Anneke de Jong, J.W. Pothuis - Bouwbesluit 2012

En regeling Bouwbesluit 2012


Aanleiding tot deze vijfde druk is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2016.

Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 24 november 2015 luidt, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 12 november 2015 (Staatsblad 2015, 425). Dit besluit is per 1 juli 2016 niet gewijzigd.

De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat deze per artikel of artikellid duidelijk leesbaar is, zonder dat behoeft te worden nagegaan of en in hoeverre wijzigingen zijn aangebracht op het basisdocument (Staatsblad 2011, 416).

Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2016. Naast genoemde regelgeving bevat deze vijfde druk verschillende onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 24 november 2015 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen.

Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het Bouwbesluit 2012 is verwerkt.Anneke de Jong, J.W. Pothuis boeken - Bouwbesluit 2012
ISBN 9789491930621
VERSCHENEN 28-09-2016
DRUK 5e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Berghauser Pont Publishing

UITVERKOCHT

Dit boek is uitverkocht. Vul uw e-mail adres in om bericht te krijgen zodra het boek leverbaar is.

E-mail adres:


59,00

De genoemde prijs is een indicatie.

Andere boeken van Anneke de Jong, J.W. Pothuis