A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf - Key Audit Matters (KAM) - Points clés de l'audit - Kernpunten van de controle. 2018-1 2018-1

Kernpunten van de controle


De belangrijkste verandering van de Europese audithervorming voor organisaties van openbaar belang (OOB's) betreft de bekendmaking van de belangrijkst geachte risico's op afwijkingen van materieel belang in het auditverslag. Algemeen wordt aangenomen dat dit concept het equivalent is van de kernpunten van de controle (Key Audit Matters (KAM)) in de International Standards on Auditing (ISA) 701.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het ICCI verrichtten de UCLouvain en de KU Leuven een juridische respectievelijk empirische studie over de impact van de kernpunten op het auditverslag om op basis van de ervaringen sinds enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen en goede praktijken te ontwikkelen voor de rapportering over de kernpunten in Belgische OOB's.

De resultaten van de empirische studie werden voorgesteld en besproken op een paneldebat en praktijksessie onder de respectievelijke titels "How informative are extended audit reports, really?" en "Experiences with KAM reporting practices in the UK and the Netherlands" tijdens het 9th European Auditing Research Network Symposium (EARNet) dat plaatsvond op 29 september 2017 aan de KU Leuven.

Onderhavige publicatie bevat de neerslag van beide studies.

L'évolution la plus significative de la réforme européenne de l'audit pour les entités d'intérêt public (EIP) a trait à la communication des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives dans le rapport d'audit. Il est généralement admis que ce concept est équivalent aux points clés de l'audit (Key Audit Matters (KAM)) couverts par l'International Standards on Auditing (ISA) 701.

A l'occasion du 10ième anniversaire de l'ICCI, l'UCLouvain et la KU Leuven ont exécuté une étude juridique respectivement empirique concernant l'impact des points clés sur le rapport d'audit afin de développer sur la base des expériences depuis quelques années en Royaume-Uni des guides et des bonnes pratiques pour le reporting sur les points clés dans les EIP belges.

Les résultats de l'étude empirique ont été présentés et discutés lors d'un débat panel et d'une session pratique ayant comme titres respectifs « How informative are extended audit reports, really? » et « Experiences with KAM reporting practices in the UK and the Netherlands » pendant le 9th European Auditing Research Network Symposium (EARNet) qui a eu lieu le 29 septembre 2017 à la KU Leuven.

La présente publication couvre en substance les deux études.


Het boek key audit matters (kam) - points clés de l'audit - kernpunten van de controle. 2018-1 2018-1 van A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 59,00 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf boeken - Key Audit Matters (KAM) - Points clés de l'audit - Kernpunten van de controle. 2018-1 2018-1
ISBN 9789046609507
PAGINA’S 294
VERSCHENEN 15-02-2019
DRUK 1e druk
UITVOERING Harde kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Maklu Uitgevers N.V.
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
59,00
Bestel