Charles Hupperts, Elly Jans - Vernietiging en hoop

In de Aeneis van Vergilius


VOORWOORD

Vernietiging en hoop, in de Aeneis van Vergilius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2020.

Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woor-den die de leerlingen verondersteld worden te kennen staan achterin het leerlingenboek, alle woorden die niet in deze basiswoordenlijst voorkomen zijn geannoteerd. In de alfabetische woordenlijst zijn ook de frequent in het pensum voorkomende woorden opgenomen. Bij de annotatie zijn we uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van ca. 1100 woorden uit Vox. De eerste Latijn-se tekst van het pensum (Boek I, 223-304) is wat ruimer van aantekeningen voorzien.

Wat leerlingen moeten weten van de metriek, de stijl en de verteltechniek van Vergilius, is achterin het boek in twee hoofdstukken ondergebracht. Ook zijn alle stijlfiguren opgenomen die door de CvTE-minimumlijst als bekend worden veron-dersteld en zoveel mogelijk toegelicht met voor-beelden uit het pensum.

Allerlei belangrijke grammaticale items worden naar aanleiding van de teksten in onthoudblokken herhaald en zijn in Hoofdstuk 16 bij elkaar gezet. Ook in het ‘Stappenplan bij het vertalen’ voorin het boek wordt verwezen naar de gramma-ticale blokken.

Achterin het boek is een op basis van het pensum samengestelde lijst van basiswoorden opgenomen. Het is aan te bevelen deze woorden vooraf aan het vertalen van een passage of zelfs al aan het einde van de 5de klas te laten leren.

Het boek bevat veel vragen en opdrachten die op uiteenlopende zaken betrekking hebben: grammaticale structuur, metriek, stijlmiddelen, in-houd, strekking en structuur van de tekst, soms tekstvarianten en de illustraties. Omdat leerlingen gelezen Latijnse teksten moeten vergelijken met een bestaande vertaling, teneinde deze vertaling te beoordelen, zijn ook in dit kader verschillende opdrachten toegevoegd. Ook zijn bij de teksten in vertaling vragen gesteld, die vooral over de in-houd van de tekst gaan. Verder zijn in Hoofdstuk 11 algemene vragen bij het pensum opgenomen om leerlingen te stimuleren na te denken over grote lijnen in het pensum en het thema ‘vernietiging en opbouw’ dat de Syllabus als rode draad voor de keuze van de teksten opgeeft.

Ter illustratie van de receptiegeschiedenis zijn enkele passages uit Dante en zijn Divina Commedia opgenomen.

Er worden tien proefvertalingen aangeboden en negen in het docentenboek.

In het docentenboek staan verder de werkvertalingen van de Latijnse teksten en van alle proef-vertalingen waarvan 5 met kolonindeling, de antwoorden op de vragen en opdrachten en de CvTE-minimumlijst van 2015.

De Latijnse tekst van de Aeneis is de OCT-tekst uitgegeven door R.A.B. Mynors in 1969. Voor de voorgeschreven vertalingen van de Aeneis heb-ben we van 3 bestaande vertalingen dankbaar gebruik gemaakt: die van M.A. Schwartz, van Marietje D’Hane Scheltema en van Piet Schrijvers. De vertaling van de schildpassage uit boek 18 van de Ilias is van M.A. Schwartz.

Daarnaast is er gratis aanvullend online lesmateriaal beschikbaar. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Bovendien worden de Latijnse teksten ook nog in een apart katern bij het boek aangeboden zodat leerlingen hierin aantekeningen kunnen maken.

