Abdulwahid van Bommel - De Koran, uitleg voor kinderen

Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's. Het kind kan zelf vragen stellen en krijgt ook vragen terug:

- Wie of wat is Allah? Waarom hebben we een Koran gekregen?

- Wat heb jij over jezelf ontdekt?

- Wat is een goed mens? Zo iemand als jij?

Net als alle andere kinderen, lijken moslimkinderen vaak op mini-volwassenen met een volle agenda om maar niets te missen en goed te presteren. Moslimouders verwachten vaak dat vanuit de Koran een zekerheidsgeloof wordt aangeboden aan het kind, vol duidelijke regels en pasklare antwoorden.

Toch blijkt het waardevoller voor een kind om zelf te ontdekken waar het naar zoekt. Een zelf ontdekt antwoord blijft nu eenmaal beter hangen dan iets wat van buiten af wordt opgelegd. In de Nederlandse cultuur zien leerkrachten daarom een vrij gesprek met het kind als een betere voorbereiding op de veelkleurige maatschappij.

De Koran, uitleg voor kinderen is bedoeld voor thuis, de moskee en de bovenbouw van islamitische basisscholen. Het verschijnt als eerste deel in een serie van vier delen.

Ook voor kinderen in het niet-islamitisch onderwijs én hun ouders is deze kennismaking met de Koran een uniek en verrassend leesavontuur.

humanislam.com

Recensie door Enis Odaci

Islamitische ouders hebben in relatie tot Koranonderwijs voor hun kinderen altijd een theologische vraag te beantwoorden: is het toegestaan dat de mens het letterlijke, geopenbaarde, woord van God, versimpelt? Met andere woorden, mag de heilige Koran boek zo worden bewerkt dat het 'toegankelijk' wordt voor kinderen?

Bij het beantwoorden van deze vraag botsen direct twee werelden op elkaar: de wereld van volwassenen en de wereld van kinderen. Zwart-wit gesteld, benaderen volwassenen de Koran meer vanuit de theologie. Kinderen benaderen de Koran meer vanuit de verbeelding. De vraag is welke benadering moet prevaleren: de theologie of de verbeelding? Moeten ouders en docenten Gods alomvattende Woord als uitgangspunt nemen of juist de beperkte woordenschat van een kind? Deze twee uitersten worden zelden met elkaar verzoend.

In een zuivere theologische benadering leren kinderen van jongs af aan Koranische teksten uit hun hoofd. Opvoeders, thuis en in de moskee, gaan er van uit dat begrip en inspiratie later zullen volgen. Het gaat bij de eerste kennismaking met de Koran dan vooral over de goede uitspraak van de heilige teksten, al dan niet melodieus gereciteerd. Op deze wijze wordt niet aan Gods openbaring gesleuteld. De Arabische tekst, Gods letterlijke woord, blijft daarmee intact.

Van Bommel vindt dit een ouderwetse methode en zet er een pedagogische benadering tegenover. Toen ik hem recentelijk over zijn project interviewde, zei hij daarover: "De Koran is een moreel boek. Het nodigt uit na te denken over goed en kwaad. De manier waarop mensen met heilige teksten als een soort cementblok omgaan, is niet wat de Koran vraagt. De Koran moedigt aan tot beschouwelijkheid, tot nadenken en tot meditatie. Ik weet dat moslimkinderen niet van huis uit, zoals vaak wordt beweerd, de houding meekrijgen om vragen te stellen. Want het vragende kind is al snel een brutaal kind. Maar een islamitisch kind is een vragend kind en die identiteit moeten ouders gaan waarderen."

Wat Van Bommel dus voorstaat is dat ouders hun kinderen niet zien als kleine volwassenen, maar als kinderen die spelenderwijs wijs worden. Het facet wijsheid ontbreekt in de jonge jaren van de islamitische opvoeding. Van Bommel wil de warmte, de geborgenheid en de liefde die religie biedt, benadrukken. De empathische kant is niet alleen ondergeschoven, maar komt volgens hem vaak niet eens voor in de dialoog met jongeren. Van Bommel: "De goede leerling is nog te vaak de leerling die zo snel mogelijk rijtjes en gebedjes kan oplepelen, en goed de fysieke beweging van het gebed kan uitvoeren. Er is vooral meer behoefte aan een beweging van de geest."

