A.J. Verduijn - Kurs Podstawowy Zasad BHP (B-VCA)

Cursus Basisveiligheid VCA in het Pools


Dit boek kan gebruikt worden om u voor te bereiden op het examen Basisveiligheid in de Poolse taal. De cursus is aangepast aan de eindtermen zoals die gelden vanaf 2019. In acht hoofdstukken wordt u stap voor stap door de stof geleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- VCA en wetgeving

- Veilig werken en beheersen van incidenten

- Brand en explosie

- Gevaarlijke stoffen

- Arbeidsmiddelen

- Bijzondere werkomstandigheden

- Elektriciteit

- Preventie en persoonlijke beschermingsmiddelen

Hieronder volgt de Poolse beschrijving:

Niniejsza ksi??ka s?u?y jako samouczek przygotowuj?cy do egzaminu z Podstawowych Zasad Bezpiecze?stwa VCA i oparta jest na aktualnych wymaganiach dot. kwalifikacji. Materia? omówiono krok po kroku w dziewi?ciu rozdzia?ach. Omówione zosta?y nast?puj?ce przedmioty:

- VCA i ustawodawstwo

- Ryzyka i prewencja

- Po?ar i eksplozja

- Niebezpieczne substancje

- Narz?dzia pracy

- Szczególne warunki pracy

- Pr?d elektryczny

- Prewencja

Ka?dy rozdzia? jest przejrzysty i zamyka si? streszczeniem najwa?niejszych zagadnie? oraz testem zdobytej wiedzy. Ka?da cz??? testu zawiera pytania egzaminacyjne, co pozwala na przygotowanie si? do w?a?ciwego egzaminu VCA. Po przerobieniu ca?o?ci materia?u, w rozdziale dziewi?tym znajdziesz dwa egzaminy próbne. Je?li wyniki egzaminów próbnych s? pozytywne, oznacza to, ?e jeste? gotowy do z?o?enia egzaminu B-VCA.


Het boek kurs podstawowy zasad bhp (b-vca) van A.J. Verduijn is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 35,50 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


A.J. Verduijn boeken - Kurs Podstawowy Zasad BHP (B-VCA)
ISBN 9789491595318
PAGINA’S 174
VERSCHENEN 04-06-2019
DRUK 2e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Verduijn.info
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
35,50
Bestel

Andere boeken van A.J. Verduijn