Alias Pyrrho - Waarden

Wat zijn dat eigenlijk voor dingen?


Wat zijn waarden? En waarvoor dienen ze? Heeft de wetenschap al ontdekt waar waarden zich bevinden en hoe ze werken? Dit zijn onder andere vragen die in dit boek aan de orde komen. Daarvoor zoeken we ondersteuning in de cognitieve neurowetenschappen. Het zal blijken dat we kennismaken met een cognitief systeem dat sturend is voor al onze gedragingen. Dit waardensysteem regelt al onze keuzes, oordelen en beslissingen. Soms is er twijfel, soms ambiguïteit, soms boosheid, verleiding of verslaving en is er discipline gewenst; soms ervaren we gevoelens van tevredenheid of geluk. Hoe worden cognitie, conatie (wil) en emotie verbonden? Het waardensysteem strekt zich uit over het volledige traject van de psychologie en taxeert elke perceptie en beoordeling aangaande de moraliteit, agressie, tolerantie, de hang naar macht, liefde en de esthetiek. Dit boek legt de verbanden bloot tussen recht, politiek, religie, kunst en economie. Daarvoor gaan we terug in de evolutie om het cognitieve selectieproces te vinden waar de moraliteit begon. Met de conclusie, dat elk mens in elke situatie het persoonlijke voordeel zoekt overeenkomstig zijn/haar opgebouwde waardensysteem.


Het boek waarden van Alias Pyrrho is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 23,65 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Alias Pyrrho boeken - Waarden
ISBN 9789402114232
PAGINA’S 203
VERSCHENEN 01-05-2014
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Brave New Books
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
23,65
Bestel

Andere boeken van Alias Pyrrho

 • Alias Pyrrho - SCEPSIS OVER SCEPSIS
  Alias Pyrrho - SCEPSIS OVER SCEPSIS

  Scepsis is een voorbehoud tegenover de aanvaarding van kennis, de acceptatie van feiten en een terughoudende instelling tegenover waarheid. Beweringen, hypothesen, dogma’s, geloof en veronderstellingen verdienen scepsis. Maar verdient wetenschappelijke kennis dan geen…

  Lees meer...
  19,47
 • Alias Pyrrho - Een andere kijk op vrijheid.
  Alias Pyrrho - Een andere kijk op vrijheid.

  Vrijheid is zowel een begrijpelijk als een ongrijpbaar fenomeen in het leven. In deze andere kijk op vrijheid, vanuit de evolutie, komt vrijheid in het licht van selectiedruk en selectieruimte. Een inzicht dat parallel loopt met de ontwikkeling van waarden. In de cognitieve…

  Lees meer...
  19,00
 • Alias Pyrrho - FEITEN & FICTIE
  Alias Pyrrho - FEITEN & FICTIE

  Als er al een alomvattende opdeling van de werkelijkheid te maken is, dan is het wel in zijn en schijn, ofwel in feit en fictie. Het menselijk denken lijkt ingericht om het ware van het onware te scheiden. Want herkenbaar in de vraag: Is het echt of onecht? Is het waar, of lijkt…

  Lees meer...
  22,45
 • Alias Pyrrho - DE POSITIE VAN WAARDEN IN HET COGNITIEVE SYSTEEM
  Alias Pyrrho - DE POSITIE VAN WAARDEN IN HET COGNITIEVE SYSTEEM

  Had Nietzsche gelijk toen hij schreef dat alles door het oog van waarden gaat? Wat bedoelde hij met alles? Betekent het dat alle mentale kwaliteiten onderworpen zijn aan waarden? Dat zou inhouden dat de wil, de rede, de rationaliteit, de logica, het geloof, emoties, de taal en…

  Lees meer...
  19,03
 • Alias Pyrrho - Cognitieve evolutie 2 Van bewustzijn naar cultuur
  Alias Pyrrho - Cognitieve evolutie 2 Van bewustzijn naar cultuur

  Cognitieve evolutie is een theorie over het ontstaan en vorming van het cognitieve vermogen. In twee omvangrijke delen, van zenuwcel tot cultuur, wordt de evolutie beschreven. Deel 2 gaat in op het ontstaan van bewustzijn en cultuur.In Cognitieve evolutie Deel 1 beschrijven we de…

  Lees meer...
  35,99
 • Alias Pyrrho - Weten
  Alias Pyrrho - Weten

  Wat is weten? Het is een diep filosofische vraag die raakt aan de autonomie van het denken, van de wil en het gedrag. Het is tevens een wetenschappelijke vraag, die uitkomt bij faciliteiten, mechanismen en celstructuren, zoals zenuwcellen met synapsen, dendrieten en axonen in…

