Arie Aalders - De weg - de waarheid - het leven trilogie

De mens, de zoekende mens koninklijke kunst, de hoogste levenskunst leef-tijd, tijd = illusie


' De Weg - De Waarheid - Het Leven '

Als In een flits werd het duidelijk: De 3 boeken: De Mens, de zoekende Mens; Koninklijke Kunst, de Hoogste Levenskunst; Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau; beelden in wezen de Tao van de menselijke ontwikkeling uit. Deze boeken vormen een bijzondere Trilogie met respectievelijk de titels: De Weg - De Waarheid - Het Leven. Het wordingsproces - de evolutie van de Mens als 'kennis van Gods heilsplan' - wordt voor de goede verstaander, hierin vertolkt. De bijgewerkt Trilogie vormt een uniek geschrift waarin het diepste geheim wordt onthuld: De weg naar: ?Geluk - Vreugde - Rust?. Het doel is om u bewust te doen worden dat het de hoogste 'Tijd' wordt om onze energie te bundelen en met zicht op de oude 'Landmerken' het 'Mensdom' op de ware koers te leggen; hetgeen juist nú - in deze enerverende ?Tijd? - van essentieel belang is. In de achter ons liggende 25 jaar is niet alleen onze religieuze cultuur in een humanistisch seculiere maatschappij veranderd, maar vond er bovendien geleidelijk een bewustzijnsverandering plaats. De snelle ontwikkeling van ICT effende de weg voor de zelf-actualiserende mens, die zich autonoom ging individualiseren en zich steeds sterker als een ?ik? ging manifesteren. Het woordje 'respect' is verdrongen door 'eigendunk'. U ziet het bijna elke dag om u heen: Op de snelweg; in de winkel, binnen de ondernemingscultuur, vult uzelf maar in..Het is in het algemeen, uitzonderingen daar gelaten: 'Een ieder voor zich en God voor ons allen'. Het is de diep liggende oorzaak waardoor grote bedrijven hun stabiliteit verliezen doordat het 'Wij - gevoel' langzaam maar zeker is weggeëbt De natuurwet: ?Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet?, is door de Welvaart, Jaloezie en Hebzucht naar de achtergrond verdrongen. Drie dikke vrienden: Welvaart - Jaloezie - Hebzucht, maar zij verblinden de empathie. Ook de invloed vanuit het 'Oosten' is zorgelijk.Binnen de ?Industrie?, de ?Sport?, maar ook binnen de ?Wereldhaven Rotterdam?, infiltreerden te veel buitenlandse belangen. Met de ICT zitten we in een digitale stroomversnelling en de Wetenschap - met name de 'Kwantum - en Snaartheorie' - zoeken naar ?iets? dat macht c.q. gezag over ons, het fenomeen ?Mens? uitoefent. De terreur, oorlog, honger en armoede in de wereld is onaanvaartbaar en moet verbannen worden. Een oud spreekwoord zegt:'De kruik gaat net zo lang te water totdat zij breekt.' Diverse tekenen wijzen in die richting dat het bijna zover is. De waarheid - het geheim - wordt vertroebeld door de ?Tijd? , terwijl de mens niet beseft dat ?Tijd? een Illusie is. 1ste Boek

Ruim 300 godsdiensten, religies, geloven en levensbeschouwingen passeren op beknopte wijze uw aandacht. Voor de Europeesche Gemeenschap zal dit aantal globaal eveneens benaderd worden, maar wereldwijd tellen we er ruim 4000! Dat kan ook niet anders want ieder mens is uniek en probeert te allen tijde zijn eigen gedachten te ordenen over de mystiek van het leven: ?Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?? en ?Wat is eigenlijk het doel van het leven van mens en dier?? Ook binnen bepaalde groeperingen dragen mensen toch hun persoonlijke mening in hun binnenste. We kunnen stellen dat er zoveel levensbeschouwingen zijn als er zelfactualiserende mensen zijn. Speciaal voor de geïnteresseerde lezer die niet binnen een religieus of kerkelijk milieu is groot geworden begint het 1ste hoofdstuk met ?Godsdienst?, hetgeen overigens ook voor de religieus opgevoede eveneens een eyeopener kan zijn. .

2de Boek

Dit deel geeft een uitvoerige behandeling over de ?Koninklijke Kunst?, de ?Hoogste Levenskunst?. Het bouwen aan de Tempel der Volmaking, aanvangende met het behouwen van de ruwe steen, die de mens zelf is, tot een volmaakte steen: de zuivere kubiek, waardig om ingepast te worden bij die bouw; rustend op ?Wijsheid, Kracht en Schoonheid?, en stevig verankerd in ?Broeder-zusterschap en Liefde?. Wie ben ik? Waarom ben ik er? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik na dit leven heen of is er na dit leven niets meer? Als er niets is wat is er dan? Wat is het verschil tussen leven en dood, een verschil in voortbestaan? Het zijn vragen die vroeg of laat onherroepelijk bij ieder mens in het zelfbewustzijn opduiken. Met de gevleugelde woorden in de geest van: ?dood is dood enerzijds en anderzijds evolutie, reïncarnatie, eeuwig leven, wederom geboren worden en ervaring opdoen?, ingebed in onze antwoorden, zijn we er niet om een weldenkend wezen richting in zijn zelfbewustwording te geven. Het is het zoeken naar ?Waarheid?. Alleen door individuele geestelijke ontwikkeling en kennis-overdracht op zowel religieus, maatschappelijk en economisch terrein met effectieve directe beleidsflankering van honger- en armoedebestrijding is harmonisering van de cultuurverschillen te verwezenlijken en kan mede hierdoor spiraal van terreur omgebogen worden. .

3de Boek

Hierin wordt u meegenomen in de geschiedenis van de 'Tijd' en kalendersystemen. Het wordt steeds duidelijker dat de ?Tijd? in ons bijna elke dag leventje wel dominant aanwezig is, maar op een illusie berust; de mens hiermede geprogrammeerd is. De weg van de mens - van het hele mensdom - ligt vol struikelblokken; maar met de geleider in ons zelf zullen we uiteindelijk - met zicht op de oude landmerken - de ware koers weten te bepalen om het doel te bereiken. Hiermede zal het zoeken naar Waarheid worden beloond. De wetenschap gaat schoorvoetend beseffen dat er meer is dan de werkelijkheid die wij ons inbeelden, zoals dit deel laat zien:?Eeuwig leven?. We zouden kunnen stellen dat Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau. We komen tot ontdekking - mede dankzij de kwantummechanica - dat de werkelijkheid zoals wij die ervaren, niet de ware werkelijkheid is; maar dat wij leven in een virtuele wereld waarin de 'Tijd' op spirituele - maar vooral mystieke wijze- een essentiële rol speelt door de touwtjes van ons leven in handen te nemen. Het wordt steeds duidelijker wat het betekent: 'De Weg - De Waarheid - Het Leven' en nog belangrijker naar wie het verwijst! Door zorgvuldige bestudering en vooral ook er naar te handelen, wordt als vanzelf de nieuwe koers in uw leven uitgezet. Overigens: Het geheim wordt mede onthuld in een acrostichon. Spannend!

Arie Aalders


Het boek de weg - de waarheid - het leven trilogie van Arie Aalders is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 24,99 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Arie Aalders boeken - De weg - de waarheid - het leven trilogie
ISBN 9789082310139
PAGINA’S 780
VERSCHENEN 13-12-2017
UITVOERING Zachte kaft
Ook verkrijgbaar: e-book.
TAAL Nederlands
UITGEVER Bureau Somar B.V.
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
24,99
Bestel

Andere boeken van Arie Aalders