Dat brengt mij bij de inhoud van De Koran, uitleg voor kinderen. Misschien lijkt het nog wel het meest op een islamitische variant van de 'Kinderbijbel', rijkelijk gevuld met illustraties en tekeningen. Van Bommel heeft gekozen voor een gesprek met zijn lezers. Hij verleidt kinderen en opvoeders om na te denken over morele en ethische thema's. Hij vraagt bijvoorbeeld: Wat betekent het om te geloven? Wat heb jij over jezelf ontdekt? Wat is een goed mens? Is dat iemand zoals jij? Kun je ook goed zijn zonder geloof in Allah? Deze vragen kleurt Van Bommel in met talrijke verhalen en citaten uit de Koran. Van Bommel wenst op deze manier het geloofsgesprek tussen ouder en kind, als gelijke gesprekspartners, al vroeg op gang te brengen. De teksten uit de Koran worden hiermee niet aangepast, maar anders toegepast.

De vraag blijft of binnen de islamitische literatuur plaats is voor een minder theologische en meer pedagogische lezing van de Koran, waaronder vertalingen die bij de leeftijd van het kind horen. In mijn beleving is die vraag met aan volmondig ja te beantwoorden. Kinderen kunnen via een Koranische 'top-down' benadering veel leren over de islam, maar kinderen moeten gelijktijdig ook veel leren over de wereld, over zichzelf en over hun plek in de maatschappij. Daar horen leeftijdsgebonden persoonlijke, ethische, morele en uiteraard ook religieuze vragen bij. Als vader van nog jonge kinderen ben ik bijvoorbeeld regelmatig 'te gast' in hun wereld. Daarin ontstaan dan prachtige religieuze tweegesprekken vol sympathieke misverstanden, gefronste wenkbrauwen en jeugdige wijsheden. Het gaat dan niet meer over mijn theologische waarheden, maar om hun jeugdige verwondering. Laat die verwondering nu net het kloppende spirituele hart van de Koran zelf zijn. De Koran is er niet alleen voor volwassenen.

NBD Biblion

Recensie door Drs. Sytske Breunesse

Uitleg over de Koran waarbij kinderen op speelse wijze kennismaken met o.a. de verhalen van de grote profeten.

De schrijver (Amsterdam, 1944) bekeerde zich en studeerde Islam in Turkije. Hij is buitengewoon hoogleraar Islamitische geestelijke verzorging en doceert 'geestelijk verzorging in zorginstellingen' aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Publiceerde

veel, o.a. door hem vertaalde Turkse mystieke poëzie van Yunus Emre (1991) en de Masnawî van Rumi (2011). Dit eerste deel uit een vierdelige serie bevat een inleiding voor opvoeders en een voor kinderen. Ingegaan wordt op het scheppingsverhaal en een aantal profetenverhalen, op het leven van de profeet Mohammed, de eerste openbaringen van de Koran en aan aantal korte soera's. Het gaat niet om vaste vragen en pasklare antwoorden. Het kind kan vragen en bevraagd worden. Dit gebeurt regelmatig bij het kopje: 'Nu jij!'. Informatief en creatief.

Fraai verzorgde uitgave met aantrekkelijke kleine en paginagrote kleurenillustraties. Overzichtelijke indeling en lay-out met verschillende pastelkleuren. Voorzien van bronnen, noten, uitgebreide inhoudsopgave en een woordenlijst. Voor thuis, de moskee, de bovenbouw van islamitische scholen en andere belangstellenden. Vanaf ca. 10 jaar, met hulp vanaf ca. 7 jaar.


Het boek de koran, uitleg voor kinderen van Abdulwahid van Bommel is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 29,90 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Abdulwahid van Bommel boeken - De Koran, uitleg voor kinderen
ISBN 9789079578825
PAGINA’S 408
VERSCHENEN 28-06-2017
DRUK 1e druk
UITVOERING Harde kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Parthenon
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
29,90
Bestel