Aurelius Augustinus - Huis van barmhartigheid

Preken over verschillende thema’s


Bijna 40 jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de 'sermones de diuersis', preken over verschillende thema's. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: 3 ervan rond 1990, een in 1995, 3 in 2007 en een in 2012.

Als predikant kon Augustinus luisteraars en daaropvolgende lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer aantrekkelijke voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus' preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken.

We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid.


Het boek huis van barmhartigheid van Aurelius Augustinus is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 44,90 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Aurelius Augustinus boeken - Huis van barmhartigheid
ISBN 9789463401364
VERSCHENEN 26-09-2018
DRUK 1e druk
UITVOERING Harde kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Uitgeverij Damon VOF
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
44,90
Bestel

Andere boeken van Aurelius Augustinus

 • Aurelius Augustinus - Leven in hoop
  Aurelius Augustinus - Leven in hoop

  Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht aan anderen op te tekenen. Zo zijn…

  Lees meer...
  32,90
 • Aurelius Augustinus - Belijdenissen
  Aurelius Augustinus - Belijdenissen

  Augustinus’ Belijdenissen geldt nog altijd als een van de meesterwerken van de westerse bekentenisliteratuur. Ook neemt het, met de vele andere werken van Augustinus, een unieke plaats in de geschiedenis van de christelijke theologie en het Europese denken in. Het is een…

  Lees meer...
  33,99
 • Aurelius Augustinus - Wijsheid van leerlingen
  Aurelius Augustinus - Wijsheid van leerlingen

  Ik durf niet te liegen tegen gewone mensen met geleerden als rechters erbij! Als geen ander uit de oudheid wist Augustinus (354-430) als bisschop van Hippo Regius mensen uit alle lagen van de bevolking te boeien. Bijna veertig jaar lang heeft hij gepreekt.Dit boekje bevat drie…

  Lees meer...
  17,90
 • Aurelius Augustinus - De orde
  Aurelius Augustinus - De orde

  Vertaling: Cornelis VerhoevenBinnen het gigantische oeuvre van Aurelius Augustinus (354-430), is het werk dat hier in vertaling wordt aangeboden, op het eerste oog niet meer dan een fragment of een aanzet: drie dagen werk op een benijdenswaardig leven van drie kwart eeuw. Op zijn…

  Lees meer...
  15,90
 • Aurelius Augustinus - Augustinus
  Aurelius Augustinus - Augustinus

  Een geschenkboekje met quotes uit de geschriften van Augustinus (354-430). De serie ‘Een stil moment...’ is prachtig vormgegeven en combineert wijze, verfrissende en contemplatieve quotes met prachtige full-colour beelden. De citaten zijn met zorg gekozen zodat mensen van…

  Lees meer...
  10,00
 • Aurelius Augustinus - Geloof is het begin
  Aurelius Augustinus - Geloof is het begin

  Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn…

  Lees meer...
  34,90
 • Aurelius Augustinus - De Bijbel als spiegel
  Aurelius Augustinus - De Bijbel als spiegel

  Aan het eind van zijn leven stelde de kerkvader Augustinus (354-430) een bloemlezing samen van passages uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin richtlijnen waren opgenomen voor een goed leven. Uit bekende en minder bekende Bijbelboeken haalde hij díé geboden en…

  Lees meer...
  20,99
 • Aurelius Augustinus - Brood om van te leven
  Aurelius Augustinus - Brood om van te leven

  "Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?" De vraag is afkomstig uit de eerste verhandeling in deze bundel en vormt de afsluiting van een plechtige inleiding op een prachtige toespraak van Augustinus (354-430). De bisschop van…

  Lees meer...
  49,90
 • Aurelius Augustinus - Belijdenissen
  Aurelius Augustinus - Belijdenissen

  Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als…

  Lees meer...
  24,90
 • Aurelius Augustinus - Geef mij te drinken
  Aurelius Augustinus - Geef mij te drinken

  Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen"De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde verder onder zich en aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen," aldus Augustinus…

  Lees meer...
  49,90
 • Aurelius Augustinus - Goed onderwijs
  Aurelius Augustinus - Goed onderwijs

  Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken? In zijn geschrift 'De catechizandis…

  Lees meer...
  18,90
 • Aurelius Augustinus - De strijd van een christen
  Aurelius Augustinus - De strijd van een christen

  Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. Ruim dertig jaar was hij bisschop van Hippo Regius in de Romeinse…

  Lees meer...
  19,90
 • Aurelius Augustinus - Ketters en scheurmakers
  Aurelius Augustinus - Ketters en scheurmakers

  In Augustinus' oeuvre is de weerslag van zijn polemische instelling en interesse goed te zien. Tal van werken dragen titels met daarin het woord 'tegen' (het Latijnse contra of adversus), variërend van het vroege Uitleg van Genesis 1-3 tegen de Manicheeërs (389) en de Psalm…

  Lees meer...
  18,90
 • Aurelius Augustinus - Stratenmakers en brugwachters
  Aurelius Augustinus - Stratenmakers en brugwachters

  Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van…

  Lees meer...
  46,90
 • Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof
  Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof

  Ingeleid, vertaald en van aantekeningen vorzien door drs. Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke TigchelaarOp zaterdag 15 juni a.s. verschijnt bij uitgeverij Damon in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven het boek Aurelius Augustinus - Schatkamer van het…

  Lees meer...
  89,90
 • Aurelius Augustinus - Wat kunnen wij voor de doden doen?
  Aurelius Augustinus - Wat kunnen wij voor de doden doen?

