- Classicale Acta 1573-1620 IX Band 2

Provinciale synode Gelderland


De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van de predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een index op personen, plaatsen en zaken. Aan de tekst vooraf gaan inleidingen op de gehele serie en ieder deel in het bijzonder.

Dit deel beslaat de hele provincie Gelderland met de vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van de periode.

Band 2 van 2.

Inhoud:

Acta van de classis Zutphen 1593-1620

Acta van de classis Over-Veluwe (Arnhem) 1598-1620

Acta van de classis Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Bijlage 1: gemeenten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel, Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

930 Bijlage 2: predikanten in de classes Nijmegen, Tiel/Bommel, Tiel,

Bommel, Zutphen, Over-Veluwe (Arnhem) en Neder-Veluwe (Harderwijk) 1592-1620

Glossarium

Bibliografische handreiking

Algemene index

Illustratieverantwoording boeken - Classicale Acta 1573-1620 IX Band 2
ISBN 9789088906688
PAGINA’S 572
VERSCHENEN 14-05-2019
UITVOERING Harde kaft
Ook verkrijgbaar: zachte kaft.
TAAL Nederlands
UITGEVER Sidestone Press
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
120,00
Bestel

Andere boeken van