  Lees meer...
  21,55
 • Alias Pyrrho - Cognitio
  Alias Pyrrho - Cognitio

  Kunnen we weten wat cognitie is? Deze vraag is een leidraad in dit boek en brengt ons naar vier voor cognitie relevante kennisgebieden om deze vraag te beantwoorden. 1. De evolutie van het cognitieve vermogen. Met de vraag, hoe is het kennisnemen ooit ontstaan? We zullen…

  Lees meer...
  21,41
 • Alias Pyrrho - Het goden abattoir
  Alias Pyrrho - Het goden abattoir

  In Het Goden Abattoir beheersen geloof en ongeloof het verhaal, waarin een filmploeg een abattoir bezoekt dat moet sluiten. Twee verhalen integreren wanneer blijkt dat de fantasie van de scenarist de werkelijkheid in het abattoir niet kan overtreffen.In Het Goden Abattoir…

  Lees meer...
  22,11
 • Alias Pyrrho - Democratie in een digitale wereld
  Alias Pyrrho - Democratie in een digitale wereld

  De democratische faciliteiten zijn van 1917. Met het internet is er een interactieve democratie mogelijk die de staatsburger het vertrouwen in de politiek teruggeeft. Bijna iedereen heeft een smartphone,laptop of tablet als het alternatieve rode potlood.De democratische…

  Lees meer...
  20,05
 • Alias Pyrrho - De val van de dansdieren
  Alias Pyrrho - De val van de dansdieren

  De val van de dansdieren tekent een karikaturale zedenschets van de Ballroom-danswereld met tal van hilarische scenes. Daarbinnen speelt zich een psychologisch drama af in een gezin waarvan de ouders, als fanatiek danspaar, een ongewenst kind krijgen.De val van de dansdieren is…

  Lees meer...
  19,18
 • Alias Pyrrho - Contingentie
  Alias Pyrrho - Contingentie

  De subtitel van dit boek: ‘Waden door een moeras van filosofisch onbehagen’, voorspelt niet veel goeds voor wie stevige grond zoekt voor zekerheden. Maar wie iets beweren wil heeft niets aan willekeur die door elke andere opvatting vervangen kan worden. Zo’n mening is…

  Lees meer...
  20,02
 • Alias Pyrrho - Een vrije wil... of niet soms?
  Alias Pyrrho - Een vrije wil... of niet soms?

  De vrije wil lijkt zo evident dat de bewering van het tegendeel zelfs geen essay waard kan zijn. Want al onze morele wetten en intuïties zijn gebaseerd op een vrije wil. De gedachte aan een onvrije wil is zelfs onverdraaglijk. Een gedachte waarmee een mens zou verworden tot een…

  Lees meer...
  28,07
 • Alias Pyrrho - Hebben ezels ook bewustzijn?
  Alias Pyrrho - Hebben ezels ook bewustzijn?

  Sommige dieren beschikken over opmerkelijke intelligentie, maar hebben mensapen, dolfijnen, olifanten en zelfs ezels ook bewustzijn? Aan de hand van het boek van Frans de Waal: Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? onderzoeken we in dit essay de evolutionaire…

  Lees meer...
  19,46
 • Alias Pyrrho - God
  Alias Pyrrho - God

  Wat begrijpen seculieren van jihadisten en wat begrijpen jihadisten van seculieren? Hoe ver liggen die werelden van gelovigen en ongelovigen uit elkaar en welke positie neemt het bestaan van God (Allah) daarin? Deze twee vragen liggen aan de basis van, hoe het denken over kan…

  Lees meer...
  19,38
 • Alias Pyrrho - Van dier naar mens
  Alias Pyrrho - Van dier naar mens

  De ecologie van bewustzijn, waarden en cultuur is een leidraad voor de hypothese van dier naar mens. De fysiologische veranderingen brachten veranderingen in fenotypen en daarmee in cognitie onder invloed van de biotoop. De gevolgen voor het ontstaan van bewustzijn waren voor de…

  Lees meer...
  21,75
 • Alias Pyrrho - Waarom de wereld toe is aan een ander economisch systeem.
  Alias Pyrrho - Waarom de wereld toe is aan een ander economisch systeem.