  Omstreeks het jaar 423 schreef Augustinus (354-430) 'De cura pro mortuis gerenda'. In dit geschrift ontwerpt hij een nieuwe betekenis voor traditionele begrafenisrituelen die strookt met het christelijk geloof. De liefdevolle verzorging van het stoffelijk overschot van een…

  Lees meer...
  12,90
 • Aurelius Augustinus - Onze wereld in wording
  Aurelius Augustinus - Onze wereld in wording

  "In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust…

  Lees meer...
  29,90
 • Aurelius Augustinus - Psalm tegen de donatisten
  Aurelius Augustinus - Psalm tegen de donatisten

  Vertaling: Vincent HuninkDe kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) is de schrijver van beroemde werken zoals de Belijdenissen en de Stad van God. Maar hij besteedde ook veel energie aan de weerlegging van wat in zijn tijd werd gezien als 'ketterijen'. De donatisten, volgelingen…

  Lees meer...
  14,90
 • Aurelius Augustinus - God zoeken met de zinnen?
  Aurelius Augustinus - God zoeken met de zinnen?

  Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien doordrs. Elly Houtsma, drs. Marijke Nota-Renders, Hans van Reisenmet medewerking van Dr. Hugo De LilUit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430).…

  Lees meer...
  24,90
 • Aurelius Augustinus - In antwoord op uw vragen
  Aurelius Augustinus - In antwoord op uw vragen

  De kerkvader Augustinus (354-430) heeft in zijn lange leven talloze brieven geschreven. Ongeveer driehonderd hiervan zijn overgeleverd. De oudste stammen uit het jaar 386, dat wil zeggen: het jaar waarin hij zich bekeerde tot het katholieke geloof, de jongste zijn van niet lang…

  Lees meer...
  19,90
 • Aurelius Augustinus - Vier evangelisten, een evangelie
  Aurelius Augustinus - Vier evangelisten, een evangelie

  Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in het Nieuwe Testament? Waarom niet één? En waarom niet meer dan vier? Wat te doen wanneer iemand…

  Lees meer...
  44,90
 • Aurelius Augustinus - Belijdenissen
  Aurelius Augustinus - Belijdenissen

  De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote…

  Lees meer...
  39,90
 • Aurelius Augustinus - Debatten over God en wereld
  Aurelius Augustinus - Debatten over God en wereld

  Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink Ingeleid door Hans van Reisen Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit…

  Lees meer...
  19,90
 • Aurelius Augustinus - Handboek Latijn
  Aurelius Augustinus - Handboek Latijn

  Op naam van Augustinus (354-430) bestaat een kort traktaat over Latijnse grammatica. Inclusief rijtjes, indelingen en voorbeelden. Recent is aangetoond dat dit leerboek in hoofdzaak echt van Augustinus' hand is. Dat blijkt uit een aantal ideeën over taal, woordelijke…

  Lees meer...
  14,90
 • Aurelius Augustinus - Als korrels tussen kaf
  Aurelius Augustinus - Als korrels tussen kaf

  Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van…

  Lees meer...
  27,90
 • Aurelius Augustinus - De goede geur van Christus: preken over heiligen
  Aurelius Augustinus - De goede geur van Christus: preken over heiligen

  Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen.Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen…

  Lees meer...
  44,90
 • Aurelius Augustinus - De weg komt naar u toe
  Aurelius Augustinus - De weg komt naar u toe

  Augustinus (354-430) weet na zestien eeuwen nog menig lezer te boeien. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Als geen ander weet hij de rijkdom van bijbelse geschriften en de christelijke geloofsgeheimen voor allerlei mensen toegankelijk te…

  Lees meer...
  37,90
 • Aurelius Augustinus - Liegen en leugens
  Aurelius Augustinus - Liegen en leugens

  vertaald en toegelicht door Vincent Huninkingeleid door Paul van GeestMag je liegen? Grove, schadelijke leugens zijn verkeerd en verwerpelijk, dat is duidelijk. Maar het bekende leugentje om bestwil? Of een leugen waarmee je een mensenleven redt? In twee afzonderlijke traktaten…

  Lees meer...
  21,90
 • Aurelius Augustinus - Het huis op de rots
  Aurelius Augustinus - Het huis op de rots

  Vertaling: Hans van Reisen en Leo WennekerEr is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. De zogeheten bergrede (Matteüs 5-7) geniet zowel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschappen groot gezag. In de…

  Lees meer...
  29,90
 • Aurelius Augustinus - Gelukkig leven
  Aurelius Augustinus - Gelukkig leven

  Vertaling en ingesproken door:Anke TigchelaarAnnemarie Six-WienenJoost van NeerVincent HuninkMet een introductie door:Hans van ReisenBijna veertig jaar lang heeft Augustinus in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Rond het jaar 400 kwamen…

  Lees meer...
  12,90