerlijk te werk gaat, aldus Schweitzer, moet erkennen dat Jezus niet de prediker van een nieuwe zedelijkheid en niet die voorbeeldige mens was, die liberale theologen graag in hem wilden zien. Schweitzer wilde, zoals hij het zelf graag zei, Jezus aan zijn…

  Lees meer...
  15,95
 • E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 3
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 3

  Nadat Barth de vraag heeft besproken wie God is, stelt hij in het derde deel van zijn dogmatiek (II,1) de vraag aan de orde, wat God is. Dit is de leer van de eigenschappen van God. Barth kwalificeert God als de degene die in vrijheid liefheeft. Voor ons gevoel kunnen de…

  Lees meer...
  16,00
 • E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 4
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 4

  Ook uit Barths leer van de verzoening blijkt weer de grote consistentie waarmee hij zijn gedachten ontwikkelt. Die is de logische voortzetting van zijn eerder ontvouwde leerstellingen, vooral wat betreft het particularistische als wat betreft het universele karakter van Gods…

  Lees meer...
  17,00