De auteurs,

Charles Hupperts

Elly Jans


Het boek vernietiging en hoop van Charles Hupperts, Elly Jans is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 21,50 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Charles Hupperts, Elly Jans boeken - Vernietiging en hoop
ISBN 9789463640367
VERSCHENEN 29-03-2019
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Eisma Edumedia bv
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
21,50
Bestel

Andere boeken van Charles Hupperts, Elly Jans

 • Charles Hupperts, Elly Jans - Plato Symposium
  Charles Hupperts, Elly Jans - Plato Symposium

  Plato Symposium, De kracht van Eros is een volledige uit-werking van de syllabus voor het CE Grieks 2020. Het boek bevat het hele Symposium, deels in het Grieks, deels in vertaling. Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woorden die de leerlingen verondersteld worden te…

  Lees meer...
  21,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Tragische helden
  Charles Hupperts, Elly Jans - Tragische helden

  Tragische helden De gruwelen van de Trojaanse oorlog in de Ilias van Homerus is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2015. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten is de ellende van de Trojaanse oorlog, zoals deze…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 1 Hulpboek
  Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 1 Hulpboek

  De stof in het hulpboek is precies gelijk aan de stof uit het werkboek. Het hulpboek bevat echter geen schrijflijnen/ invulruimtes en wordt gelijmd. Het hulpboekboek bevat: - Grammaticale oefeningen. - Vragen en opdrachten over de Nederlandse teksten en de illustraties. - Extra…

  Lees meer...
  33,35
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Mars en Venus Katern Parnassus Tekstboek en Opdrachtenboek
  Charles Hupperts, Elly Jans - Mars en Venus Katern Parnassus Tekstboek en Opdrachtenboek

  Mars en Venus - katern Parnassus * Mars en Venus bestaat uit twee hoofdstukken van Parnassus, het Latijnse leesboek van Eisma voor de bovenbouw. * De hoofdstukken betreffen teksten uit De Bello Gallico van Caesar en het thema Eros met de Venushymne uit Lucretius, gedichten van…

  Lees meer...
  15,00
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Geloof en bijgeloof
  Charles Hupperts, Elly Jans - Geloof en bijgeloof

  Geloof en Bijgeloof, Religieuze uitingen in Ab Urbe Condita van Livius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2017. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten is de manier waarop het geloof in de goden en godsdienstige…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Dios Odysseus
  Charles Hupperts, Elly Jans - Dios Odysseus

  Odysseus van Troje naar Ithaca is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2012. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten is de figuur van Odysseus en zijn avonturen die hij heeft meegemaakt voor de muren van Troje en op…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Ovidius, een onsterfelijke dichter Leerlingenboek
  Charles Hupperts, Elly Jans - Ovidius, een onsterfelijke dichter Leerlingenboek

  Ovidius, een onsterfelijke dichter is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2019. De teksten die gelezen moeten worden zijn enkele verhalen uit de Metamorphoses (Apollo en Daphne, Actaeon, Philemon en Baucis), de zogenoemde autobiografie…

  Lees meer...
  21,50
 • Charles Hupperts, Niels Koopman, Elly Jans - Polytropos Odysseus
  Charles Hupperts, Niels Koopman, Elly Jans - Polytropos Odysseus

  Polytropos Odysseus. Ontmoetingen van Odysseus met mensen, goden en monsters in de Odyssee van Homerus is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2018. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten zijn de vele ontmoetingen…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Vita Beata
  Charles Hupperts, Elly Jans - Vita Beata

  Het gelukkige leven. Filosofische teksten uit het werk van Cicero en Seneca is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2018. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten is de manier waarop mensen in hun leven geluk kunnen…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts - Compendium CE Grieks
  Charles Hupperts - Compendium CE Grieks

  UitgangspuntenHet Compendium Grieks is als hulp bedoeld voor gebruikers van het woordenboek Muller-Thiel. Het bevat een gedeelte van het Eisma-woordenboek Grieks-Nederlands van Ch. Hupperts.DoelgroepHet Compendium Grieks is bestemd voor leerlingen die bij het examen Grieks het…

  Lees meer...
  13,45
 • Charles Hupperts - Olympische Spelen
  Charles Hupperts - Olympische Spelen

