Bart Labuschagne, Timo Slootweg, Rico Sneller - Hegels godsdienstfilosofie en de monotheistische religies

Een actuele confrontatie


Over het boek:

Dit boek biedt een kritische inleiding in de godsdienstfilosofie, aan de hand van een confrontatie tussen enerzijds G.W.F. Hegels filosofie van de monotheïstische religies en anderzijds godsdienstwetenschappelijke inzichten in en vanuit de godsdiensten zelf. Het doel is te komen tot een wijsgerige verheldering van wat deze religies kenmerkt. Wat kan een filosofische benadering van de verschillende godsdiensten, zoals die van Hegel, bijdragen aan een beter begrip ervan? Hoe zou de godsdienstfilosofie een rol kunnen spelen in het actuele debat over religie, en de verhouding daarvan tot de grondslagen van recht en politiek?

De manier waarop we over God denken en dus hoe we geloven, beïnvloedt onze moraal en ons recht, de wetten die we maken en de wijze waarop we die toepassen. Hegel had veel op met het christendom. In zijn ogen vormde het christelijk geloof ten opzichte van andere, eerdere godsdiensten een vervolmaking en een voltooiing van de religie. Filosofisch bezien is het christendom de religie van vrijheid en van verzoening van God en de mens met elkaar. Alle godsdiensten die voorafgingen aan het christendom, beschouwt hij als beperkter en eenzijdiger: de 'ware geest' is daarin nog onvoldoende ontwikkeld. Deze hoogst controversiële claim wordt in dit boek aan een nader, kritisch onderzoek onderworpen.

Over de schrijver(s):

Bart Labuschagne en Timo Slootweg doceren rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Rico Sneller doceert wijsgerige antropologie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van deze universiteit.Bart Labuschagne, Timo Slootweg, Rico Sneller boeken - Hegels godsdienstfilosofie en de monotheistische religies
ISBN 9789044131604
PAGINA’S 323
VERSCHENEN 07-08-2014
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Garant

TIJDELIJK UITVERKOCHT

Dit boek is tijdelijk uitverkocht. Vul uw e-mail adres in om bericht te krijgen zodra het boek leverbaar is.

E-mail adres:


32,00

De genoemde prijs is een indicatie.