Aat van Gilst - Darre

Richard Walther Darré was een veel

belangrijker sleutelfi guur in het Derde Rijk dan

vaak wordt aangenomen. De landbouwpolitiek

vormde een sleutelelement in de 'bloed-enbodem'

plannen van de nazi's. Darré gaf

invulling aan deze ideeën. Hij deed er veel aan

om de positie van de Duitse boer te versterken.

Toen de inval in Rusland plaatsvond, en Hitler

'levensruimte' in het oosten zocht voor de Duitse

boeren, raakte Darré meer en meer op de

achtergrond en in confl ict met de partij.

Aat van Gilst, schrijver van veel Aspekt boeken,

schetste leven en werk van de man op

indringende wijze.Aat van Gilst boeken - Darre
ISBN 9789461532985
VERSCHENEN 17-05-2013
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Uitgeverij Aspekt B.V.
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
18,95
Bestel

Andere boeken van Aat van Gilst

 • Aat van Gilst - Schuldige poezië
  Aat van Gilst - Schuldige poezië

  In schuldige poëzie staat Aat van Gilst, auteur van tientallen boeken, stil bij het poëtische werk van ‘foute’ auteurs. Het gaat hierbij om beroepsschrijvers, die hun pen in dienst van hun ideologie stelden. Maar het gaat ook om het werk van…

  Lees meer...
  19,95
 • Aat van Gilst - Midwinterse tradities
  Aat van Gilst - Midwinterse tradities

  De midwinterfeesten en -gebruiken van Sint Lucia tot Driekoningen stonden niet alleen in het teken van vergaan, sterven, duisternis en van de verstarde natuur, maar ze waren vooral feesten van de (weder)geboorte, van de zegepraal van het leven op de dood, van de terugkeer van het…

  Lees meer...
  18,95
 • Aat van Gilst - Midzomer in Europa
  Aat van Gilst - Midzomer in Europa

  De zomerzonnewende, een in Nederland vrijwel vergeten feest, wordt door de auteur tot in detail weer tot leven gewekt. De seizoenfeesten behoorden, reeds in prehistorische tijden, tot die dingen van het volksleven die voor de mensen belangrijk waren, omdat ze een keerpunt in de…

  Lees meer...
  22,95
 • Aat van Gilst - De gemanipuleerde Maria
  Aat van Gilst - De gemanipuleerde Maria

  Maria heeft een enorm stempel op onze cultuur gedrukt. Haar heerlijkheid is door de beroemdste beeldhouwers, dichters en componisten tot uitdrukking gebracht. In geen enkele katholieke kerk ontbreekt haar gestalte. Aat van Gilst laat in dit indrukwekkende boek zien hoe de…

  Lees meer...
  18,95
 • Aat van Gilst - Van Sint Margriet tot Sint Katrien
  Aat van Gilst - Van Sint Margriet tot Sint Katrien

  Aat van Gilst is een van Nederlands grootste kennersvan volkstradities. Zijn jongste boek, nu over deoogstfeesten en herfstfeesten van Sint Margriet totSint Katrien, getuigt daar weer van.Bij het grote publiek zijn deze oude gebruiken enfeesten wat in vergetelheid geraakt, maar…

  Lees meer...
  19,95
 • Aat van Gilst - Zonnecultus
  Aat van Gilst - Zonnecultus

  Er valt niets te bedenken dat meer heeft bijgedragen tot ons bestaan, onze levensvoorwaarden en onze levensbeschouwing dan de zon. Zonder zon zouden we geen warmte, geen licht en geen voedsel hebben, kortom zonder zon zouden we er niet zijn. De zon is bepalend voor ons…

  Lees meer...
  19,95
 • Aat van Gilst - Heksen, waan en vervolging
  Aat van Gilst - Heksen, waan en vervolging

  In de Oudheid golden de vroedvrouwen (vroede = wijs) als vrouwen die over kennis beschikten van zowel anticonceptionele als vruchtafdrijvende middelen. De clerus beschouwde hun werk als strijdig met bijbel- en kerkleer: ''met smart zult gij kinderen baren'' zou niet alleen als…

  Lees meer...
  18,95
 • Aat van Gilst - Misdadige pauzen en hun handlangers
  Aat van Gilst - Misdadige pauzen en hun handlangers

  Hoe is het pausdom ontstaan? Hoe hebben de 'plaatsvervangers van Christus' de kerk geregeerd, wat waren de funeste gevolgen van hun kerkelijke en wereldlijke politiek? De auteur geeft aan de hand van historische feiten antwoord op deze vragen. Hij toont aan hoe misdadige…

  Lees meer...
  24,95
 • Aat van Gilst - De kerstening van Europa tijdens de Middeleeuwen
  19,95