  Welk economisch idee gaat de 21ste eeuw veranderen? Welk idee maakt korte metten met de spanning tussen economische groei en het klimaat? Kan een economie die gebaseerd is op groei en afhankelijk is van handel en financiën een einde maken aan mondiale crises? Kan die groeiende…

  Lees meer...
  21,28
 • Alias Pyrrho - Cognitieve evolutie deel 1
  Alias Pyrrho - Cognitieve evolutie deel 1

  Cognitieve evolutie is een metatheorie over het ontstaan en vorming van het cognitieve vermogen. Deel 1: van zenuwcel tot waardensysteem, beschrijft de 1e en 2e cognitieve stap. Deel 2: beschrijft stap 3: de evolutie van het bewustzijn naar cultuur.Hoe is ons denken ooit…

  Lees meer...
  33,93
 • Alias Pyrrho - Een Jihad voor Demo cratie
  Alias Pyrrho - Een Jihad voor Demo cratie

  Een Jihad voor democratie beoogt niet alleen het streven van andersdenkenden te steunen, het heeft ook ten doel de cognitieve grondslag voor democratie te verstevigen en de kwaliteit van de democratische faciliteiten te verbeteren. Welke indicaties geven de democratie een…

  Lees meer...
  23,98
 • Alias Pyrrho - Het moreelprincipe
  Alias Pyrrho - Het moreelprincipe

  Kunnen we weten wat goed en slecht is? Deze vraag over moraliteit is thans actueler dan ooit nu door globalisering op economisch, politiek, religieus en wetenschappelijk gebied de complexiteit alleen maar toeneemt en daarmee de verwarring over tal van ethische kwesties. Waarheid,…

  Lees meer...
  20,73
 • Alias Pyrrho - Van kapitalisme naar een duurzame economie
  Alias Pyrrho - Van kapitalisme naar een duurzame economie

  Winstmaximalisatie, kostenreductie en een hoog rendement zijn de drijfveren achter het kapitalisme. Hoe is dit kapitalisme vanuit de vrije markt geëvolueerd in de tijd, en voor welke problemen stelt dit huidige liberalisme ons? Bij elkaar genomen zien we een explosief economisch…

  Lees meer...
  23,65
 • Alias Pyrrho - De evolutie van het cognitieve vermogen
  Alias Pyrrho - De evolutie van het cognitieve vermogen

  De tien belangrijkste nieuwe inzichten in ‘De evolutie van het cognitieve vermogen’ zijn gedistilleerd uit de boeken ‘Cognitieve evolutie deel 1 en 2’. Sommige hoofdstukken zijn integraal overgenomen, andere gecombineerd met diverse pagina’s van…

  Lees meer...
  23,76
 • Alias Pyrrho - Eunomia
  Alias Pyrrho - Eunomia

  Kunt u zich een metatransitie voorstellen, een overgang naar een veerkrachtig, ecologisch duurzaam, sociaal-rechtvaardig en economisch stabiel samenlevingsmodel? Dit essay is een antwoord op de vrije markt, de rol van het geld en de kwalijke uitwassen.Dit betoog is een antwoord…

  Lees meer...
  23,65
 • Alias Pyrrho - Eunomia
  Alias Pyrrho - Eunomia

  Een kanteling in het denken over economie moet gaan over humaniteit. Over voldoende voedsel, huisvesting, banen en onderwijs voor iedereen. Het moet gaan over veiligheid en minder bijeffecten zoals fraude, corruptie en misdaad. Een economie waarin iedereen gelijk kansen heeft en…

  Lees meer...
  20,51
 • Alias Pyrrho - Een nieuwe economie
  Alias Pyrrho - Een nieuwe economie

  De gedachte alleen al, dat er een nieuwe economie is, zal veel verbazing wekken. Maar waarom zou er een nieuwe economie nodig zijn? Er zijn wel zestien redenen om naar een humane en duurzame economie uit te kijken. Het noodzakelijke groeiconcept van de vrije markt loopt op een…

  Lees meer...
  20,96
 • Alias Pyrrho - EPISTEMOLOGIE, NEUROANATOMIE EN EVOLUTIE
  Alias Pyrrho - EPISTEMOLOGIE, NEUROANATOMIE EN EVOLUTIE

  Welke invloed hebben evolutie en neuroanatomie op de epistemologie? En welke invloed heeft de epistemologie op de neurologie en evolutie? Het geeft het kennis of ware overtuigingen een bredere horizon. Filosofie en wetenschappen komen samen in dit boek dat object en subject…

  Lees meer...
  34,84
 • Alias Pyrrho - Geloof
  Alias Pyrrho - Geloof

  Geloof is een cognitief fenomeen, een vorm van weten, dat in dit boek vanuit drie verschillende beginpunten wordt behandeld. Het eerste deel gaat over een biologisch, evolutionair begin, waardoor geloof als cognitief proces mogelijk werd. Het tweede deel heeft een ander begin en…

  Lees meer...
  20,14
 • Alias Pyrrho - De val van de dansdieren
  Alias Pyrrho - De val van de dansdieren

  De val van de dansdieren is een karikaturale zedenschets van de Ballroom-danswereld, met tal van hilarische scenes. In het verhaal wreekt een ongewenst enig kind zich op haar ouders. Die ouders geven zich volledig over aan hun professionele passie. Juist die overgave van het…

  Lees meer...
  16,00