Corrie Ebbers, Paulien Bunt, Sophie Vastenhout, Micha Venderbos - Privacy in het sociaal domein

De samenwerking tussen gemeenten en hulpverleners


Privacy in het sociaal domein

Dit boek is geschreven om de samenwerking tussen

gemeenten en hulpverlening binnen het sociaal domein

te ondersteunen. De focus ligt op de gegevensverwerking

op lokaal niveau en op de plichten van de gemeenten en

de instellingen als verwerkingsverantwoordelijken.

In 2015 gaf de wetgever gemeenten de opdracht om

casusgericht te werken vanuit het principe ‘één gezin,

één plan, één regisseur’. Dit ging gepaard met een

reorganisatie en herverdeling van taken. Met de invoering

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

in 2018 is de belangstelling voor het onderwerp privacy

toegenomen, maar ook de vragen en misverstanden:

hoe kan men samenwerken vanuit die integrale visie en

welke informatie mogen de partijen delen. Het belang

van privacy in het sociaal domein is het bewaken van vrije

toegang tot fundamentele voorzieningen. De drempel

om hulp te zoeken mag niet te hoog zijn. Vertrouwen

behouden in de overheid en de hulpverlening is een

fundamentele voorwaarde. Dit sluit nauw aan bij de

kernwaarden van het sociaal domein: de eigen regie van

de cliënt en de integriteit van de hulpverlener.

Dit boek bevat de belangrijkste wetten die een rol

spelen in het sociaal domein. De Algemene Verordening

Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG, de

Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning

2015 en de Jeugdwet. Ook de geheimhoudingsplicht,

gegevensuitwisseling, de organisatie van de

samenwerking en het werkproces komen aan bod. Er is

een voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ opgenomen en

een ‘Afwegingskader Conflict van plichten’.

"Privacy in het sociaal domein. De samenwerking tussen

gemeenten en hulpverleners" is een studieboek en

naslagwerk voor beroepsbeoefenaren van gemeenten

en hulpverlenende instanties, zoals juristen,

kwaliteitsmedewerkers, privacy-adviseurs, beleidsmakers

en functionarissen gegevensbescherming.Corrie Ebbers, Paulien Bunt, Sophie Vastenhout, Micha Venderbos boeken - Privacy in het sociaal domein
ISBN 9789492952172
PAGINA’S 200
VERSCHENEN 08-08-2019
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Berghauser Pont Publishing
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
49,50
Bestel