  Sport is een sleutel tot de Griekse cultuur. Sportbeoefening was een zeer belangrijk onderdeel van de opvoeding van de Griekse jeugd, zij vormde de basis voor de militaire opleiding en was de vrijetijdsbesteding bij uitstek voor de Griekse man. Ook weerspiegelde sport waarden en…

  Lees meer...
  39,90
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Van Troje naar Italië
  Charles Hupperts, Elly Jans - Van Troje naar Italië

  Van Troje naar Italie, De reisavonturen van Aeneas is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2016.Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten zijnde avonturen die Aeneas op zijn reis meemaakt voordat hij in Italie aankomt.…

  Lees meer...
    7,50
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Caput Mundi
  Charles Hupperts, Elly Jans - Caput Mundi

  Caput Mundi, een cultuurgeschiedenis van Rome en omstreken Caput Mundi 'Hoofdstad van de wereld' is een prachtig boek met 400 afbeeldingen, in kleur, over het oude Rome. Het boek kan uitstekend gebruikt worden als voorbereiding op een reis naar Rome. Ook als u niet zelf naar Rome…

  Lees meer...
  36,00
 • Charles Hupperts, Simon Veenman - Logos
  Charles Hupperts, Simon Veenman - Logos

  DoelgroepLogos is bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw van het VWO.OpzetLogos bevat een basiswoordenlijst die voor het grootste deel uit Attische (ca. 1.100) woorden bestaat, een lijst van ca. 250 woorden voor de lectuur van Homeros (alle woorden die meer dan 50 keer…

  Lees meer...
  17,75
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 3 Romeinse literatuur Hulpboek A
  Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 3 Romeinse literatuur Hulpboek A

  InhoudDe hulpboeken bevatten:- Aantekeningen en commentaar bij de Latijnse teksten uit het tekstboek.- Alfabetische woordenlijst achterin het boek.- Aandachtspunten en tips voor bij het vertalen.- Vertaalde teksten.- Vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten.[br]

  Lees meer...
  24,45
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 2 Tekstboek
  Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 2 Tekstboek

  Bij de herzieningDe doelstellingen van Fortuna zijn bij de nieuwe druk onverkort gehandhaafd. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn de volgende:-de gehele CEVO-basiskennislijst wordt behandeld-10 leesteksten zijn geschrapt (waaronder les 19 over Catalina), een aantal is…

  Lees meer...
  37,15
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Synopsis
  Charles Hupperts, Elly Jans - Synopsis

  Inhoud- De Griekse goden en hun voortleven;- De Griekse kunst (architectuur, beeldhouwkunst en vaasschilderkunst);- De Romeinse kunst (architectuur, schilderkunst, reliefs, portretten);- De Griekenlandreis;- De stad Rome in het kader van de Rome-reis;- Epos : de Odyssee in…

  Lees meer...
  47,60
 • Charles Hupperts - Woordenboek Grieks - Nederlands
  Charles Hupperts - Woordenboek Grieks - Nederlands

  Het Woordenboek Grieks-Nederlands van Eisma is onmisbaar in de huidige praktijk van het onderwijs Grieks. Het is een beperkt lexicon dat met het oog op de overzichtelijkheid uitsluitend van toepassing is op auteurs die in het huidige onderwijs Grieks centraal staan (Homeros,…

  Lees meer...
  54,85
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 4 Latijnse grammatica Leerboek
  Charles Hupperts, Elly Jans - Fortuna 4 Latijnse grammatica Leerboek

  Fortuna 4, Latijnse grammatica, is het laatste deel van de leergang. Het grammaticaboek bevat o.a. een weergave van de hoofdzaken van de morfologie en syntaxis en is bestemd voor de bovenbouw. De opzet van het boek is afgestemd op de lespraktijk en is dus zeer pragmatisch…

  Lees meer...
  26,65
 • Charles Hupperts, Elly Jans - Palladion
  18,25